Podnikové siete

Riešenia podnikových sietí

Zrýchlite rast svojho podniku, kontrolujte náklady na energiu, škálujte videoaplikácie a poskytujte vysokozabezpečený káblový a bezdrôtový prístup.

Nové riešenia Mobile Experiences

Platforma Cisco Connected Mobile Experiences

Platforma Cisco Connected Mobile Experiences

Využite svoju sieť Wi-Fi na zaujatie zákazníkov, budovanie vzťahu s cieľom získať ich vernosť a na zvýšenie objemu predaja.

Pozrite sa, ako spoločnosť MGM Resorts International používa lokalizačné služby Wi-Fi na zabezpečenie doplnkových služieb pre hostí.

Prečítajte si o platforme Connected Mobile Experiences. (PDF – 447 kB)

Mobilné a odborné riešenia

Používanie vlastných zariadení pracovníkmi (BYOD)

Používanie vlastných zariadení pracovníkmi (BYOD)

Umožnite používanie mobilných zariadení vo svojich sieťach vďaka zjednotenej politike a správe.

Cloudovo spravované bezdrôtové služby Cisco Meraki

Cloudovo spravované bezdrôtové služby Cisco Meraki

Centrálne riaďte ústredie a distribuujte bezdrôtové siete pomocou cloudu.

Bezdrôtové služby v teréne

Bezdrôtové služby v teréne

Nasadzujte bezdrôtové mesh siete umožňujúce dátový prístup z ľubovoľného miesta v teréne.

Cisco Motion

Cisco Motion

Poskytujte bezproblémovú mobilitu a spoľahlivý bezúdržbový bezdrôtový prístup a zlepšite tak produktivitu zamestnancov.

Informácie o technických a profesionálnych službách. (PDF – 262 kB)

Optimalizácia aplikačných riešení

Sieť medianet pre podniky

Sieť medianet pre podniky

Optimalizujte prácu používateľov pomocou škálovania a stanovenia priorít videoaplikáciám a podnikovým aplikáciám v ľubovoľnom zariadení.

Zistite, ako funkcie siete medianet umožňujú rýchle riešenie problémov a zvyšujú výkon videa pre teleprítomnosť a iné interaktívne multimediálne aplikácie.

Informácie o technických a profesionálnych službách.
Cisco Intelligent WAN (IWAN)

Cisco Intelligent WAN (IWAN)

IWAN prináša optimalizovanú prácu používateľov pomocou ľubovoľného pripojenia, čo umožňuje organizáciám správne prispôsobiť siete s jednoduchosťou IT a nižšími nákladmi.

Cisco Teleworker

Cisco Teleworker

Prepojte pracovníkov využívajúcich teleworking a zamestnancov pracujúcich na diaľku pomocou bezproblémového, bezpečného a spoľahlivého prístupu z domu alebo na cestách.

Integrovaná kancelária Cisco

Integrovaná kancelária Cisco

Zlepšite prácu používateľov v pobočkových prevádzkach pomocou našej infraštruktúry virtuálnej pracovnej plochy (VDI).

Riešenia pre jednoduchosť a konsolidáciu IT

Otvorené sieťové prostredie (ONE)

Otvorené sieťové prostredie (ONE)

Zistite, ako môžete zvýšiť flexibilitu a škálovateľnosť svojej siete a zjednodušiť jej prevádzku.

Technológia Identity Services Engine (ISE) od spoločnosti Cisco

Technológia Identity Services Engine (ISE) od spoločnosti Cisco

Automatizujte a zjednodušte riadenie prístupu a dodržiavanie zabezpečenia káblového a bezdrôtového pripojenia a pripojenia VPN.

Systém Cisco Prime Network Control System (NCS)

Systém Cisco Prime Network Control System (NCS)

Zlúčte správu používateľov, prístupu a identity v káblových a bezdrôtových sieťach.

Platforma Cisco Unified Access: konvergovaný prístup

Platforma Cisco Unified Access: konvergovaný prístup

Objavte zjednodušenú, inteligentnú, konvergovanú sieťovú platformu pre káblové a bezdrôtové siete.

Cisco Prime for Enterprise

Cisco Prime for Enterprise

Zaistite efektívne nasadenie, správu a riešenie problémov sietí, ako aj služieb, ktoré poskytujú.

Cloudové riešenia

Inteligentná cloudová sieť

Inteligentná cloudová sieť

Pripojte svojich používateľov a zákazníkov ku cloudu. Poskytujte konzistentnú a vysokozabezpečenú prácu používateľom bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú.

Riešenia Internet of Things

Cisco EnergyWise

Cisco EnergyWise

Znížte náklady na energie pomocou merania, kontroly a zaznamenávania spotreby energie zariadení IT, ako aj ostatných zariadení.

Služby poskytované spoločnosťou Cisco a jej partnermi

Služby poskytované spoločnosťou Cisco a jej partnermi

Spoznajte rýchlejšie skutočnú celkovú hodnotu investícií do podnikovej siete pomocou služieb spoločnosti Cisco a jej partnerov, ktoré predstavujú dôležitý prvok všetkých riešení pre podnikové siete.