ซิสโก้-อีเอ็มซี-วีเอ็มแวร์ รุกเวอร์ช่วลไลเซชั่น

Thairath

3 ทัพ ผนึกกำลังครั้งแรก ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างเวอร์ช่วลไลเซชั่น และระบบไพรเวทคลาวด์ สร้างแพ็คเกจโครงสร้างพื้นฐานไอที รองรับการออกแบบ บริการ และสนับสนุนอย่างครบวงจร...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ซิสโก้ อีเอ็มซี และวีเอ็มแวร์ เปิดตัวกลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของผู้นำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของลูกค้าในการเพิ่มความคล่องตัว ของธุรกิจ ด้วยการเพิ่มความคล่องตัวของโครงสร้างพื้นฐานไอที และลดค่าใช้จ่ายด้านไอที พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ โดยอาศัยระบบเวอร์ช่วลไลเซชั่นสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center Virtualization) และการปรับเปลี่ยนไปสู่โครงสร้างพื้นฐานระบบไพรเวท คลาวด์ (Private Cloud)

รายงาน ข่าวแจ้งต่อว่า บริษัท ซิสโก้ อีเอ็มซี และวีเอ็มแวร์ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในช่วงปี 2551ที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในองค์กร นั่นคือ ระบบไพรเวทคลาวด์คอมพิวติ้ง (Private Cloud Computing) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเสมือน ที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการควบคุมและการใช้งานอย่างปลอดภัยเฉพาะองค์กร ทั้งนี้การดูแลและบริหารจัดการอาจกระทำโดยองค์กรดังกล่าว หรือการว่าจ้างให้องค์กรอื่นดูแล และอาจตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ ระบบไพรเวท คลาวด์คอมพิวติ้งรองรับการควบคุมและความปลอดภัยในระดับเทียบเท่ากับดาต้า เซ็นเตอร์ในปัจจุบัน ทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านธุรกิจ พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ตามข้อมูลประมาณการของแมคคินซีย์ การใช้จ่ายทั่วโลกในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสำหรับเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์สูงเกินกว่า 3.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 1 โดยครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านทุน (ผลิตภัณฑ์) และอีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (บริการและค่าแรง) นอกจากนั้น อย่างน้อย 70% 2 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวใช้สำหรับการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ที่เหลืออีก 30%หรือน้อยกว่านั้นนำใช้ไปกับการเริ่มโครงการใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง และ ภายในปีพ.ศ. 2558 ประมาณ 8.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ3 หรือ 20% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์เวอร์แบบเสมือน และระบบไพรเวท คลาวด์

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment ช่วย ให้องค์กรทุกขนาดสามารถเร่งการปฏิรูปศูนย์ข้อมูล ที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งในด้านต้นทุนและการดำเนินงาน ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างเทคโนโลยีที่ดีที่สุดหรือผู้ผลิตที่จัด หาโซลูชั่นแบบครบวงจรอีกต่อไป