alebo 5 predpovedí Alana Cohena pre svet technológií v roku 2011


Alan Cohen začínal každý rok zoznamom 10 predpovedí pre sieťové technológie, z rôznych dôvodov ich je tento rok len päť.


Bratislava, 25. január 2011

Predpoveď 1: Linux, Windows a ďalší sa pobijú o Cloud - Veľká časť súčasného dialógu o cloudových technológiách sa týka súperiacich architektúr. Cloud môžeme posudzovať aj podľa jeho tzv. „run-time“ operačného systému, ktorý podporuje určitý rozsah aplikácií a biznis procesov. Môže to byť Linux, Windows, alebo celý rad sofvérových systémov, no keď sú (virtuálne) aplikácie poskytované prostredníctvom virtuálnej infraštruktúry - cez cloud - pravidlá technologického odvetvia sa kompletne menia.

Predpoveď 2: Sieťové technológie sa budú posudzovať podľa ekonomickej výhodnosti Informačné technológie boli tradične vnímané ako náklady súvisiace s poskytovaním služieb súkromného alebo verejného sektora. Dnes je technológia čoraz častejšie súčasťou produktu, v dôsledku čoho je skutočná cena produktu alebo služby premenlivá. Dobrý príklad sa vyskytol v ostatnom období v hudobnom priemysle, neskôr aj v oblasti prenájmu video nosičov. Malá predpoveď v rámci predpovede: ak je možné produkt alebo službu poskytovať rýchlejšie a efektívnejšie prostredníctvom siete, do 5 rokov to bude dominantný spôsob poskytovania resp. využívania.

Predpoveď 3: Knihy budú nasledovať hudbu - Dnešným knižným trhom hýbu dva kľúčové faktory: tlak na predajcov kníh v klasických predajniach zo strany elektronických obchodov (napr. Amazon) a rozširujúci sa výber čítacích zariadení pre e-knihy (napr. tretia generácia Kindle, BeBook Neo, Barnes & Noble Nook, či Sony Reader), evidentný najmä počas poslednej predvianočnej nákupnej sezóny. Oba faktory spôsobujú dramatické zmeny v dostupnosti, spotrebe a cene nášho čítania.

Predpoveď 4: Zákaznícky rozmer IT pre biznis - Po desaťročia sa za nami technológie presúvali z kancelárií do našich domovov: videokamery, počítače, tlačiarne, prístup na internet, email a mnohé ďalšie technológie a produkty pôvodne využívané v pracovnom svete bežne využívame aj doma. Dnes však mobilné a webové aplikácie spolu s jednoduchými a ľahko ovládateľnými technológiami (ako napr. Cisco videokamera Flip) posúvajú naše očakávania a nároky na funkcionalitu informačných technológií. Bežní užívatelia majú k dispozícii výkonnejšie zariadenia a sofistikovanejšie aplikácie. Možno očakávať, že biznis užívatelia budú požadovať dostupnosť takýchto funkcií a vlastností aj v pracovnom prostredí.

Predpoveď 5: Cohenova Teória o raste ceny kávy - Pred vyše 14 rokmi Tom Friedman v rubrike denníka New York Times sformuloval ranú verziu svojej Teórie zlatých oblúkov o prevencii konfliktov. Friedman tvrdí, že „keď krajina dosiahne určitú úroveň ekonomického vývoja, keď je jej stredná trieda dostatočne veľká na to, aby uživila McDonald's, stáva sa z nej McDonald's krajina - a ľudia v McDonald's krajinách nemajú radi vojny, majú radi vystávanie v radoch na hamburger.“

Cohenova verzia verzia takejto teórie: Cena kávy bude rásť v krajinách, kde v porovnaní s inými krajinami od high-tech odvetví  závisí väčšia časť ekonomiky a rastie rýchlejším tempom. Krajiny ako India, Čína, Brazília a Indonézia rastú a rastie aj ich spotreba kávy. Urbanizácia - so spojeným zrýchľovaním technologického rozvoja a spotreby - je priamo naviazaná na spotrebu kávy.

Ďalší pozoruhodný zoznam desiatich predpovedí pre sektory IT a vzdelávania vypracoval aj Lev Gonick, IT riaditeľ univerzity Case Western Reserve University.