Aktualizovaný Catalyst® 6500 zdokonaľuje prechod na IPv6 a využitie NetFlow. Je 3-násobne výkonný a 4-násobne škálovateľný.


Bratislava, 18. august 2011 – Počas konferencie Cisco Live spoločnosť Cisco predstavila modernizáciu svojich celosvetovo najčastejšie používaných sieťových prepínačov radu Catalyst® 6500. Jeho inovácie prinášajú zákazníkom možnosť prispôsobiť svoju sieťovú infraštruktúru nárokom nadchádzajúcej dekády, medzi ktoré patrí narastajúci počet pripájaných zariadení, neustály nárast video prevádzky, podnikateľské modely založené na cloud computingu, ako aj čoraz vyššia mobilita pracovníkov, a to aj bez potreby výmeny hardvéru do budúcnosti.

Od svojho uvedenia v roku 1999 sa prepínače Catalyst® 6500 stali de-facto štandardnou prepínacou platformou pre kampusové, WAN a metropolitné  siete ako aj siete dátových centier. K dnešnému dňu boli nainštalované na takmer 700 000 systémoch, čo predstavuje 110 miliónov portov pre viac ako 25 000 zákazníkov po celom svete. Prepínače Catalyst® 6500 boli prvé, ktoré prešli z rýchlosti Fast Ethernet na Gigabit Ethernet, neskôr na 10 Gigabit Ethernet a v novembri 2010 dokonca na rýchlosť 40 Gigabit Ethernet.

Nové prepínače Catalyst 6500 pokračujú v tradícii s viacerými prvenstvami v tomto odvetví, ako napr. bezproblémová podpora protokolov IPv4 a IPv6, nové schopnosti sieťovej virtualizácie, či nové monitorovanie výkonnosti aplikácií prostredníctvom kompletne renovovaného systému NetFlow. Základ modernizácie poskytol dlho očakávaný systém Supervisor Engine 2T, 2-terabitová karta prinášajúca konektivitu na úrovni 80 Gbps na slot, nové 10-Gigabit a 10-Gigabit Ethernet karty s množstvom funkcií, ako aj bezhraničné služby ďalšej generácie.

Nový systém Supervisor Engine dokáže zvýšiť priepustnosť prepínačov Catalyst® 6500 z 720 Gbps na 2 Tbps. Zároveň umožňuje 4-násobné zvýšenie počtu zariadení pripojených do siete. Všetky nové karty a 2 Tbps Supervisor Engine sú kompatibilné so všetkými modelmi skriniek radu Cisco E, čo znamená minimálne zásahy do existujúcej infraštruktúry a predlžuje dobu neprerušenej prevádzky siete.

Ďalšie hlavné výhody a prvenstvá

  • Kvôli rastúcim nárokom na bezpečnosť, mobilitu, súvisiace aplikácie, hlas/video a virtualizáciu Cisco aktualizovalo Cisco IOS® Softvér prepínačov o viac ako 200 nových technických funkcií a vlastností. Patria sem Pokročilé bezpečnostné služby s plnou implementáciou Cisco TrustSec®, vrátane hardvérového MacSec pre dôvernosť a integritu dát, Security Group Tagging pre prideľovanie úloh a ich rovnakú aplikáciu v rámci celej siete, ako aj kontrolné zoznamy Security Group Access pre aplikovanie úloh. Unikátny systém Supervisor 2T Layer 3 Security Group Tagging prepínačov Catalyst 6500 umožňuje vysoko zabezpečenú súčinnosť a prepojenie geograficky vzdialených sietí. Škálovateľné Služby virtualizácie siete s VRF-Lite, MPLS a natívnym hardvérovým VPLS ako aj MPLS cez GRE sú dostupné s plnou rýchlosťou rozhrania.
  • Servisné moduly ďalšej generácie nové L4-7 servisné moduly umožňujú zákazníkom znižovať počet L4-7 zariadení pripojených do siete.
  • Technológia pre jednoduchý prechod na IPv6 – Catalyst 6500 je zároveň prvou platformou poskytujúcou tzv. IPv6 First Hop bezpečnostné prvky, ktoré zákazníkom umožňujú bezpečne  rozširovať ich siete aj počas prechodu na protokol IPv6.
  • Prvá natívna podpora pre technológie zjednodušujúce LAN/WAN rozhrania – umožňujú rýchle a flexibilné poskytovanie služieb vďaka tomu, že šírka pásma služby nie je naviazaná na fyzické rozhranie. Natívna podpora dokáže výrazne znížiť náklady a radikálne zvýšiť výkon.
  • Prvá platforma poskytujúca pokročilý systém NetFlow – táto modernizácia umožňuje až 4-násobné zvýšenie ovládateľných NetFlow vstupov.
  • Zdokonalenia pre vysokú kvalitu videa – Cisco Supervisor Engine 2T prináša až 16-násobné zvýšenie škálovateľnosti skupinového vysielania. Zároveň prináša významné zlepšenie spôsobu, akým prepínače Catalyst® 6500 smerujú skupinové vysielanie len na linky, ktoré si ho vyžiadali, čo je užitočné predovšetkým pre IP aplikácie skupinového vysielania náročné na šírku pásma (napr. IPTV).

Dostupnosť

Nové prepínače radu Catalyst® 6500 sú už dostupné. Typické 2T konfigurácie poskytujú najvýhodnejší pomer cena/výkon vďaka zníženiu ceny o 20 až 30 percent v porovnaní s predchádzajúcou generáciou systému Supervisor Engine 720. Prepínače radu Catalyst® 6500 sa dodávajú s okamžitou podporou sieťových riadiacich nástrojov ako Cisco Prime™ a Data Center Manager.