มหาวิทยาลัยดุ๊กขยายขอบข่ายการเรียนรู้ระดับโลกด้วยระบบซิสโก้เทเลเพรสเซนส์แบบห้องบรรยายขนาดใหญ่

ระบบห้องบรรยายขนาดใหญ่ที่สร้างตามความต้องการใช้งานของมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาในหลักสูตรการบริหารธุรกิจของวิทยาลัยฟูครัวสามารถเข้าถึงเนื้อหาและห้องเรียนของผู้นำด้านการศึกษารายนี้

มหาวิทยาลัยดุ๊กขยายขอบข่ายการเรียนรู้ระดับโลกด้วยระบบซิสโก้เทเลเพรสเซนส์แบบห้องบรรยายขนาดใหญ

ในภาพ ห้องเทเลเพรสเซนส์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก นายแบลร์ เชฟฟาร์ด คณบดีของคณะบริหารธุรกิจของฟูครัว ร่วมกับนักศึกษากว่า 100 คน พร้อมด้วย (จอกลาง) นายจอห์น แชมเบอร์ ประธานและหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของซิสโก้ และนายจอห์น ดูเออร์ พันธมิตรคู่ค้า บริษัทเคอร์เนอร์ เพอร์กินส์ คาวฟิวด์ & ไบเออส์ ที่เข้าร่วมการเปิดตัวห้องบรรยายนี้ห้องเทเลเพรสเซนส์ ณ เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ (จอซ้าย และขวา) นายโทนี่ โอดริสคอล ศาสตรจารย์จากมหาวิทยาลัยดุ๊ก และนักศึกษาอีกหลายท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จากเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

กรุงเทพฯ – 23 กุมภาพันธ์ 2553 – มหาวิทยาลัยดุ๊ก และซิสโก้ร่วมกันเปิดตัวห้องบรรยายเสมือนจริงแห่งแรกของโลกที่ใช้บรรยายให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่ วิทยาลัยธุรกิจฟูครัว ของมหาวิทยาลัยดุ๊ก เมืองเดอร์แฮม รัฐนิวยอร์ค ซิสโก้เทเลเพรสเซนส์ ระบบนี้สร้างขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นห้องบรรยายแบบใหม่สำหรับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงคณาจารย์ ผู้นำในองค์กรธุรกิจและวิทยากรรับเชิญที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวรอบๆ แคมปัสและในโลกของการดำเนินธุรกิจจริง

ระบบซิสโก้เทเลเพรสเซนส์เอื้อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ใช้ประโยชน์และมีประสบการณ์ในการสื่อสารที่เสมือนจริงมาก จากการรวมระบบวีดีโอความคมชัดระดับสูง และระบบเสียงระดับคุณภาพสูงเพื่อสามารถนำเสนอภาษาท่าทางและองค์ประกอบของบุคคลในการสื่อสารได้เสมือนจริงมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบธรรมชาติมากที่สุดในห้องเรียน ห้องบรรยายรุ่นใหม่นี้ยังเอื้อให้ผู้นำเสนอข้อมูลขยายความเชี่ยวชาญของตนได้นอกเหนือจากห้องบรรยายจริงๆ ไปยังนักศึกษาที่อยู่ในอาคารต่างสถานที่กัน เสมือนหนึ่งอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน

