Tretie miesto v medzinárodnej súťaži Networking Academy Games 2011 pre tím SOŠ Handlová.


Bratislava, 22. júna 2011. Stredná odborná škola Handlová patrila medzi najúspešnejšie v medzinárodnom kole súťaže Networking Academy Games, ktoré sa uskutočnilo 10. a 11. júna v Rumunsku. Jej žiaci nielenže obsadili 3. miesto vo svojej,  stredoškolskej kategórii, ale dobre si počínali aj v zmiešaných kategóriách s vysokoškolákmi, kde získali 4. a 5. miesto.

Networking Academy Games  je súťaž informatikov zameraná na počítačové siete.  Tento, v poradí už šiesty ročník, sa konal v laboratóriách počítačových sietí Cisco Academy Training Center na bukureštskej Polytechnickej univerzite. V štyroch základných sekciách pre jednotlivcov i družstvá - dvoch pre vysokoškolákov, jednej pre stredoškolákov a jednej pre inštruktorov - zápolilo celkovo 43 žiakov, študentov a učiteľov z 50 škôl zo siedmich krajín strednej a východnej Európy.

Stredoškolské trojčlenné tímy v kategórii HS3 riešili trojhodinové praktické zadanie a 30-minútový on-line test. Súťaž prebiehala v anglickom jazyku. Handlovské družstvo v zložení Jakub Magula, Jozef Pochyba a Roman Stejskal si v silnej konkurencii vybojovalo bronzovémiesto. V zmiešaných kategóriách do 26 rokov sa pred handlovskými študentmi umiestnili len vysokoškoláci z univerzít viacerých štátov. V kategórii UNI Metod Rybár obsadil 4. a Tomáš Drozda 12. miesto a v kategórii PT simulačný program počítačových sietí Michal Duda 5. a Peter Halaška 12. miesto.

„V oblasti informačných technológií rastie kredibilita našich škôl a vedomosti našich absolventov sú porovnateľné s vedomosťami najlepších študentov z iných krajín. Je to výsledok niekoľkoročnej systematickej spolupráce s Ministerstvom školstva SR, vďaka ktorej sa sieťový vzdelávací program zavádza do študijných programov stredných a vysokých škôl,“ hovorí František Jakab koordinátor programu pre SR.

Študenti SOŠ Handlová ako jediní zo Slovenska postúpili do všetkých kategórií, čím potvrdili vysokú úroveň výučby informatiky na tejto škole. Všetci študujú odbor mechanik počítačových sietí. Účasť v Bukurešti si vybojovali v národnom kole na pôde Slovenskej  technickej univerzity v Bratislave. V prípade tejto strednej školy pritom nejde o ojedinelý úspech, keďže jej družstvá v roku 2008 v Brne obsadili 1. a 3., v roku 2009 v Bratislave 2. a vlani v Debrecíne taktiež 2. miesto.

Sieťový vzdelávací program organizovaný v spolupráci so spoločnosťou Cisco poskytuje školám kurzy informačných a komunikačných technológií. Kombinuje pritom prednášky a laboratórne cvičenia v učebniach s inovatívnymi vzdelávacími aktivitami využívajúcimi pri príprave študentov nástroje Cloud Computingu. Počet študentov naraz zapojených do akademického programu v tomto roku prvý raz dosiahol hranicu jedného milióna. Ide tak o najväčšiu svetovú triedu.

O programe Sieťových akadémií
Sieťový akademický program spoločnosti Cisco, je najvýznamnejšou globálnou vzdelávacou iniciatívou, ktorej cieľom je príprava žiadaných špecialistov v oblasti počítačových sietí a zavádzanie nových infokomunikačných technológií do vzdelávacieho procesu.
Program je funkčným príkladom spolupráce verejných a privátnych inštitúcií - Ministerstva školstva SR a Cisco Systems.  Dlhodobým cieľom programu v SR je každoročne pripraviť minimálne 300 sieťových odborníkov s medzinárodným certifikátom (CCNA alebo CCNP). Školy zapojené do programu sú medzinárodne uznávanými centrami prípravy profesionálov v oblasti implementácie komunikačných technológií a riešení. 100 percent doterajších absolventov programu našlo bez problémov pracovné uplatnenie v študovanom odbore.