San José/ Bratislava, 2. máj 2011 - Spoločnosť Cisco vytvorila nové dátové centrum v meste Allen amerického štátu Texas. Architektúra centra využíva kompletné portfólio technológií Cisco pre dátové centrá obsahujúce riešenia pre výpočtové systémy, prepínače a ukladanie či prístup k dátam. Cieľom nového dátového centra je podporovať interný privátny cloud Cisco a poskytovať informačné technológie ako službu. Dátové centrum v Texase demonštruje výhody sieťového prístupu prostredníctvom zlepšenej odolnosti, výkonu a využívania zdrojov, pri súčasnom poskytovaní IT služieb ako video, mobilita, bezpečnosť a spolupráca pre zamestnancov, ako aj zákazníkov a partnerov spoločnosti.

Dátové centrum v Texase kombinuje najnovšie poznatky v oblasti ekologického dizajnu objektov, ekologickej spotreby energie a chladenia, ako aj architektonický prístup optimalizovaný pre virtualizáciu a cloud computing s cieľom poskytovať „všetko ako službu."

  • Namiesto stoviek batérií, ktoré predstavujú záťaž pre životné prostredie a často ich využívajú staršie dátové centrá, je v novom 5-megawattovom centre nainštalovaný zdroj nepretržitého napätia využívajúci rotačné zotrvačníky, ktoré pre udržanie v chode vyžadujú len minimum energie a v prípade výpadku prúdu naštartujú dieselové generátory.
  • Dátové centrum využíva na chladenie energeticky efektívny systém znižujúci potrebu mechanického chladenia použitím čerstvého vzduchu v prípade, že je vonkajšia teplota dostatočne nízka. Centrum dokáže využívať vonkajší filtrovaný nechladený vzduch počas 65 percent celkového času svojej prevádzky, čím ušetrí spoločnosti 600 000 USD ročne.
  • Na zavlažovanie pôvodných okrasných rastlín odolných voči suchu využíva centrum lagúnu pre zachytávanie dažďovej vody.
  • Solárne kolektory na streche centra generujú 100 kW energie pre kancelárie v budove.
  • V júni 2008 sa Cisco zaviazalo znížiť do roku 2012 svoju uhlíkovú stopu o 25 percent prostredníctvom využitia vlastných technológií.

Toto dátové centrum ďalšej generácie úzko integruje Unifikovanú štruktúru, Unifikovaný výpočtový systémUnifikované sieťové služby do holistickej štruktúry dátových centier. Jej cieľom je prinášať jednoduchosť, škálovateľnosť a vysokú zabezpečenosť pre akúkoľvek aplikáciu v akejkoľvek lokalite, v rámci dátových centier alebo pre cloud. Okrem technológie od kľúčových partnerov ako EMC, NetApp a VMware nové dátové centrum využíva riešenia od Cisco, vrátane Unifikovaného výpočtového systému Cisco™, prepínačov radov Nexus 7000™, Nexus 5000™, virtuálneho prepínača Nexus 1000V™, sieťových úložných prepínačov MDS, riešenia Data Center Network Manager a NX-OS - komplexný operačný systém pre dátové centrá, ktorý pokrýva celé portfólio dátových centier Cisco.