Generácia internetu vstupuje na pracovný trh - sú na ňu firmy pripravené?


Bratislava, 26. september 2011 – Štúdia Cisco Connected World Technology Report skúma vzťahy medzi ľudským správaním, internetom a všadeprítomnými sieťami s cieľom bližšie porozumieť tomu, ako súčasné technologické trendy a životný štýl ovplyvňujú konkurencieschopnosť firiem. Globálna štúdia vychádza z prieskumu medzi 1400 študentmi vysokých škôl a 1400 mladými zamestnancami pod 30 rokov zo 14 krajín. Umožňuje lepšie porozumieť výzvam, ktorým musia spoločnosti čeliť pri snahe uspokojiť súčasné aj budúce potreby zamestnancov a podnikateľov vo svetle narastajúcej mobility, bezpečnostných ohrození a technológií, ktoré dokážu prinášať informácie kdekoľvek.
Štúdia poukázala na to, že každý tretí študent a mladý pracovník považuje internet za rovnako dôležitý, ako základné ľudské potreby – vzduch, voda, jedlo a prístrešie. Viac ako polovica respondentov uviedla, že by nedokázala žiť bez internetu, ktorý je podľa nich „neodmysliteľnou súčasťou ich života“. Vďaka týmto zisteniam môžeme lepšie poznať myslenie, očakávania a správanie ďalšej generácie globálnej pracovnej sily, spolu s jej vplyvom na podnikovú komunikáciu, mobilný životný štýl, prijímanie pracovníkov, či podnikovú bezpečnosť a konkurencieschopnosť.
Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovakia k výsledkom globálnej štúdie uviedol: „Internetová generácia vstupuje na pracovný trh po celom svete a Slovensko nie je výnimkou. Otázka znie: sú na ňu spoločnosti pripravené? Výsledky štúdie Cisco Connected World Technology Report môžu firmám pomôcť zhodnotiť, ako sa potrebujú rozvíjať, aby dokázali pritiahnuť talenty a formovať svoje podnikateľské modely. S každou ďalšou generáciou je náš svet ešte viac orientovaný na internet. Spoločnosti musia svoje siete prispôsobovať dnes, aby boli schopné zvládnuť nároky na bezpečnosť a  mobilitu, ktoré na ich infraštruktúru príchod pracovníkov ďalšej generácie vytvorí.“
Výsledky štúdie si je možné pozrieť prostredníctvom voľne dostupného internetového TV vysielania.

Hlavné závery štúdie
Internet ako jeden zo základných zdrojov pre život

 • 33 % respondentov si myslí, že internet je základnou  životnou potrebou a približne polovica uvádza, že je „dosť blízko“ tejto úrovni dôležitosti. Pre štyroch z piatich študentov a mladých pracovníkov je internet nevyhnutný pre ich každodenný život.
 • Viac ako 50 % respondentov uviedlo, že by bez internetu nevedeli žiť a je pre nich „neodmysliteľnou súčasťou ich života“.
 • Ak by si museli vybrať, 64 % zúčastnených študentov by si zvolilo radšej internet ako auto.

Nová tvár spoločenského života

 • 40 % študentov uviedlo, že internet je pre nich dôležitejší ako randenie, trávenie času s priateľmi, alebo počúvanie hudby. 27 % študentov uviedlo, že viac ako tieto tradičné aktivity je pre nich dôležité sledovanie aktuálneho diania na sieti Facebook.

Využívanie mobilných zariadení pre prístup k informáciám... koniec TV a novín?

 • Dve tretiny študentov (66%) a viac ako polovica mladých zamestnancov (58%) označilo mobilné zariadenie (laptop, inteligentný telefón, tablet) ako „najdôležitejšiu technológiu v ich živote.“
 • 19 % študentov považuje inteligentný telefón za „najdôležitejšie zariadenie“ využívané každý deň (20 % uvádza stolný počítač). Toto porovnanie podporuje diskusiu o potrebe tradičných kancelárií v porovnaní so schopnosťou pripojiť sa na internet a pracovať kdekoľvek. V prieskume z roku 2010 celosvetovo 60 % zamestnancov uviedlo, že podľa nich kancelárie nie sú pre produktivitu potrebné.
 • Význam televízie klesá v prospech mobilných zariadení. Len 6 % študentov a 8 % zamestnancov uviedlo, že TV je najdôležitejšia technológia v ich každodennom živote. Keďže sa TV a filmy stávajú dostupnými na mobilných zariadeniach, význam klasickej TV bude klesať aj v budúcnosti.
 • Len jeden z 25 zúčastnených uviedol noviny ako najdôležitejší zdroj informácií.
 • Až 21% študentov si nekúpilo fyzickú knihu (s výnimkou školských učebníc) viac ako dva roky – alebo ešte nikdy.

Vplyv sociálnych médií

 • Približne 9 z 10 respondentov uviedlo, že majú Facebook profil a sledujú ho minimálne jeden krát denne. 33 % uviedlo, že svoj profil sleduje aspoň 5 krát denne.
 • Všetci študenti uviedli, že pri práci na školských projektoch alebo úlohách zažívajú určitú mieru vyrušenia, ako napr. okamžité správy, aktualizácie na sociálnych sieťach alebo telefonovanie.

7 z 10 zamestnancov si pridalo podnikových manažérov alebo spolupracovníkov medzi priateľov na profile Facebook. 68 % zamestnancov využívajúcich Twitter sleduje na tejto sieti aj aktivity svojich manažérov alebo kolegov. Naznačuje to pokračujúce stieranie hraníc medzi pracovným a osobným životom.