Desať finalistov 3. ročníka medzinárodnej súťaže inštruktorov programu Sieťových akadémií Cisco iCompetition 2010 sa stretlo vo veľkom finále na Technickej univerzite v Košiciach.


Bratislava, 28. máj 2010 - Medzinárodná súťaž inštruktorov (učiteľov zo stredných a vysokých škôl z krajín Strednej a Východnej Európy a Ruska) globálneho vzdelávacieho programu Sieťových akadémií Cisco patrí k najvýznamnejším podujatiam nielen v rámci samotného programu, ale je aj ojedinelou odbornou súťažou pedagógov. Pre inštruktorov z takmer 20 krajín to bola príležitosť pre porovnanie pedagogických zručností a znalostí z oblasti sieťových technológií.

Predpokladom pre účasť vo finále súťaže boli kvalifikačné kolá, ktoré prebehli v marci a apríli 2010, zamerané na on-line riešenie zadaní a testov. Každý súťažiaci mal možnosť zapojiť sa do troch samostatných on-line testov, pričom do úvahy sa bral najlepší dosiahnutý výsledok. Do každého z testov sa zapojilo viac ako 100 súťažiacich z takmer 20 krajín, z ktorých 10 najlepších postúpilo do finále. Počas minuloročného finálne, ktoré sa konalo v Bukurešti, získali inštruktori zo Slovenska celkové víťazstvo a tým aj právo organizovať ďalší ročník súťaže.

Dvojdňové finále pre TOP 10 súťažiacich zo 4 krajín, ktorí postúpili do finále, prebehlo 17. a 18. mája 2010 na pôde Regionálnej sieťovej akadémie Cisco pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Otvorenia súťaže sa zúčastnil rektor Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., ktorý stál aj pri zrode samotného programu Sieťových akadémií v SR v roku 1999. V rámci finále súťaže riešili súťažiaci štyri rôzne zadania na úrovni vedomostí odpovedajúcich priemyselnej certifikácii CCNA (CCNA je uznávaný priemyselný certifikát v oblasti sieťových technológií), pozostávajúce z testu teoretických znalostí, riešenia praktických zadaní v laboratóriách počítačových sietí a overenia prezentačných a  pedagogických zručností.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v závere druhého dňa súťaže za účasti zástupcov vedenia Technickej univerzity v Košiciach. Súčasťou programu súťaže bolo aj množstvo sprievodných podujatí pre súťažiacich, ktorých cieľom bolo prehĺbenie osobných kontaktov v rámci komunity inštruktorov ako aj prezentácia Slovenska zahraničným hosťom.     

Celkové poradie finalistov 3. ročníka medzinárodnej súťaže iCompetition 2010:

  1. Khalavchuk Sergey, Ukrajina
  2. Sass Bogdan, Rumunsko
  3. Andrushko Dmytro, Ukrajina
  4. Michalec Vladimír, Slovensko
  5. Sorokin Alexey, Rusko
  6. Lungu Romeo Nicolae, Rumunsko
  7. Marunich Sergey, Ukrajina
  8. Hryshchuk Yuri, Ukrajina
  9. Andrushko Iurii, Ukrajina
  10. Saienko Vasyl, Ukrajina

Slovensko na medzinárodnom finále súťaže úspešne reprezentoval Vladimír Michalec z FIIT STU Bratislava, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste. Výsledky medzinárodnej súťaže iCompetition ukázali, že pedagógovia z krajín Strednej a Východnej Európy patria v oblasti sieťových technológií k absolútnej špičke. Veríme, že aj v ďalšom ročníku súťaže budú pedagógovia zo Slovenska patriť medzi najlepších.

Viac informácií o výsledkoch súťaže je možné nájsť na www.icompetition.netNew Browser Window.

O programe Sieťových akadémií
Sieťový akademický program spoločnosti Cisco je najvýznamnejšou globálnou vzdelávacou iniciatívou, ktorej cieľom je príprava žiadaných špecialistov v oblasti počítačových sietí a zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu.
Program je funkčným príkladom spolupráce verejných a privátnych inštitúcii - Ministerstva školstva SR, spoločnosti Cisco Systems a partnerov programu v Slovenskej republike. V súčasnosti je do programu zapojených 64 stredných a vysokých škôl a v rámci programu študuje takmer 6000 študentov. Dlhodobým cieľom programu v SR je každoročne pripraviť minimálne 300 sieťových odborníkov s medzinárodným certifikátom (CCNA alebo CCNP). Školy zapojené do programu Sieťových akadémií sú medzinárodne uznávanými centrami prípravy profesionálov v oblasti implementácie komunikačných technológií a riešení.