ซิสโก้ผนึกกำลังอีเอ็มซีและวีเอ็มแวร์ ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างเวอร์ช่วลไลเซชั่นและระบบไพรเวทคลาวด์

ครั้งแรกของความร่วมมือสรรสร้างแพ็คเกจโครงสร้างพื้นฐานไอที รองรับการออกแบบ บริการ และการสนับสนุนอย่างครบวงจร โซลูชั่นส์ความร่วมมือระหว่างซิสโก้และอีเอ็มซีที่จะช่วยลูกค้าในการปรับเข้าสู่โครงสร้างไอทีใหม่

กรุงเทพฯ, - 4 พฤศจิกายน 2552 - ซิสโก้และอีเอ็มซี พร้อมด้วยวีเอ็มแวร์ เปิดตัวกลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของผู้นำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) สามบริษัทฯ ความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของลูกค้าในการเพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจ ด้วยการเพิ่มความคล่องตัวของโครงสร้างพื้นฐานไอที และลดค่าใช้จ่ายด้านไอที พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ โดยอาศัยระบบเวอร์ช่วลไลเซชั่นสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center Virtualization) และการปรับเปลี่ยนไปสู่โครงสร้างพื้นฐานระบบไพรเวท คลาวด์ (Private Cloud)

บริษัท ซิสโก้ อีเอ็มซี และวีเอ็มแวร์ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในช่วงปีที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร นั่นคือ ระบบไพรเวทคลาวด์คอมพิวติ้ง (Private Cloud Computing) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเสมือน ที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการควบคุมและการใช้งานอย่างปลอดภัยเฉพาะองค์กร ทั้งนี้การดูแลและบริหารจัดการอาจกระทำโดยองค์กรดังกล่าว หรือการว่าจ้างให้องค์กรอื่นดูแล และอาจตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ ระบบไพรเวท คลาวด์คอมพิวติ้งรองรับการควบคุมและความปลอดภัยในระดับเทียบเท่ากับดาต้าเซ็นเตอร์ในปัจจุบัน ทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านธุรกิจ พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

ตามข้อมูลประมาณการของแมคคินซีย์ การใช้จ่ายทั่วโลกในด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสำหรับเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์สูงเกินกว่า 350,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี1 โดยครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านทุน (ผลิตภัณฑ์) และอีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (บริการและค่าแรง) นอกจากนั้น อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์2 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวใช้สำหรับการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ที่เหลืออีก 30

เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่านั้นนำใช้ไปกับการเริ่มโครงการใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง และภายในปีพ.ศ. 2558 ประมาณ 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ3 หรือ 20% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์เวอร์แบบเสมือน และระบบไพรเวท คลาวด์

กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment ช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถเร่งการปฏิรูปศูนย์ข้อมูล ที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งในด้านต้นทุนและการดำเนินงาน ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างเทคโนโลยีที่ดีที่สุดหรือผู้ผลิตที่จัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจรอีกต่อไป

ด้วยการเปิดตัว Vblock TM Infrastructure Packages กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment จะจัดหาแนวทางที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบไพรเวท คลาวด์ Vblock Infrastructure Packages มีการผนวกรวมเทคโนโลยีชั้นนำของวอร์ช่วลไลเซชั่น ระบบเครือข่าย ระบบประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการ จากซิสโก้ อีเอ็มซี และวีเอ็มแวร์ รวมถึงการทดสอบ รับรองอย่างสมบูรณ์ และพร้อมใช้งานได้ทันที จากทั้งสามฝ่าย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร

กลุ่มความร่วมมือดังกล่าวจะผลักดันให้มีการปรับใช้ระบบ Vblock อย่างกว้างขวาง โดยจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดตั้งระบบ ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย และผู้ผลิตซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังให้บริการระดับผู้เชี่ยวชาญทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

นอกจากการประกาศจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment แล้ว ซิสโก้และอีเอ็มซียังได้เปิดตัว Acadia ความร่วมมือที่มุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าที่เกิดจากใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบไพรเวท คลาวด์ โดยการเพิ่มศักยภาพการบริการแบบครบวงจรของผู้ให้บริการและองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ รูปแบบบริการที่เน้น "การสร้าง ดำเนินการ ถ่ายโอน" ของ Acadia ในการนำเสนอสถาปัตยกรรม Vblock ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี จะช่วยเพิ่มทางเลือก ความยืดหยุ่น และลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแบบเสมือน (เวอร์ช่วล)

