San José/Bratislava, 14. február 2011 - Podľa Predpovede globálnej mobilnej dátovej prevádzky pre roky 2010 až 2015, ktorá je súčasťou štúdie Cisco® Visual Networking Index (VNI), vzrastie do roku 2015 celosvetová mobilná dátová prevádzka 26-násobne na úroveň 6,3 exabajtov mesačne. Stane sa tak v dôsledku predpokladaného prudkého nárastu využívania populárnych video aplikácií a služieb prostredníctvom mobilných zariadení s pripojením na internet. Takýto nárast predstavuje súhrnnú mieru ročného rastu (CAGR - compound annual growth rate) na úrovni 92 percent.

Štúdia spoločnosti Cisco predpovedá, že do roku 2015 bude do mobilných sietí pripojených viac ako 5,6 miliardy osobných zariadení. Zároveň bude vytvorených 1,5 miliardy uzlov typu stroj-stroj (M2M - machine-to-machine), čo predstavuje takmer jedno mobilné pripojenie na každého človeka na svete. Podľa predpovede bude do roku 2015 mobilné video predstavovať 66 percent celkovej mobilnej dátovej prevádzky - teda v období rokov 2010 až 2015 vzrastie až 35 násobne, čo podľa predpovede predstavuje najvyššiu mieru rastu spomedzi všetkých mobilných dátových aplikácií. Mobilná prevádzka z tabletov by mala v rovnakom období podľa očakávaní vzrásť až 205-násobne, čo predstavuje najsilnejšiu mieru rastu spomedzi všetkých kategórií zariadení.

Fakty a predpovede

  • Podľa aktualizovanej predpovede dosiahne ročná mobilná dátová prevádzka do roku 2015 úroveň 75 exabajtov, čo je ekvivalent 19 miliárd DVD, alebo 75-násobok globálnej internetovej prevádzky (v pevných aj mobilných sieťach) generovanej v roku 2000.
  • V období rokov 2009 až 2010 vzrástla celosvetová mobilná dátová prevádzka o 159 percent na úroveň 237 petabajtov mesačne, t.j. ekvivalent 60 miliónov DVD.
  • V roku 2010 rástla celosvetová mobilná dátová prevádzka 4,2-krát rýchlejšie ako celosvetová dátová prevádzka pevných širokopásmových sietí.
  • Celosvetová mobilná dátová prevádzka bola v roku 2010 trojnásobne väčšia ako celková internetová prevádzka (v pevných aj mobilných sieťach) v roku 2000.
  • Podľa predpovede bude v sledovanom období najsilnejší rast mobilnej dátovej prevádzky zaznamenaný v regiónoch Blízkeho východu a Afriky (CAGR 129 percent, 63-násobný nárast). Latinská Amerika očakáva CAGR na úrovni 111 percent (42-násobný nárast), nasleduje Stredná a Východná Európa s CAGR 102 percent (34-násobný nárast), Ázia a Tichomorie so 101 percent CAGR (33-násobný nárast). Očakáva sa, že Západná Európa dosiahne CAGR 91 percent CAGR (25-násobný nárast); Severná Amerika 83 percent CAGR (20-násobný nárast) a Japonsko 70 percent CAGR (14-násobný nárast).
  • Spomedzi sledovaných krajín zaznamenala počas sledovaného obdobia najvyšší nárast mobilnej dátovej prevádzky India s CAGR 158 percent (115-násobný nárast). Nasleduje Južná Afrika s CAGR 144 percent (87-násobný nárast) a Mexiko s CAGR 131 percent (66-násobný nárast). Pre porovnanie Veľká Británia dosiahne rast na úrovni 84 percent CAGR (21-násobný nárast) a USA 83 percent CAGR (21-násobný nárast).

Mobilné zariadenia

  • Štúdia Cisco predpokladá, že do roku 2015 bude existovať jedno pripojené mobilné zariadenie takmer na každého člena celosvetovej populácie (podľa odhadov OSN 7,2 miliardy ľudí) a viac ako 7,1 miliardy mobilných pripojení na telefóny a iné zariadenia, ako aj M2M uzlov (bez Wi-Fi pripojení).
  • Priemerné mobilné spojenie dnes generuje prevádzku na úrovni 65MB mesačne. Očakáva sa, že do roku 2015 to bude viac ako 17-násobok, celkovo až 1118 MB mesačne.
  • Inteligentné telefóny, laptopy a iné prenosné zariadenia budú do roku 2015 generovať viac ako 87 percent celosvetovej mobilnej prevádzky.
  • V roku 2015 budú tablety pripojené do mobilných sietí generovať vyšší objem prevádzky (248 petabajtov mesačne) ako celková globálna mobilná sieť v roku 2010 (237 petabajtov mesačne). To isté bude platiť aj pre M2M prevádzku, ktorá dosiahne úroveň 295 petabajtov mesačne.

Rýchlosti pripojenia mobilných sietí

V období rokov 2009 až 2010 sa priemerná rýchlosť mobilného pripojenia zdvojnásobila a do roku 2015 sa očakáva jej až 10-násobný nárast. Rýchlosť pripojenia do mobilných sietí predstavuje kľúčový faktor podporujúci rast mobilnej dátovej prevádzky.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
priemerná rýchlosť mobilného pripojenia (kb/s) 101 215 359 584 934 1,465 2,220
priemerná rýchlosť pripojenia inteligentného telefónu (kb/s) 613 1036 1443 1953 2608 3424 4404

Zdroj: Cisco Global Internet Speed Test (GIST) a iné nezávislé merania rýchlosti. Aplikáciu Cisco GIST využíva celosvetovo viac ako 390 000 užívateľov. Predpovedané hodnoty sa týkajú len pripojení mobilných zariadení (nie Wi-Fi).

Predpoveď globálnej mobilnej dátovej prevádzky Cisco VNI je založená na nezávislých analytických predpovediach a štúdiách skutočného využívania mobilných sietí. Predpovede Cisco VNI zahŕňajú aj kľúčové faktory ako rýchlosť mobilného širokopásmového pripojenia a výpočtová kapacita zariadenia. Bližšie informácie o metodológii nájdete na tejto stránke.