ซิสโก้ สนับสนุนเทคโนโลยีช่วยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยภาวะโลกร้อน

ระบบ TelePresence ของซิสโก้รองรับการอภิปรายเรื่องภาวะโลกร้อน

กรุงเทพฯ - 2 ตุลาคม 2552 ซิสโก้ได้รับเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์กให้ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการสำหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่กรุงโคเปนเฮเก้น (United Nations Climate Change Conference in Copenhagen - COP15) ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ ทั้งนี้การประชุมว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่กรุงเทพฯ (Bangkok Climate Change Talks) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 9 ตุลาคมนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การประชุม COP15

ซิสโก้ได้ร่วมมือกับรัฐบาลเดนมาร์กเพื่อติดตั้งระบบ Cisco TelePresenceTM พร้อมด้วยโซลูชั่นเครือข่ายซึ่งจะเชื่อมต่อสถานที่จัดการประชุม COP15 เข้ากับเมืองใหญ่ทั่วโลก ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ ซิสโก้ในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ระบบ Cisco TelePresence จะช่วยให้ตัวแทนจากรัฐบาลต่างๆ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และสื่อมวลชน สามารถจัดการประชุมสำคัญๆ และหารือเรื่องสภาพภูมิอากาศร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ โดยเชื่อมต่อจากกรุงโคเปนเฮเก้น โซลูชั่นแบบใหม่นี้นับเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของรัฐบาลเดนมาร์กในการจัดการประชุม COP15 ให้มีลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นการประสานงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ระบบ Cisco TelePresence จะรองรับการทำงานร่วมกันในแบบเสมือนจริง (Virtual) ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเดนมาร์กเพื่อจัดเตรียมการประชุม

การประชุมสมัชชาภาคี (Conference of the Parties) เป็นการประชุมประจำปีสำหรับประเทศสมาชิกของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ส่วนการประชุม COP15 ที่กรุงโคเปนเฮเก้นมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์

มร. สเวนด์ ออลลิง ผู้อำนวยการฝ่าย ของกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์ก ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมภาวะโลกร้อนที่กรุงเทพฯ กล่าวว่า "การประชุม COP15 นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อโลกของเรา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม รัฐบาลเดนมาร์กตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเป็นอย่างดี เรามุ่งหวังที่จะค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมในอนุสัญญาสหประชาชาติ รวมถึงตัวแทนจากภาคเอกชน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างเหมาะสมในการประชุม COP15 ที่กรุงโคเปนเฮเก้น และด้วยเหตุนี้ เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ซิสโก้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้"

ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เทคโนโลยีนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสื่อสารผ่านวิดีโอ ระบบเวอร์ช่วลไลเซชั่น และระบบสื่อสารแบบครบวงจร จะช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม COP15 ประเทศไทยกำลังดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อสร้างรากฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญ อย่างไรก็ดี ภารกิจนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังและใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

ซิสโก้มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังผ่านการดำเนินธุรกิจของเรา ในวัฒนธรรมองค์กรของเรา ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับลูกค้าของเรา วิสัยทัศน์ของซิสโก้คือทำให้เกิดการพลิกโฉมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยเทคโนโลยีของเรา ในส่วนของซิสโก้เองนั้น บริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ TelePresence จำนวน 624 เครื่อง ในสำนักงานกว่า 190 แห่ง ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางได้ถึง 164,296 เมตริกตัน

เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์ก
ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม เดนมาร์กมีหน้าที่ดำเนินการต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจัดเตรียมการประชุม COP15 โดยได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์กมีหน้าที่ดูแลจัดการด้านโลจิสติกส์และการติดต่อสื่อสารสำหรับการประชุม COP15 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.cop15.dk

เกี่ยวกับการประชุม COP15
COP15 เป็นการประชุมประจำปีของสมัชชาภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 15 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.unfccc.int