และพัฒนาไปสู่ระบบไพรเวท คลาวด์ นอกจากซิสโก้และอีเอ็มซีซึ่งเป็นผู้ลงทุนหลักแล้ว การขยายกิจการของ Acadia ในช่วงปี 2553 จะอาศัยเงินลงทุนเพิ่มเติมจากวีเอ็มแวร์และอินเทล เนื่องจากสถาปัตยกรรม Vblock ต้องพึ่งพาโปรเซสเซอร์ Intel Xeon® และเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์ของอินเทล ดังนั้นอินเทลจะเข้าร่วมในธุรกิจ Acadia ในฐานะผู้ลงทุนรายย่อย เพื่อเพิ่มความสะดวกและกระตุ้นให้ลูกค้าปรับใช้เทคโนโลยีล่าสุดของอินเทลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่าย


รายละเอียดการเปิดตัว:

1. ผลิตภัณฑ์ชุดแรก: Vblock Infrastructure Packages

 • กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment เปิดตัว Vblock Infrastructure Packages ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแบบเสมือน (เวอร์ช่วล) พร้อมทั้งลดความเสี่ยง ความซับซ้อน และช่วยให้ได้รับผลตอบแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • Vblock Infrastructure Packages เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างเทคโนโลนีสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบและผนวกรวมเทคโนโลยีของและโดยซิสโก้ อีเอ็มซี และวีเอ็มแวร์ โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษาระบบ และรองรับการขยายระบบเสมือนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
 • Vblock Infrastructure Packages สามารถปรับเพิ่มขนาดได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเพิ่มเติมความสามารถด้านการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลภายหลังการซื้อ ซึ่งนับเป็นจุดขายที่แตกต่างเมื่อเทียบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ผลิตรายเดียว
 • ผู้ติดตั้งระบบ ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย และ ISV สามารถต่อขยาย Vblock Infrastructure Packages ได้อย่างเหมาะสม
 • ลูกค้ากลุ่มแรกๆ ที่ทดลองใช้งาน Vblock Infrastructure Packages สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์สำหรับการใช้งานและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์แบบเสมือน
 • กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment นำเสนอ Vblock Infrastructure Packages ดังต่อไปนี้:
  • Vblock 2 เป็นคอนฟิเกอเรชั่นระดับสูง รองรับเวอร์ช่วลแมชชีน ได้ถึง 3,000-6,000 เครื่อง ซึ่งสามารถเพิ่มขยายเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโยสารสนเทศขององค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ Vblock 2 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบเวอร์ช่วลขนาดใหญ่และประหยัดพลังงาน โดยใช้ประโยชน์จากระบบ Unified Computing System (UCS), Nexus 1000v และ Multilayer Directional Switches (MDS) ของซิสโก้ รวมถึงสตอเรจ Symmetrix V-Max (ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยของ RSA) และแพลตฟอร์ม VMware vSphere
  • Vblock 1 เป็นคอนฟิเกอเรชั่นขนาดกลาง รองรับเวอร์ช่วลแมชชีนได้ 800-3,000 เครื่อง เพื่อนำเสนอความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายให้แก่องค์กรทุกขนาด Vblock 1 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการผนวกรวมและปรับปรุงระบบ โดยประกอบด้วยโมเดลที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งใช้ประโยชน์จาก UCS, Nexus 1000v และ MDS ของซิสโก้ รวมถึงสตอเรจ CLARiiON ของอีเอ็มซี (ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยของ RSA) และแพลตฟอร์ม VMware vSphere
  • Vblock 0 เป็นคอนฟิเกอเรชั่นระดับเริ่มต้น ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงปี 2553 โดยรองรับเวอร์ช่วลแมชชีนได้ 300-800 เครื่อง และนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำเสนอคุณประโยชน์ของระบบไพรเวท คลาวด์ให้แก่องค์กรธุรกิจขนาดกลาง รวมถึงดาต้าเซ็นเตอร์หรือองค์กรขนาดเล็ก และสำหรับการทดสอบและพัฒนาโดยตัวแทนจำหน่าย ผู้ติดตั้งระบบ ผู้ให้บริการ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์อิสระ และลูกค้า นอกจากนี้ Vblock 0 ประกอบด้วยโมเดลที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งใช้ประโยชน์จาก UCS และ Nexus 1000v ของซิสโก้ รวมถึง Unified Storage ของอีเอ็มซี (ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยของ RSA) และแพลตฟอร์ม VMware vSphere

