Zjednotené komunikácie

Na zobrazenie tohto obsahu sa požaduje najnovšia verzia programu Adobe Flash Player so zapnutým skriptom JavaScript.

Získať prehrávač Flash Player

Získajte pomoc


Pridajte sa do skupiny spolupracujúcich používateľov spoločnosti Cisco

Zákazníci spoločnosti Cisco môžu prostredníctvom tejto novej skupiny používateľov navštevovať exkluzívne udalosti, ovplyvňovať smerovanie produktov a zdieľať osvedčené postupy s partnermi.

Pridajte sa teraz

Flexibilné, jednoduché a finančne úsporné licencie

Model User Connect Licensing umožňuje udeľovanie licencií na riešenie Unified Communications podľa počtu používateľov.

Kontaktujte partnera

Zapojte sa do konverzácie

Navštívte komunitu spolupráce, kde nájdete odpovede, praktické rady a nefiltrované názory.

Ďalšie informácie

Jeden deň v živote obchodného zástupcu

Zistite, ako môže spolupráca zmeniť výkon obchodných zástupcov a viesť tak k zvýšeniu predaja a ziskov.

Ďalšie informácie(Video – 3:57 min.)

Nové možnosti komunikácie

Globálne hodnotové reťazce, mobilná pracovná sila, sociálne siete, všadeprítomné video a zahltenie informáciami: to je naša každodenná realita. Odpoveďou na tieto problémy môže byť riešenie Cisco Unified Communications, ktoré spája ľudí, informácie a tímy, čím umožňuje komplexnú a efektívnu spoluprácu. Riešenie Cisco Unified Communications poskytne vašej spoločnosti tieto možnosti:

  • spojenie spolupracovníkov, partnerov, dodávateľov a zákazníkov s informáciami a odbornými znalosťami, ktoré potrebujú,
  • prístup k videu a jeho zdieľanie spoza pracovného stola, na cestách alebo na požiadanie - rovnako jednoduché ako uskutočnenie telefonického hovoru,
  • lepšiu tímovú interakciu, dynamické prepojenie jednotlivcov, virtuálnych pracovných skupín a tímov,
  • rozšírenie podnikovej siete aj na mobilné zariadenia, aby mohli mobilní zamestnanci pracovať kdekoľvek,
  • inováciu hodnotového reťazca začlenením spolupráce a komunikácie do aplikácií a obchodných procesov.

Spolupracujte s dôverou

Riešenie Cisco Unified Communications poskytuje dôkladne zabezpečené funkcie vysokej kvality v každom pracovnom priestore. To prináša vašej spoločnosti nasledujúce výhody:

  • skrátenie cyklov predaja a služieb zákazníkom,
  • skrátenie času potrebného na uvedenie produktov na trh,
  • rýchlejšiu adaptáciu na zmeny trhu,
  • podporu inovácií.
Obchodný prípad

Zistite, ako môžete s riešením Cisco Unified Communications účinne zvládnuť aj tie najnaliehavejšie obchodné požiadavky: od úspory nákladov až po produktivitu, súkromie zákazníkov a inovácie.