Technológia pre bezprostredné stretnutia je teraz dostupná pre všetkých.

Bratislava, 29. november 2011 - Pred piatimi rokmi Cisco predstavilotechnológiu Cisco TelePresence ®, ktorá účastníkom video stretnutia priniesla pocit, že sú v jednej miestnosti, napriek tomu, že boli v skutočnosti od seba vzdialení desiatky, či tisíce kilometrov. Zo systému pôvodne navrhnutého ako riešenie pre veľké spoločnosti na úsporu cestovných nákladov a optimalizáciu pracovného času zamestnancov sa stal rozšírený spôsob komunikácie, ktorý urýchľujeuvádzanieproduktov a služieb na trh, azároveň rozširuje možnostispolupráce s odborníkmi pričom mení formu dnešného podnikania v mnohých sektoroch.
TelePresence na Slovensku
Na Slovensku využíva výhody videokonferenčných riešení spoločnosti Cisco  viac ako 100 zákazníkov zo súkromného aj verejnéhosektora. Technická univerzita Košice napríklad bežne realizuje vzdelávanie so zahraničnými pracoviskami, pravidelné pracovné porady a obhajoby dizertačných prác medzi Bratislavou a Košicamiprostredníctvom TelePresence. “Rozhodli sme sa, že posunieme využitie video technológií na báze TelePresence ďalej. Do dvoch týždňov spustíme  Akademickú sieť TelePresence centier, do ktorej je zapojených osem univerzít. Ide o rezervačný a informačný portál zameraný práve na podporu využívania video technológií v akademickom prostredí.  K pravidelným poradám,  obhajobám dizertačných prác sa tak budú môcť zapojiť aj odborníci z ďalších miest Slovenska. Portál bude zároveň ponúkať archív záznamov zo všetkých zrealizovaných školení, prednášok, stretnutí a  vzdelávacích projektov,” uvádza  prof. Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity Košice.  Akademická sieť  je určená na spoluprácu nielen medzi zapojenými univerzitami, ale ponúka možnosť prepojenia s akýmkoľvek pracoviskom v akademickom, ale aj firemnom prostredí na Slovenskuv zahraničí.
Cisco teraz predstavuje novú a rozšírenú ponuku - od cenovo výhodných koncových bodov, cez HD video softvérového klienta, až po hostované riešenia navrhnuté špeciálne tak, aby bola technológia TelePresence dostupná pre každého a kdekoľvek, vrátane malých a stredne veľkých firiem.
Rozširovanie TelePresence pre spoločnosti všetkých veľkostí
Malé firmy zvyčajne potrebujú technologické riešenia, ktoré si nevyžadujú veľké vstupnénáklady a ktoré je možné inštalovať a prevádzkovať bez väčších nárokov na IT oddelenia. Tieto nároky spĺňa Cisco TelePresence pre malé a stredné firmy. Umožňuje zákazníkom zakúpiť si alebo prenajať vybrané viacúčelové ako aj osobné koncové body a pripájať ich prostredníctvom hostovanej služby s názvom Cisco TelePresence Callway, ktorá je súčasťou cloudovej ponuky Cisco Collaboration Cloud. Služba Callway je dostupná v cene od 99 USD mesačne a poskytuje neobmedzené volania prostredníctvom internetu na všetky koncové body TelePresence, ako aj na akékoľvek video zariadenia tretích strán založené na štandardoch odvetvia. Dostupná je aj schopnosť prepojenia viacerých strán - až 12 rôznych užívateľov. Služba Callway je  zatiaľ komerčne dostupná v USA.
Zo zasadacích miestností na desktop a ešte ďalej
Cisco rozširuje aj portfólio koncových bodov a zároveň integruje riešenia TelePresence do svojej architektúry pre spoluprácu a video.

  • Cisco JabberVideo pre TelePresence je softvérová aplikácia pre HD video hovory, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle vyzvanie užívateľov, aby sa zúčastnili  TelePresence hovorov prostredníctvom ich stolových počítačov alebo laptopov. Užívateľ TelePresence jednoducho navštívi globálne dostupnú stránku a odošle pozvánku, takže mobilní pracovníci, zákazníci a dodávatelia sa môžu jednoducho, rýchlo a zadarmo zúčastniť TelePresence hovoru. Globálna beta verzia programu pre Cisco Jabber Video pre TelePresence je plánovaná na prvý kvartál 2012.
  • Cisco TelePresence MX300 je viacúčelový systém, ktorý je možné zapojiť a spojazdniť do 15 minút, vďaka čomu sa akákoľvek malá až stredne veľká konferenčná miestnosť dokáže premeniť na TelePresence miestnosť pre 9 účastníkov. Tento systém ponúka za dostupnú cenu vysoko kvalitné video s rozlíšením 1080p pri frekvencii 30 fps. Jeho globálna dostupnosť je plánovaná na prvý kvartál roku 2012.

TelePresence ponúka viac, ako len stretnutia
Organizácie využívajú technológiu TelePresence nielen pre stretnutia. Cisco nedávno predstavilo nové podnikové video možnosti, v rámci ktorých zákazníci dokážu zaznamenávať video z akéhokoľvek TelePresence koncového bodu v ich sieti a následne zdieľať zaznamenaný obsah s akýmkoľvek užívateľom prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia.
Klinický asistent Cisco TelePresence VX- Clinical Assistant je špecializované riešenie mobilnej telemedicíny,určené pre zdravotníctvo. Vďaka systému video-spolupráce s vysokým rozlíšením je riešenie vhodné pre vzdialené konzultácie lekárov s pacientmi, na vytváranie virtuálnych tímov a vzdelávanie lekárov. Jeho globálna dostupnosť je plánovaná na prvý kvartál roku 2012.