พร้อมกันนี้ อีเอ็มซีได้เปิดตัว IonixTM Unified Infrastructure Manager ซึ่งจะทำหน้าที่จัดการองค์ประกอบต่างๆ ของ Vblock ระบบจัดการแบบครบวงจรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าสำหรับการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งนี้ Ionix Unified Infrastructure Manager ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับคอนโซลการจัดการองค์กรหลากหลายประเภท กรอบโครงสร้างการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย EMC RSA รวมถึง RSA enVision ได้รับการทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับ Vblock Infrastructure Packages ได้เป็นอย่างดี โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยของ RSA ได้รับการติดตั้งไว้บนสถาปัตยกรรม Vblock เพื่อนำเสนอการจัดการนโยบายความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในสามระดับ ได้แก่ในระดับการระบุผู้ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ Vblock ได้รับการออกแบบเพื่อขยายขีดความสามารถของลูกค้าในการควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร โดยครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือน และลูกค้าไม่จำเป็นต้องนำไปแทนที่ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยที่ใช้อยู่

 • นอกจากนี้ Vblock Infrastructure Packages จะได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจสามประเภท ได้แก่ บริการร่วม แอพพลิเคชั่น และโซลูชั่นสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น โครงสร้างพื้นฐานเดสก์ทอปแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) บนโซลูชั่น Vblock จะช่วยปรับปรุงการจัดสรร การขยายขนาด และการจัดการระบบส่วนหลังสำหรับแอพพลิเคชั่นและผู้ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชั่นจะมีความปลอดภัยสูงและปราศจากความเสี่ยง Vblocks จะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001
 • Vblock Infrastructure Packages เตรียมที่จะวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสนี้ผ่านทางผู้ติดตั้งระบบและตัวแทนจำหน่าย และสามารถจัดซื้อส่วนประกอบของอีเอ็มซี ซิสโก้ และวีเอ็มแวร์ได้จากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทนั้นๆ โดยตรง

2. การผนวกรวมบริการระดับผู้เชี่ยวชาญก่อนและหลังการขาย
กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ครบวงจรทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเป็นหนึ่งเดียว และครบถ้วนสมบูรณ์

 • ทีมงานฝ่ายบริการสนับสนุนโซลูชั่นของกลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment เป็นทีมงานระหว่างบริษัทที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมดของสถาปัตยกรรม Vblock รวมถึงทรัพยากรด้านการตลาด เพื่อให้สามารถประสานงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า และเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ
 • บริการที่ได้รับการพัฒนาและนำเสนอร่วมกันภายใต้กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจวิธีที่จะเพิ่มคุณประโยชน์และความรวดเร็วของโซลูชั่นได้อย่างแท้จริง บริการที่นำเสนอได้แก่ บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับระบบคลาวด์, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบเชิงกลยุทธ์ของระบบไพรเวท คลาวด์, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสถาปัตยกรรมไพรเวท คลาวด์, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเวอร์ช่วลเดสก์ทอป, บริการกำหนดกลยุทธ์ด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง และบริการออกแบบและติดตั้ง Vblock

บริการที่เป็นหนึ่งเดียวของ Virtual Computing Environment จะช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการด้านเทคนิคที่เหนือกว่า ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเวอร์ช่วลไลเซชั่นและระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มความร่วมมือดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมและการลงทุนในห้องปฏิบัติการจำลองปัญหาที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้น รวมถึงกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้บริการที่ครบถ้วนแก่ลูกค้า

