ภาพข่าว: ซิสโก้จัดงาน Cisco Service BootCamp สำหรับลูกค้ากลุ่ม Service Providers

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย จัดงาน 'Cisco Service BootCamp' สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการ (Services Providers) ในประเทศไทย รวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการ SMARTnet เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเน็ตเวิร์คด้วยเทคโนโลยีของซิสโก้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้เรียนรู้การทำงานของสถาปัตยกรรมการให้บริการของซิสโก้ (Cisco Services) ที่ทำให้เห็นถึงความชัดเจนและความอัจฉริยะในอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการ แอพลิเคชั่น รวมถึงความเข้าใจอย่างแท้จริงในการให้บริการของซิสโก้

ในรูปภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1) นาย บารา ปราคาช ผู้จัดการด้านการให้บริการโปรแกรม (Program Services) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2) นาย เอิร์นเนส ไล ผู้จัดการด้านการให้บริการ ประจำภูมิภาคเอเชีย
3) – 5) และ 7) ผู้เข้าร่วมงานจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
6) นางสาว มิเชล จิออง ผู้จัดการด้านการตลาด ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
8) นาย ธนัติ ธรรมสุริยะ ผู้จัดการด้านการให้บริการและลูกค้าสัมพันธ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
9) นาย บิดัน ไล ผู้จัดการด้านการให้บริการ ประจำภูมิภาคเอเชีย