Bratislava, 3. marec 2011

Podľa Wall Street Journal bude do roku 2018 počet analytikov sieťových systémov rásť takmer najprudšie spomedzi všetkých povolaní. Oproti súčasnosti má vzrásť počet pracovníkov s touto profesiou o 53 percent. Lepšie by na tom mali byť už len inžinieri biomedicíny. Aj špecializovaný server Career Planner predpovedá sieťovým špecialistom svetlú budúcnosť. Do prvej desiatky najžiadanejších džobov zaradil túto profesiu aj denník U.S. News.

Tento trend nepriamo potvrdzuje aj slovenské ministerstvo školstva. Podľa nedávno zverejnenej analýzy sa u nás na trhu práce nedokáže uplatniť len 4,2 percenta absolventov vysokoškolských odborov zameraných na informatiku a výpočtovú techniku, čo je hlboko pod celkovým priemerom. Najhoršie sú na tom absolventi ekonomiky a poľnohospodárstva s približne 12 percentami neúspešných uchádzačov. Absolventi programu slovenskej sieťovej akadémie  dosahujú podľa dostupných informácií úspešnosť zamestnania rovných sto percent.

Európa hľadá cestu

V Európskej únii je desať percent aktívneho obyvateľstva bez práce. Ide približne o 23 miliónov ľudí. Zamestnávatelia pritom poukazujú na to, že nedokážu nájsť pracovníkov na vysokokvalifikované miesta. Európska komisia varuje, že problém je najmä s odborníkmi na informačné a komunikačné technológie, ktorý by sa mohol v budúcnosti ešte prehĺbiť. Už o päť rokov môže na trhu chýbať 700 000 špecialistov tohto odboru.

Európska komisia preto predstavila stratégiu na podporu zamestnanosti Europa 2020, ktorá okrem iného ráta so zvýšením podielu mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním na minimálne 40 percent. Vítanú pomoc v tomto smere predstavujú akademické programy podporované súkromnou sférou, ako je Networking Academy, ktorý už dvanásť rokov pripravuje sieťových špecialistov. Ako nedávno oznámilo Cisco, ktoré program financuje, jeho sieťové akadémie aktuálne navštevuje už jeden milión študentov. Celkovo doteraz absolvovalo tento program 3,75 milióna osôb v 180 krajinách.

Sieťový akademický program Networking Academy sa rozbehol v roku 1997 na 64 školách. V súčasnosti predstavuje jednu z „najväčších tried" na svete, ktorá využíva priekopnícky systém tzv. cloud-based vzdelávania. Učí študentov ako navrhovať a budovať bezpečné počítačové siete. Kurzy, dostupné v niekoľkých jazykových mutáciách, sú založené na on-line vzdelávacích materiáloch a zadaniach a praktických laboratórnych cvičeniach. Výučbový proces umožňuje študentom interaktívnu komunikáciu s inštruktorom.

Medzi najúspešnejšími

„Sme radi, že sa nám podarilo zachytiť nový trend už pred dvanástimi rokmi. Rastúci záujem o túto formu vzdelávania potvrdzuje jej vysoké renomé a kvalitu. Študenti sa už počas štúdia môžu profilovať vo zvolenom odbore informačných technológií a získať priemyselné certifikáty, ktoré sú obrovskou výhodou pri hľadaní zamestnania," konštatuje koordinátor programu pre Slovensko František Jakab.

Sieťový akademický program spoločnosti Cisco je najväčší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete. Slovensko patrí s dosahovanými výsledkami k jeho najúspešnejším protagonistom. Spolu 65 sieťových akadémií vychovalo od roku 1999 už vyše 20 000 sieťových špecialistov, z ktorých mnohí vrátane inštruktorov obstáli aj v tvrdej konkurencii medzinárodných súťaží a získali najvyššie expertné certifikáty CCIE. Momentálne je do sieťového akademického programu zapojených 5 769 slovenských študentov, pričom šesť percent z nich sú dievčatá. Ženy sa nestrácajú ani medzi inštruktormi, kde dosahujú takmer štvrtinový podiel.

V tomto školskom roku sa uskutoční piaty ročník prestížnej súťaže Networking Academy Games, na ktorej študenti stredných a vysokých škôl budú môcť preukázať svoje vedomosti, ktoré nadobudli v rámci programu. Jednotlivci i skupiny budú súťažiť v troch kategóriách, pričom najlepší sa majú možnosť prepracovať cez školské a národné kolo až do medzinárodného finále, ktoré v júni prebehne v Bukurešti.

O programe Sieťových akadémií

Sieťový akademický program spoločnosti Cisco, je najvýznamnejšou globálnou vzdelávacou iniciatívou, ktorej cieľom je príprava žiadaných špecialistov v oblasti počítačových sietí a zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu.

Program je funkčným príkladom spolupráce verejných a privátnych inštitúcii - Ministerstva školstva SR, spoločnosti Cisco Systems  a partnerov programu v Slovenskej republike. Dlhodobým cieľom programu v SR je každoročne pripraviť minimálne 300 sieťových odborníkov s medzinárodným certifikátom (CCNA alebo CCNP). Školy zapojené do programu Sieťových akadémií sú medzinárodne uznávanými centrami prípravy profesionálov v oblasti implementácie komunikačných technológií a riešení.