3. ธุรกิจร่วมทุนและการลงทุนใน Acadia
กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment ได้เปิดตัว Acadia ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนทางด้านโซลูชั่นของซิสโก้และอีเอ็มซี เพื่อสร้าง ดำเนินการ และถ่ายโอนโครงสร้างพื้นฐาน Vblock ให้แก่องค์กรที่ต้องการเร่งการปรับใช้ระบบเสมือนและระบบไพรเวท คลาวด์คอมพิวติ้งย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Acadia จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553

 • ด้วยสถาปัตยกรรม Vblock ซึ่งผสานรวมเทคโนโลยีของซิสโก้ อีเอ็มซี และวีเอ็มแวร์ Acadia จะจัดฝึกอบรมและช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงผู้ให้บริการและคู่ค้า สำหรับการสร้าง ดำเนินการ และถ่ายโอน Vblock Infrastructure Packages ให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า
 • นอกเหนือจากซิสโก้และอีเอ็มซีซึ่งเป็นผู้ลงทุนหลักแล้ว การขยายกิจการของ Acadia ในช่วงปี 2553 จะอาศัยเงินลงทุนเพิ่มเติมจากวีเอ็มแวร์และอินเทล

นายเคิร์ก สโคเกน รองประธานและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของอินเทล กล่าวว่า
"เรารู้สึกยินดีที่ได้เสริมสร้างส่วนประกอบของดาต้าเซ็นเตอร์โดยใช้โซลูชั่นเซิร์ฟเวอร์และสตอเรจจากอีเอ็มซีและซิสโก้ เราจะกระชับความสัมพันธ์ด้วยการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment ในระดับเดียวกัน" "การลงทุนของเราใน Acadia จะเพิ่มทางเลือกในการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดาต้าเซ็นเตอร์รุ่นล่าสุดจากอินเทล"

4. เครือข่ายคู่ค้า Vblock
กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment ได้จัดตั้งเครือข่ายคู่ค้าที่แข็งแกร่ง โดยครอบคลุมถึงผู้ติดตั้งระบบ ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตซอฟต์แวร์อิสระ ทั้งนี้ผู้ติดตั้งระบบชั้นนำ 6 รายที่เข้าร่วมได้แก่ Accenture, Capgemini, CSC, Lockheed Martin, Tata Consulting Services และ Wipro

 • คู่ค้าทั้งหมดจะส่งเสริม จำหน่าย และนำเสนอโซลูชั่น Vblock เพื่อเร่งการปรับใช้ระบบเสมือนและระบบไพรเวท คลาวด์สำหรับองค์กรทุกขนาด
 • เครือข่ายคู่ค้า Vblock จะนำเสนอโซลูชั่นทางด้านธุรกิจและเทคนิคเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบไพรเวท คลาวด์ คลิกที่นี่ (here) เพื่ออ่านความคิดเห็นของผู้ติดตั้งระบบและคู่ค้าที่เข้าร่วมในเครือข่ายดังกล่าว
 • Vblock Infrastructure Packages สนับสนุนระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย จึงช่วยให้คู่ค้าและลูกค้าสามารถโยกย้ายแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ไปยัง Vblock ได้อย่างรวดเร็ว และเร่งการปรับใช้ระบบเสมือนได้อย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านข้อมูลความคิดเห็นจากสมาชิกเครือข่ายคู่ค้า Vblock ได้ที่: http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_110309.html

นายจอห์น เชมเบอร์ส ประธาน และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของซิสโก้ กล่าวว่า "การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้าพร้อมรับความท้าทายและโอกาสที่สำคัญที่สุดทางด้านดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างเหมาะสม" "การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือนี้เป็นมากกว่าการนำเสนอข้อมูลทางเทคโนโลยีและความร่วมมือทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการนำเสนอแนวทางในรูปแบบใหม่ทั้งหมดในการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์ การใช้พลังงาน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายโดยรวมให้แก่ลูกค้า เราไม่ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หากแต่นำเสนอสถาปัตยกรรมบนเครือข่ายซึ่งจะช่วยปรับปรุงทรัพยากรแบบเสมือน"