ข้อเท็จจริง/จุดเด่น

  • นายแบลร์ เชฟพาร์ด คณบดี มหาวิทยาลัยดุ๊กเปิดตัวห้องบรรยายแบบใหม่นี้ด้วยการนำเสนอในห้องเรียนวิชา ‘CEO Master’ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจของฟูครัวจำนวนหนึ่งได้รับเชิญให้ร่วมในการพบปะและพูดคุยกับนายจอห์น แชมเบอร์ ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของซิสโก้ นายจอห์น ดูเออร์ พันธมิตรจากบริษัท เคลอร์เนอร์ เพอร์กินส์ คาวฟิวส์ & เบเยอร์ ที่อยู่ ณ สำนักงานใหญ่ของซิสโก้ เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และพร้อมกับนายโทนี่ โอดริสคอลคณาจารย์ของฟูครัวที่เข้าร่วมในการพูดคุยครั้งนี้ด้วยระบบเทเลเพรสเซนส์เช่นกันจากเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย
  • ระบบห้องบรรยายที่สร้างตามความต้องการของมหาวิทยาลัยระบบนี้ ประกอบด้วยจอพลาสม่าขนาด 103 นิ้ว 3 จอ, กล้องขนาด 1080p สำหรับการถ่ายภาพในมุมกว้าง (panoramic) และขนาดจริง (lifesize) ด้วยคุณภาพวิดีโอระดับสูงจำนวน 6 ตัว, แท่นบรรยาย (โพเดียม – podium) พร้อมด้วยกล้องสำหรับจับภาพเอกสารสำหรับการนำเสนอเอกสารในการเรียนการสอน, จอภาพแสดงภาพนักศึกษาจากสถานที่อื่น 3 แห่งปรากฎให้ผู้สอนได้เห็นเพื่อทำการสอนระยะไกลจากแท่นบรรยาย โดยมีปุ่มกดสำหรับการใช้งานถึง 66 ปุ่มเพื่อการใช้งานไมโครโฟนเพื่อการโต้ตอบระหว่างกัน
  • ทั้งนี้เป้าหมายระยะเริ่มต้นของระบบซิสโก้เทเลเพรสเซนส์นั้นเพื่อนำเสนอระบบการประชุมเสมือนอยู่ห้องประชุมเดียวกันให้กับองค์กรธุรกิจใหญ่ๆ ปัจจุบันองค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีเทเลเพรสเซนส์สำหรับการบรรยาย การฝึกอบรม การระดมสมอง การสาธิตจากสถานที่ไกล และการทำเวบคาสต์และการบันทึกภาพ ทำให้ห้องเทเลเพรสเซนส์สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสตูดิโอสำหรับกระจายภาพและเสียงได้ทันที
  • ด้วยระบบซิสโก้เทเลเพรสเซนส์ สถาบันการศึกษาสามารถทำให้ครูและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนักเรียนทั่วโลกพบและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นและเอื้อต่อการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมกัน และการสร้างสรรค์โอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่นห้องเรียนระดับโลกและหลักสูตรการศึกษาเฉพาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง
  • สภาพแวดล้อมเสมือนในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยระบบซิสโก้เทเลเพรสเซนส์ช่วยให้สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ยืนหยัดเป้าหมายด้านการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนผ่านการลดการเดินทาง ในขณะที่สามารถขยายการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและดึงดูดนักศึกษาใหม่ๆ ได้ด้วย
  • ซิสโก้ทำงานร่วมกับนักวิจัยระบบเครือข่ายและคณะทำงานจำนวนหนึ่งรวมถึง National Lambda Rail (เครือข่ายนักวิจัย สหรัฐอเมริกา) ที่เป็นคณะทำงานด้านระบบเครือข่ายขั้นสูงเอกเทศไม่หวังผลกำไร ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดการนำระบบบซิสโก้เทเลเพรสเซนส์ไปใช้ในสถาบันการศึกษาขั้นสูง
  • ปัจจุบันมีหน่วยงานหรือองค์กรกว่า 550 แห่งที่มีส่วนสนับสนุนต่อการเติบโตของห้องหรือระบบซิสโก้เทเลเพรสเซนส์กว่า 3,500 ระบบหรือห้องที่มีอยู่ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน บริษัทซิสโก้เองมีการติดตั้งระบบเทเลเพรสเซนส์ในสำนักงานของตนกว่า 685 ห้องทั่วโลกใน 47 ประเทศเพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นและทำให้การทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำกล่าวสนับสนุน

นายแบลร์ เชฟพาร์ด คณบดี มหาวิทยาลัยดุ๊ก

“ผมมั่นใจว่าพวกเราทุกคนตระหนักดีในปัจจุบันว่าห้องเรียนในอนาคตที่สามารถให้การสนับสนุนการศึกษาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่บนโลกได้ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของนักศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร ห้องบรรยายเทเลเพรสเซนส์นี้จะเอื้อประโยชน์ในวงกว้างสำหรับประสบการณ์ในห้องเรียนจากจุดต่างๆ ทั้งระดับเมืองและรอบๆ โลกเพื่อเอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน

นายจอห์น แชมเบอร์ ประธาน และหัวหน้าผู้บริหารระดับสูง ซิสโก้

"การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของมนุษยชาติในอนาคต ด้วยเครื่องมือในการทำงานร่วมกันใหม่ๆ เช่นสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เสมือนที่สร้างสรรค์โดยซิสโก้เทเลเพรสเซนส์นี้ สถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยดุ๊กสามารถขยายความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของตนและแลกเปลี่ยนทรัพยากรอันมีค่าต่างๆ ให้แก่นักศึกษาและครูทั่วทั้งโลกใบนี้"