Prestížna konferencia Cisco EXPO predstavila viacero technologických trendov, ktoré môžu ovplyvniť náš každodenný život. Zdravotná starostlivosť patrí medzi najdôležitejšie odvetvia a Cisco HealthPresence predstavuje novú technológiu, ktorá umožňuje vyšetrenie na diaľku.


Bratislava, 1. jún 2011. Zdravotné vyšetrenie môže v blízkej budúcnosti prebiehať aj bez nutnosti osobného stretnutia s lekárom. Spoločnosť Cisco, technologický líder v oblasti komunikácie a spolupráce, prezentovala počas konferencie Cisco EXPO riešenie HealthPresence™. Ide o komunikačnú platformu umožňujúcu vykonať vizuálne interaktívne vyšetrenie aj na vzdialenosť niekoľko sto kilometrov.

Súčasťou HealthPresence riešenia je technológia TelePresence, ktorá vďaka video komunikácii vo vysokom (HD) rozlíšení zabezpečuje realistický zážitok, takmer zrovnateľný s osobným stretnutím. V kombinácii so získavaním a prenosom biometrických údajov pomocou integrovaného softvéru je tak pacientovi poskytnutá podobná skúsenosť ako pri osobnej návšteve lekárskej ambulancie.

„Sme svedkami rozvoja elektronickej medicíny a zdravotníctva. Telemedicína v sebe zahŕňa nielen predpisovanie liekov, ale aj vyšetrovanie a odborné konzultácie na diaľku,“ tvrdí o aktuálnych technologických trendoch prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., prednosta I. Internej kliniky SZU na Kramároch a člen Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Cisco Healthpresence pomáha redukovať náklady spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sprístupňuje vysokú úroveň odbornosti aj v odľahlých lokalitách a taktiež umožňuje rýchlu kooperáciu špičkových lekárov. „Viacero expertov z celého sveta dokáže súbežne analyzovať problémy,“ dodáva prof. Hrušovský. Okrem priameho prístupu k lekárovi je možné pacienta veľmi rýchlo odporučiť na ďalšie vyšetrenie u špecialistu.

Cisco Healthpresence však neeliminuje osobný kontakt. „Zariadenie ešte nie je v polohe samoobsluhujúceho systému, je potrebné mať vyškolený personál,“ vysvetľuje Roman Janovič, technický riaditeľ spoločnosti Cisco Slovakia. Zdravotnícky personál dokáže zbierať údaje pomocou biometrických zariadení vrátane vyšetrovacej HD kamery, telefonického stetoskopu na vyšetrenie uší, nosa a hrdla a monitoru krvného tlaku, teploty, tepu a pulznej oxymetrie.

Produktivita práce v zdravotníctve je veľmi dôležitá. Platforma HealthPresence ju pomáha zvyšovať a zároveň riešiť problémy súvisiace s nedostatkom kvalifikovaných lekárskych odborníkov, narastajúcim počtom obyvateľov staršej generácie a tým pádom aj zvýšeným dopytom po intenzívnejšej lekárskej starostlivosti. Medzi ďalšie výhody technológie patrí šetrenie nákladov na zdravotnícku starostlivosť a cestovanie, možnosť umiestnenia v ľahko dostupných priestoroch a využitie elektronických zdravotných záznamov v rámci zabezpečenej siete.

Na bezpečnosť je v prípade Cisco HealthPresence kladený veľký dôraz. „HealthPresence má CE certifikáciu a je teda plne schválené ako medicínske zariadenie. Audio/video prenos aj zdieľanie biometrických údajov je kryptované a bezpečné,“ hovorí R. Janovič, ktorý na záver vyzdvihuje ďalšiu výhodu technológie: „Pacient je plne vtiahnutý aj do diagnostického procesu, čo v prípade klasického vyšetrenia nemusí byť vždy bežné.“ 

Podľa odborníkov budú mať v blízkej budúcnosti biometrické zariadenia a telemedicína mimoriadne dôležitú úlohu. „V USA budú stredne veľkú nemocnice v priebehu 3-4 rokov implementovať približne 150 000 biometrických zariadení“, tvrdí Michal Remper zo spoločnosti Cisco Slovakia, ktorý počas Cisco Expo prezentoval novú víziu „e“ zdravotníctva nazvanú Cisco Connected Health. Rozšírenie technológie HealthPresence a biometrických zariadení sa očakáva aj na Slovensku, situácia sietí v našich nemocniciach je v niektorých prípadoch veľmi zlá a implementáciu nových technológii spomaľuje.