นายโจเซฟ ทุซซี่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของอีเอ็มซี กล่าวว่า "ความร่วมมืออันมีเอกลักษณ์พิเศษระหว่าง ซิสโก้และอีเอ็มซี รวมถึงวีเอ็มแวร์ ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ลูกค้าต้องการที่จะจัดสรรงบประมาณด้านไอทีเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางด้านธุรกิจ ลูกค้าหลายรายเล็งเห็นถึงศักยภาพที่สูงมากของระบบไพรเวทคลาวด์ด้วยแผนการพัฒนาร่วมกันและความมุ่งมั่นในระยะยาว ทำให้กลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จแก่ลูกค้า"

นายพอล มาริทซ์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของวีเอ็มแวร์ กล่าวว่า "ลูกค้าหันมาปรับใช้เทคโนโลยีเสมือนอย่างกว้างขวางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบไอทีที่มีอยู่" "การประกาศจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทใดๆ ก็ตามที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ"

รับชมจอห์น เชมเบอร์ส, โจ ทุซซี่ และพอล มาริทซ์ พูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment ได้ที่นี

คำกล่าวของลูกค้า นายแกรี่ แมคคาร์ทนี่ย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเพอร์ดิว (Purdue University) กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเพอร์ดิวมุ่งเน้นการทำงานวิจัย ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้ระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูง" "Vblock นำเสนอองค์ประกอบเหล่านี้ในรูปแบบของโซลูชั่นที่ครบวงจร ผนวกรวมอย่างกลมกลืน และติดตั้งได้ง่าย นอกจากนี้ วีเอ็มแวร์ ซิสโก้ และอีเอ็มซี นับเป็นพันธมิตรที่ดีเยี่ยมสำหรับการตอบโจทย์ของเรา เพราะบริษัทเหล่านี้นำเสนอชุดเครื่องมือที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่ตลาด เมื่อโซลูชั่นเหล่านี้ได้รับการผนวกรวมเข้าด้วยกันในลักษณะที่สอดคล้องและเป็นระบบ ก็นับเป็นข่าวดีสำหรับลูกค้า รวมถึงมหาวิทยาลัยเพอร์ดิว"

รับชมภาพของสตีเว่น แทลลี ซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment ที่นี่: http://newsroom.cisco.com/dlls/videos/purdue_110209.html


เว็บแคสต์สำหรับข่าว จอห์น เชมเบอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิสโก้, โจ ทุซซี่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของอีเอ็มซี และพอล มาริทซ์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของวีเอ็มแวร์ พูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มความร่วมมือ Virtual Computing Environment ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปรับใช้เทคโนโลยีเสมือนและโครงสร้างพื้นฐานระบบไพรเวท คลาวด์

ทวิตเตอร์
อีเอ็มซีและซิสโก้จะตอบคำถามจากชุมชนทวิตเตอร์ โปรดส่งคำถามไปที่ @CiscoSystems หรือ @EMCCorp

ทรัพยากรเพิ่มเติม


ซิสโก้
หน้าหลัก www.cisco.com/go/vce
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบครบวงจรของซิสโก้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดาต้าเซ็นเตอร์ของซิสโก้
อ่านบล็อก "Cisco Data Center"
ติดตาม Cisco CTO Padmasree Warrior บนทวิตเตอร์r
ติดตามทีมงานดาต้าเซ็นเตอร์ของซิสโก้ บนทวิตเตอร์r

อีเอ็มซี
หน้าหลัก www.emc.com/powerof3
Twitter www.twitter.com/emccorp
Facebook www.facebook.com/emccorp
YouTube www.youtube.com/user/emccorp
Chuck Hollis's Blog www.chucksblog.emc.com
IT Management 2.0 Blog www.itmanagement2.com
Chad Sakac's Blog www.virtualgeek.typepad.com

วีเอ็มแวร์
หน้าหลัก = www.vmware.com/cisco and www.vmware.com/emc
Twitter = www.vmware.com/cisco and http://www.twitter.com/vmware
Facebook = http://www.facebook.com/pages/VMware/6975960973
YouTube = http://www.youtube.com/vmwaretv
VMware Blogs = http://www.vmware.com/vmtn/planet/vmware/
VMware vSphere Blog = http://blogs.vmware.com/vsphere