Internet mení spôsob nakupovania.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 22. marec 2012 - Prieskum spoločnosti Cisco identifikuje spôsoby, ako predajcovia dokážu do tradičných predajní znovu pritiahnuť zákazníkov, ktorí čoraz častejšie využívajú iné predajné kanály. Prieskum vypracovala globálna poradenská skupina IBSG spoločnosti Cisco na vzorke 1000 respondentov z USA a 1000 z Veľkej Británie. K hlavným zisteniam patrí fakt, že ak chcú predajcovia zlepšiť svoje predaje, musia vychádzať v ústrety zákazníkom, ktorí sú znalí moderných technológií, používaním jednoduchých digitálnych technológií priamo v predajni. Vytvoria tým prostredie, ktoré kombinuje klasický maloobchod s výhodami online nakupovania.

Štúdia identifikovala tri špecifické nákupné trendy súčasnosti:

 • vplyv dostupného digitálneho obsahu na nákupné rozhodnutia zákazníkov,
 • nakupovanie prostredníctvom viacerých kanálov,
 • využívanie technológií priamo počas nakupovania.

Okrem toho sa prieskum zákazníkov pýtal aj na to, aké technológie by v predajniach radi využívali

Vplyv online a off-line informácií

Prieskum preukázal, že využitie digitálnych online technológií v predajniach dokáže výrazne ovplyvniť nákupné rozhodnutia na mieste predaja.

 • 19% respondentov podporila pri nákupnom rozhodnutí digitálna „inšpirácia“
 • 30% zákazníkov využíva pre výber produktu alebo služby online video
 • Viac ako 50% respondentov využíva alebo má záujem využívať stánok umiestnený v predajni pre prístup k obsahu na webe.
 • Viac ako 40% respondentov využíva alebo má záujem využívať video obrazovky alebo panely v predajni.
 • 40% respondentov z USA a 38% respondentov z Veľkej Británie využíva alebo má záujem využívať mobilný telefón pre prístup k digitálnemu obsahu v predajni. Takmer rovnaký podiel respondentov uviedol, že pre tento účel využíva alebo má záujem využívať tablety (35% USA, 37% VB).

Nakupovanie prostredníctvom viacerých kanálov

Všadeprítomný internet, využívanie mobilných technológií a rozmach elektronického nakupovania podnietili nové správanie zákazníkov – nakupovanie prostredníctvom viacerých kanálov. Pri hľadaní najvýhodnejšej kúpy tak zákazníci sledujú online svet aj ponuku klasických predajní. Pre predajcov, ktorí sa doposiaľ sústredili na tradičnú stratégiu (cena, produkt, propagácia a umiestnenie), toto nové správanie zákazníkov predstavuje výzvu na zmenu prístupu.

Prieskum odhalil, že väčšina zákazníkov uprednostňuje nakupovanie prostredníctvom viacerých kanálov – až 74% respondentov si pred nákupov preverí aj online ponuku. 

 • 53% uviedlo, že si robí prehľad a následne nakupuje priamo v predajni.
 • 45% uviedlo, že si robí alebo má záujem robiť prehľad prostredníctvom mobilného zariadenia a následne nakupovať priamo v predajni.
 • 44% uviedlo, že si robí alebo má záujem robiť prehľad prostredníctvom mobilného zariadenia a následne nakupovať prostredníctvom osobného počítača.

Technologické možnosti

Prieskum zároveň skúmal reakcie účastníkov na typy technologických možností, ktoré by predajcovia mali ponúknuť. Prieskum sa respondentov pýtal na 5 technológií, ktoré by počas nakupovania chceli využívať.

Interaktívne technológie – Prieskum sa pýtal zákazníkov na využívanie tzv. interaktívnych technológií, kde zákazník stojí pred veľkoformátovou obrazovkou a má možnosť si „vyskúšať“ oblečenie a príslušenstvo virtuálnym spôsobom. Takto mali možnosť vo virtuálnej miestnosti prehliadať napríklad aj nábytok, osvetlenie, či žalúzie

 • 46% respondentov malo záujem „vyskúšať si“ veci
 • 44% malo záujem kombinovať položky ako nábytok, oblečenie a príslušenstvo
 • 29% malo záujem prehliadať alebo priamo nakupovať dostupné produkty

Prehliadanie produktov – Toto riešenie prináša zákazníkom možnosť využívať veľkoformátovú obrazovku pre prehliadanie špecifických produktov. Obrazovka ponúka aj hodnotenia ostatných zákazníkov a informácie o umiestnení tovaru v predajni.

 • 45% respondentov sa páčila možnosť porovnávať produkty a ich ceny
 • 32% ocenilo dostupnosť detailných informácií o produktoch
 • 29% respondentov malo tendenciu pozitívne hodnotiť zobrazované produkty (označenie „Like“)
 • 27% respondentov sa páčili navigačné inštrukcie pre lokalizáciu produktu v predajni

Samoobsluha – Zákazníci dostali aj otázku o preferovanom spôsobe získavania informácií – či prostredníctvom interaktívnych digitálnych displejov na policiach s tovarom, prostredníctvom tabletu predavača, alebo na vlastnom mobilnom zariadení. Vďaka tomu mali napríklad možnosť získať radu vzdialeného odborníka cez video hovor. 

 • 43% nakupujúcich malo záujem porovnať tovar a jeho ceny
 • 40% malo záujem porovnať ceny u hlavného / najväčšieho predajcu
 • 31% malo záujem o detailné produktové informácie
 • 30% malo záujem o radu pri výbere najlepšieho produktu

Personalizované mobilné nakupovanie – Predajcovia mohli zákazníkovi ponúknuť personalizovanú ponuku na základe predchádzajúcich nákupov, prípade na základe označení „Like“ na Facebook profile predajcu.

 • 49% nakupujúcich uvítalo možnosť porovnať tovar a jeho ceny
 • 40% uvítalo možnosť voľby
 • 37% nakupujúcich sa páčila ponuka od predajcu na väčší nákup
 • 36% respondentov sa páčili inštrukcie pre lokalizáciu produktu v predajni

Obľúbené zákaznícke položky – Nakupujúci dostali aj otázku, ako by najradšej využili veľkoformátovú, v reálnom čase aktualizovanú obrazovku v predajni, ktorá zobrazuje nové produkty, najlepších predajcov, a najobľúbenejší tovar.

 • 44% respondentov sa páčili aktuálne špeciálne ponuky
 • 43% respondentov sa páčili informácie o novinkách v predajni
 • 41% respondentov malo záujem o limitované ponuky
 • 32% respondentov sa páčili inštrukcie pre lokalizáciu produktu v predajni