O spoločnosti Cisco

Kanceláriu možno nosiť vo vrecku

Dotazník firmy Cisco potvrdil, že informačné technológie menia zaužívané metódy práce.


Bratislava, 7. júla 2011. Približne traja zo štyroch slovenských manažérov nepociťujú potrebu byť nutne v kancelárii a vystačia si so vzdialeným prístupom k podnikovým dátam a aplikáciám. Možnosť pripojiť sa k firemnej sieti z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase ponúkajú už  viac ako dve tretiny podnikov.

Vyplýva to z výsledkov dotazníka, ktorý na IT konferencii Cisco Expo koncom mája v Bratislave vyplnilo 275 manažérov. Kľúčovou témou konferencie bol vplyv  infokomunikačných technológií na pracovné aktivity a spôsob života.

Z kancelárie do terénu
Príklon k teleworkingu je markantný už aj na Slovensku. Až 51 percent opýtaných síce uviedlo, že musí byť fyzicky v kancelárii, ale iba kvôli obchodným stretnutiam, nie kvôli každodennej práci. Len 28 percent si myslí, že nič nenahradí osobnú interakciu. Zvyšní respondenti tvrdia, že ušetria viac času, ak pracujú z domu, resp. že technológie im umožňujú byť viac flexibilnými a mobilnými.
Prístup k firemnej sieti z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase má 71 percent manažérov. Ďalších 16 percent má síce možnosť vzdialene sa pripojiť, ale nie odkiaľkoľvek. V 11 percentách prípadov zatiaľ pripojenie nemajú, ale v blízkej budúcnosti sa to má zmeniť. Iba zvyšné dve percentá neplánujú v dohľadnej dobe zaviesť vzdialený prístup k firemnej sieti.

Najdôležitejšia je bezpečnosť
Pokiaľ ide o technológie, najrozšírenejšia je IP telefónia a  prístup cez VPN, ktoré využíva 85 percent firiem.  Okolo 73 percent organizácií sa spolieha na Wireless LAN, 44 percent na mobilný e-mail, 34 percent na korporátny instant messaging a 28 percent na PC softphone.
Viac ako polovica respondentov je presvedčených, že ich firma má moderné technológie na podporu mobilných zamestnancov a umožňuje im pracovať na diaľku. Pätina organizácií podporuje v rámci podniku len malú skupinu mobilných pracovníkov. Zvyšné firmy nie sú na teleworking pripravené, resp. nie je to pre nich v súčasnosti priorita. Za najväčšiu prekážku v podpore mobilných pracovníkov manažéri považujú bezpečnosť, a to až v 72 percentách prípadov.

Jeden prístroj už nestačí
Za najobľúbenejšie zariadenie, cez ktoré sa v budúcnosti bude vzdialene pristupovať k firemnej sieti, 68 percent opýtaných považuje domáce PC, nasledované tabletom a inteligentným telefónom. Takmer polovica slovenských manažérov v súčasnosti využíva počas pracovného dňa dve zariadenia a  tretina tri. Nájdu sa však aj takí, ktorí potrebujú štyri, päť i viac prístrojov.
Niektoré organizácie umožňujú svojim zamestnancom používať vlastné zariadenia v práci i na vzdialený prístup. V rebríčku popularity vedie domáce PC alebo MAC. Na ďalších priečkach sa umiestnil notebook, inteligentný telefón a tablet. V 41 percentách firiem nie je dovolené používať vlastné zariadenia.

Súmrak tlačových médií

Mobilné technológie menia aj spôsoby získavania informácií, pričom odklon od klasických tlačových médií k elektronickým je významný. Štyria z piatich manažérov hľadajú aktuálne informácie z oblasti IT a biznisu na webe. Denníky pravidelne číta 19 percent respondentov, týždenníky 14 a mesačníky 25 percent. Kým webové zdroje vôbec nevyužíva 14 percent opýtaných, tlačové médiá viac ako polovica. Spontánne uviedlo najviac opýtaných manažérov, že na získanie aktuálnych informácií zo sveta IT a biznisu používajú portál www.zive.sk.

Graf 1