Bratislava, 9. máj 2011.

Piaty ročník prestížnej konferencie Cisco Expo 2011 prinesie živé ukážky najnovších produktov a technológií, ktoré priblížia spôsob, akým mobilita, virtualizácia a video technológie menia vnútrofiremnú komunikáciu a komunikáciu so zákazníkmi. Tohtoročná Cisco Expo konferencia sa bude konať 25. - 27. mája v hoteli Gate One v Bratislave. V trojdňovom programe sú pripravené:

 • Exkluzívne demo-ukážky kľúčových Cisco technológií, napríklad
  • HealthPresence
  • Virtual Desktop Infrastructure
  • Virtual eXperience Infrastructure
  • Energywise Wise
  • Physical Security and Access Control
  • Digital Media Systems
  • Cisco Social Mining
 • Cisco Cius - premiéra prvého dotykového tabletu pre biznis sféru
 • IPv6 konektivita bude sprístupnená pre každého účastníka
 • prezentácia a panelová diskusia analytickej spoločnosti IDC o trendoch v oblasti unifikovanej komunikácie, virtualizácie a cloud computingu
 • 4 tzv. key note prednášky, ktoré budú širokej verejnosti sprostredkované mulitmediálnym prenosom prostredníctvom Cloud Web kolaboračnej služby Cisco Webex.
 • Viac ako 65 odborných prednášok zameraných na technológie využívané v špecifických trhových odvetviach, napríklad v zdravotníctve, vo vzdelávaní, vo finančnom sektore, ale aj v oblasti inteligentných budov, energetického manažmentu ako služby a oblasť telecom 3.0 pre poskytovateľov telekomunikačných služieb.

Už tradične dostanú na konferencii priestor aj významné IT spoločnosti - Vmware, Soitron, Siemens, Swan, S&T, Lynx, GTS, Ditec, Avnet a Alef Nula. Generálnym partnerom konferencie je spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

Techtorial Day a spoločenský večer

Pre užší okruh odborníkov sa konferencia začne už 25. mája nultým dňom. Cisco pripravilo pre sieťových architektov a IT administrátorov tri celodenné tematické interaktívne semináre, tzv. Techtoriály . Tradíciou konferencie sa stal neformálny spoločenský večer, ktorý sa bude niesť v rockovej atmosfére v rekonštruovanom klube Dopler.

Viac informácií o programe konferencie na www.ciscoexpo.sk