Cisco Global Networking

Cisco Global Networking

[ในภาพจากซ้ายไปขวา: นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายมงคล อัศวโกวิทย์กรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดาต้าคร้าฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด]

ซิสโก้จับมือ ดาต้าคร้าฟท์ จัดสัมมนาเอาใจลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดาต้าคร้าฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาภายใต้ชื่อ Cisco Global Networking ให้กับกลุ่มลูกค้า บริษัทข้ามชาติ โดยมุ่งเน้นให้ Cisco Global Networking เป็นเวทีเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติ และ เป็นการสร้างโอกาสในสร้างอัพเดทเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจข้ามชาติ ทั้งนี้ในงานได้รับเกียรติจาก มิสแจนิซ ฮัลซ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจองค์กรระดับโลก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ เป็นวิทยากรในการบรรยายช่วงเช้าโดยใช้เทคโนโลยี เว็บเอ็กซ์ (WebEx) ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาแบบเรียลไทม์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งใช้งานเอกสารร่วมกันผ่านทางเว็บ

และเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าได้เข้าร่วมการอภิปรายข้ามชาติร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของซิสโก้ที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ และ อินเดีย ผ่านเทคโนโลยี TelePresence™ ซึ่งเป็นระบบการประชุมทางไกลที่ให้ประสบการณ์เสมือนนั่งประชุมอยู่ห้องเดียวกัน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย และการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง