Dotazník firmy Cisco potvrdil, že informačné technológie menia zaužívané metódy práce.


Bratislava, 7. júla 2011. Približne traja zo štyroch slovenských manažérov nepociťujú potrebu byť nutne v kancelárii a vystačia si so vzdialeným prístupom k podnikovým dátam a aplikáciám. Možnosť pripojiť sa k firemnej sieti z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase ponúkajú už  viac ako dve tretiny podnikov.

Vyplýva to z výsledkov dotazníka, ktorý na IT konferencii Cisco Expo koncom mája v Bratislave vyplnilo 275 manažérov. Kľúčovou témou konferencie bol vplyv  infokomunikačných technológií na pracovné aktivity a spôsob života.

Z kancelárie do terénu
Príklon k teleworkingu je markantný už aj na Slovensku. Až 51 percent opýtaných síce uviedlo, že musí byť fyzicky v kancelárii, ale iba kvôli obchodným stretnutiam, nie kvôli každodennej práci. Len 28 percent si myslí, že nič nenahradí osobnú interakciu. Zvyšní respondenti tvrdia, že ušetria viac času, ak pracujú z domu, resp. že technológie im umožňujú byť viac flexibilnými a mobilnými.
Prístup k firemnej sieti z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase má 71 percent manažérov. Ďalších 16 percent má síce možnosť vzdialene sa pripojiť, ale nie odkiaľkoľvek. V 11 percentách prípadov zatiaľ pripojenie nemajú, ale v blízkej budúcnosti sa to má zmeniť. Iba zvyšné dve percentá neplánujú v dohľadnej dobe zaviesť vzdialený prístup k firemnej sieti.

Najdôležitejšia je bezpečnosť
Pokiaľ ide o technológie, najrozšírenejšia je IP telefónia a  prístup cez VPN, ktoré využíva 85 percent firiem.  Okolo 73 percent organizácií sa spolieha na Wireless LAN, 44 percent na mobilný e-mail, 34 percent na korporátny instant messaging a 28 percent na PC softphone.
Viac ako polovica respondentov je presvedčených, že ich firma má moderné technológie na podporu mobilných zamestnancov a umožňuje im pracovať na diaľku. Pätina organizácií podporuje v rámci podniku len malú skupinu mobilných pracovníkov. Zvyšné firmy nie sú na teleworking pripravené, resp. nie je to pre nich v súčasnosti priorita. Za najväčšiu prekážku v podpore mobilných pracovníkov manažéri považujú bezpečnosť, a to až v 72 percentách prípadov.

Jeden prístroj už nestačí
Za najobľúbenejšie zariadenie, cez ktoré sa v budúcnosti bude vzdialene pristupovať k firemnej sieti, 68 percent opýtaných považuje domáce PC, nasledované tabletom a inteligentným telefónom. Takmer polovica slovenských manažérov v súčasnosti využíva počas pracovného dňa dve zariadenia a  tretina tri. Nájdu sa však aj takí, ktorí potrebujú štyri, päť i viac prístrojov.
Niektoré organizácie umožňujú svojim zamestnancom používať vlastné zariadenia v práci i na vzdialený prístup. V rebríčku popularity vedie domáce PC alebo MAC. Na ďalších priečkach sa umiestnil notebook, inteligentný telefón a tablet. V 41 percentách firiem nie je dovolené používať vlastné zariadenia.

Súmrak tlačových médií

Mobilné technológie menia aj spôsoby získavania informácií, pričom odklon od klasických tlačových médií k elektronickým je významný. Štyria z piatich manažérov hľadajú aktuálne informácie z oblasti IT a biznisu na webe. Denníky pravidelne číta 19 percent respondentov, týždenníky 14 a mesačníky 25 percent. Kým webové zdroje vôbec nevyužíva 14 percent opýtaných, tlačové médiá viac ako polovica. Spontánne uviedlo najviac opýtaných manažérov, že na získanie aktuálnych informácií zo sveta IT a biznisu používajú portál www.zive.sk.

Graf 1