มหานครอินชอนและ Cisco จับมือกันทำกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อปลุกชีวิตเมืองตามพิมพ์เขียวชุมชน Smart+Connected

โครงการนำร่องจะสำรวจการใช้เทคโนโลยีสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ศูนย์ชุมชนอัจฉริยะ

โครงการนำร่องจะสำรวจการใช้เทคโนโลยีสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ศูนย์ชุมชนอัจฉริยะ


ย่านธุรกิจนานาชาติซองโดในมหานครอินชอน

CISCO TECHNOLOGY BRIEFING CENTER


John Chambers ประธานและ CEO ของ Cisco และผู้ว่าราชการมหานครอินชอน ซอง ยัง กิล ประกาศการร่วมมือด้านกลยุทธสำหรับชุมชน Smart+Connected

"ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนียและมหานครอินชอน เกาหลี – วันที่ 23 ตุลาคม 2553 – วันนี้ มหานครอินชอนและ Cisco ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อดำเนินการความร่วมมือด้านกลยุทธ์ ที่ประกาศในเดือนมีนาคมปีนี้ ในขั้นต่อไป การประกาศซึ่งทำขึ้นกับผู้บริหารเมืองชุดก่อน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พิมพ์เขียว ชุมชน Smart+Connected ของ Cisco ในการแปลงโฉมเขตเศรษฐกิจเสรีอินชอนให้กลายเป็นเมืองไฮเทคที่เชื่อมต่อกันอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าราชการคนใหม่ของมหานครอินชอน ซอง ยัง กิลพบกับ John Chambers ประธานและ CEO ของ Cisco ในวันนี้ เพื่อประกาศข้อตกลงใหม่ในการทำงานร่วมกันในเขตเศรษฐกิจขั้นต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้รวมถึงการพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งมหานครอินชอนเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2557 ตลอดจนการพัฒนาศูนย์ชุมชนอัจฉริยะ Cisco คาดหวังว่าจะได้ติดตั้งเทคโนโลยี Cisco TelePresenceTM ระดับสูงให้กับศูนย์ต่างๆ เพื่อใช้โดยหน่วยงานราชการและประชาชนในมหานครอินชอน มหานครอินชอนและ Cisco จะร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาชุดคู่มือแนวทาง "เมืองอัจฉริยะ" สำหรับนักพัฒนาภาคเอกชน เพื่อสร้างอาคาร ICT สำเร็จรูปภายในเขตเศรษฐกิจเสรีอินชอน มหานครอินชอนและ Cisco ยังได้ตกลงที่จะเร่งรัดการพัฒนา Cisco Global Center สำหรับชุมชน Smart+Connected ในอินชอนอีกด้วย

  ประเด็นสำคัญ

 • มหานครอินชอนได้เชื้อเชิญ Cisco ให้ช่วยจัดทำโครงการนำร่อง เพื่อสำรวจการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น วิดีโอความละเอียดสูงและโซลูชั่น Smart+Connected Real Estate ของ Cisco ในสนามกีฬาและอาคารต่างๆ ที่จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ในปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งหมู่บ้านนักกีฬาด้วย
 • โซลูชั่น Connected Sports ของ Cisco มีการใช้เพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมกีฬาและความบันเทิงในการแข่งขันที่สำคัญเช่น โอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งและโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งผู้รับสิทธิ์การกีฬาที่สำคัญของสหรัฐฯ เช่น Miami Dolphins, Dallas Cowboys, Kansas City Royals และ New York Yankees
 • มหานครอินชอนและ Cisco จะทำการนำร่องการจัดตั้งศูนย์ชุมชนอัจฉริยะในเขตเศรษฐกิจเสรีอินชอน โดยส่วนแรกตั้งเป้าให้เปิดดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ศูนย์ชุมชนอัจฉริยะเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Smart Work Centers ในเมืองอัมสเตอร์ดัม จะทำให้หน่วยงานราชการติดต่อกับประชาชนบ่อยครั้งขึ้นและมีความหมายมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Cisco TelePresence ความละเอียดสูง ตลอดจนสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานมากขึ้นระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน
 • นอกจากนี้ ศูนย์ชุมชนอัจฉริยะยังให้บริการหลากหลายเช่น หลักสูตรการศึกษาจากผู้ให้บริการ “Chadwick International School” ในซองโด ซึ่งได้ติดตั้งชุดโปรแกรม Cisco TelePresence ด้วยเช่นกัน
 • มหานครอินชอนยังได้เชื้อเชิญ Cisco ให้สนับสนุนการพัฒนาคู่มือแนวทาง "เมืองอัจฉริยะ" ที่จะใช้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่านักพัฒนาภาคเอกชนในเขตเศรษฐกิจเสรีอินชอนจะสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ICT สำเร็จรูป ทั้งนี้เป็นส่วนของความมุ่งมั่นของเมืองที่ให้ความมั่นใจว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของการบริการ
 • จุดสุดท้ายของความร่วมมือใหม่ระหว่างมหานครอินชอนกับ Cisco รวมถึงความก้าวหน้าในการจัดตั้ง Cisco Global Center สำหรับชุมชน Smart+Connected ในมหานครอินชอน
 • Cisco จะพัฒนาและมอบต้นแบบการส่งมอบบริการใหม่ที่สามารถใช้งานได้ใน IFEZ ผ่าน Cisco Global Center สำหรับชุมชน Smart+Connected จากศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งนี้ Cisco จะทำงานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาซึ่งมุ่งเน้นที่การบริการประชาชนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับความคิดริเริ่มของชุมชน Smart+Connected ของ Cisco ทั่วโลก
 • Cisco จะใช้บริการเหล่านี้เพื่อช่วยในการพัฒนาเมืองที่โยงใยด้วยเครือข่ายในเกาหลีและประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ Cisco Global Center สำหรับชุมชน Smart+Connected ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมและศูนย์แถลงการณ์ที่ใช้ประโยชน์และแสดงเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ด้วย
  คำกล่าวสนับสนุน

 • ซอง ยุง กิล ผู้ว่าราชการมหานครอินชอน

  "เรายังคงตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการพัฒนา IFEZ และรู้สึกว่า นี่คือวิถีของเราในการสร้างเมืองของเราให้มีความแตกต่าง ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับประชากรของเรา และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เราดีใจที่ได้รับความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้นำอุตสาหกรรมภาคเอกชนอย่างเช่น Cisco"

 • John Chambers ประธานและ CEO ของ Cisco

  "มหานครอินชอนเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของชุมชน Smart+Connected ของ Cisco ในการช่วยเปลี่ยนรูปโฉมของเมืองทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครือข่ายเป็นแพลตฟอร์ม Cisco มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือหน่วยราชการของมหานครอินชอนในการแปลงโฉมอินชอนให้เป็นเมืองไฮเทคที่เชื่อมต่อกันอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม"