Na slovenský trh prichádza tablet určený výlučne pre firemné prostredie - Cisco Cius.


Bratislava, 21. október 2011 – Spoločnosť Cisco uvádza na trh tablet Cisco Cius. Toto mobilné zariadenie, s operačným systémom Android, bolo navrhnuté špeciálne pre firemné prostredie, umožňuje prístup k nástrojom tímovej spolupráce a virtualizáciu desktopov. V kombinácii s aplikačným ekosystémom Cisco AppHQ poskytuje ideálne prostredie pre tvorbu, správu a nasadzovanie aplikácií. Firmy čoraz viac prechádzajú z tradičných počítačov na tablety - podľa analýzy spoločnosti Deloitte ich firmy v roku 2011 nakúpia viac ako 10 miliónov. Mobilné zariadenia požadujú samotní zamestnanci, keď až 60 % z nich preferuje prácu na diaľku.

„Zo všetkých tabletov, ktoré sa predali tento rok, štvrtina pripadne na firmy. Z toho je zrejmé, aký veľký posun nastal  v tejto oblasti za relatívne krátky čas. Adaptácia tabletov na firemné prostredie je dokonca rýchlejšia ako tomu bolo v prípade smartfónov. A pritom si musíme uvedomiť, že približne polovica tabletov, ktoré si ľudia kúpili pre osobné použitie, je využívaná taktiež pre plnenie pracovných úloh. Dá sa predikovať, ktorým smerom sa bude budúcnosť firemného IT vyvíjať a že tablety pre určitú kategóriu zamestnancov v budúcnosti nahradia klasické počítače,“ povedal Marcel Rebroš generálny riaditeľ Cisco Slovakia.

Tablet Cisco Cius je určený špeciálne pre použitie vo firmách a zodpovedá najnovším trendom v oblasti IT. Cius podporuje prevádzku virtuálneho desktopu, čím umožňuje vyžívanie služieb cloud computingu. Okrem toho ponúka aj streaming HD videa, real-time video, videokonferencie, prístup k emailu a obsahu na webe, ako aj editovanie a zdieľanie akýchkoľvek dát lokálne alebo v cloude. Cisco Cius je otvorená platforma pre komunikáciu a spoluprácu umožňujúca bezpečné mobilné pripojenie.

Mobilita v práci je realitou už dnes, ale bude znamenať oveľa viac pre internetovú generáciu mladých ľudí, ktorá vstupuje na pracovný trh. Nedávno publikovaná štúdia Cisco Connected World Technology Report uvádza, že až 66% študentov a 58% mladých zamestnancov označilo mobilné zariadenie (laptop, inteligentný telefón, tablet) ako najdôležitejšiu technológiu v ich živote. Na tento trend sa musíme pripraviť.“ hovorí Roman Janovič technický riaditeľ Cisco Slovakia. 

Cius nie je len ďalší z radu tabletov. Je prispôsobený na používanie vo firmách a jeho funkcie a parametre presne zodpovedajú potrebám podnikového prostredia. Nejde len o biznis tablet, Cius je zároveň IP telefón budúcej generácie, zariadenie pre tímovú spoluprácu a pre užívateľa predstavuje pomyselnú bránu do sveta virtualizácie. Pre takýto tablet je kľúčová bezpečnosť. Firemný tablet musí spĺňať tie najprísnejšie bezpečnostné kritériá,“ dodáva R. Janovič.

Kombinácia tabletu Cisco Cius s aplikačným prostredím Cisco AppHQ poskytuje IT manažérom nástroj pre jednoduchý vývoj, nasadzovanie a správu aplikácií. AppHQ ponúka aj vývojárske nástroje pre vytváranie, testovanie a publikovanie aplikácií pre Cisco Cius spolu s kontrolnými mechanizmami, umožňujúcimi IT manažérom individuálne definovať, ktoré aplikácie môžu byť v rámci firmy na tablete používané. AppHQ je možné využiť aj ako uzavretý ekosystém v rámci jednej spoločnosti – interný storefront (online zdroj aplikácií) môže ponúkať napríklad len vybrané produkty tretích strán a vlastné firemné aplikácie.

Podľa najnovších štúdií sú virtualizácia, cloud computing a mobilita najaktuálnejšími témami súčasného sveta IT, ktorý je veľmi úzko prepojený so svetom biznisu. Podľa analýz spoločnosti Deloitte len v tomto roku firmy pre svojich zamestnancov nakúpia viac ako 10 miliónov tabletov a predpokladajú, že v dôsledku pokračujúcej výmene laptopov za tablety bude nárast v roku 2012 ešte väčší. Do roku 2015 by podľa odhadov Gartner mali náklady na nákup tabletov rásť medziročne o 52 %.

Tento trend podporuje jednak potreba modernizácie a transformácie firemných procesov, ale aj požiadavky samotných zamestnancov. Viac ako dve tretiny z nich by akceptovali menší plat, pokiaľ by mali viac voľnosti pri využívaní mobilných zariadení, prístup k sociálnym sieťam a možnosť práce na diaľku. Podľa štúdie Cisco Connected World Report si 60 % respondentov myslí, že nemusí pracovať z kancelárie firmy a 66 % požaduje možnosť pripájať sa do firemnej siete prostredníctvom viacerých druhov zariadení. Skoro polovica mobilných zamestnancov pripustila, že sú vďaka vyššej flexibilite ochotní pracovať denne o dve až tri hodiny dlhšie. Využitie technológií ako Cisco Cius je prospešné ako pre firmy a ich rast, tak aj pre spokojnosť zamestnancov.