ซิสโก้แต่งตั้ง อเล็กซ์ ซินอิน เป็นซีทีโอฝ่ายผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร ในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ – 21 กันยายน 2553 — บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ประกาศแต่งตั้ง นายอเล็กซ์ ซินอิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีเกี่ยวกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Service Provider) ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น โดยนายซินอินจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของซิสโก้ ในเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เกี่ยวกับ Internet Protocol Next - Generation Networks วิดีโอ โทรศัพท์มือถือ ศูนย์ข้อมูล และคลาวด์ คอมพิวติ้ง

นายซินอิน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเครือข่ายซึ่งมีประสบการณ์กว่า 20 ปี และเป็นผู้คิดค้นสิทธิบัตรต่างๆ รวมทั้งเขียนหนังสือ "Cisco IP Routing: Packet Forwarding และ Intra-domain Routing Protocols" และยังได้รับประกาศนียบัตรหลายใบจากอุตสาหกรรม รวมถึงรางวัล The coveted CCIE ® จากบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ด้วย เขาจบการศึกษาเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัย Kazan State Technical โดยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนี้นายซินอินประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ แต่ขณะเดียวกันเขาก็ใช้เวลาหลายปีในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน