Prvá aktualizácia vesmírneho smerovača na obežnej dráhe demonštruje prelomové možnosti komunikačných technológií


San José/Bratislava, 13. december 2010 - Spoločnosť Cisco oznámila výsledky testu technológie Internet Routing in Space (IRIS, Smerovanie internetu vo vesmíre), v rámci ktorého uskutočnila historicky prvú softvérovú aktualizáciu IP smerovača na palube komerčného satelitu na obežnej dráhe Zeme. Cisco navyše realizovalo prvý VoIP hovor bez použitia pozemnej infraštruktúry pre jeho smerovanie.

Tento úspech predstavuje radikálny posun v súčasnej satelitnej komunikačnej technológii, ktorá je pri prenose hlasového a obrazového signálu medzi satelitmi a užívateľmi odkázaná na pozemné stanice rozvádzajúce signál. K výhodám takejto novej funkcionality patrí možnosť smerovať hlasovú, dátovú a video prevádzku prostredníctvom jedinej IP siete, čo je zároveň efektívnejšie a menej nákladné v porovnaní so súčasnými schopnosťami fragmentovanej satelitnej komunikačnej siete. Možnosť softvérovej aktualizácie Cisco smerovača a palubného modemu zo Zeme zvyšuje flexibilitu aj životnosť komunikačného systému.

Hlavné fakty o teste:

  • V rámci demonštrácie bol po prvý krát využitý systém Cisco Unified Communications Manager Express pre uskutočnenie VoIP telefonického hovoru prostredníctvom smerovača vo vesmíre.
  • IRIS je súčasťou iniciatívy spoločnosti Cisco transformovať satelitné siete. Využíva zariadenie Cisco 18400 Space Router - prvý IP vesmírny smerovač svojho druhu odolný voči radiácii, ktorý je nainštalovaný na palube geostacionárneho satelitu Intelsat 14.
  • Cisco nedávno vytvorilo spoluprácu so spoločnosťou Astrium pre realizáciu výskumu prevádzky vesmírnych smerovačov. V októbri 2010 spoločnosti úspešne demonštrovali niektoré IRIS služby, ako napríklad tzv. multicasting (skupinové vysielanie), ktoré umožňuje simultánne poskytovanie informácií skupine počítačov v rámci jediného prenosu.
  • Cisco aktualizovalo IOS® softvér vesmírneho smerovača pre sprístupnenie rôznych funkcií pokročilého riadenia, ktoré sú dostupné pozemným zariadeniam Cisco. Sprístupňuje aj dodatočné bezpečnostné vlastnosti, ako napríklad kódovanie na úrovni hardvéru.

O technológii IRIS

  • IRIS rozširuje dosah internetu do vesmíru - umožňuje priamu výmenu aktualizácií smerovačov s pozemnými zariadeniami, čo zvyšuje flexibilitu satelitnej siete.
  • IRIS prináša v porovnaní s konvenčnou satelitnou technológiou niekoľko zdokonalení. Vďaka technológii IRIS budú mať užívatelia k dispozícii výhody skutočne mobilnej siete, ktorá sa neustále prispôsobuje požiadavkám nezávisle od definovanej pevnej infraštruktúry.
  • Softvér smerovača Cisco 18400 Space Router aj palubného modemu satelitu je možné aktualizovať priamo na obežnej dráhe. IRIS využíva IOS softvér a integruje sa s pozemnými smerovačmi Cisco, čím vytvára konvergovanú vesmírno-pozemnú sieť poskytujúcu množstvo služieb.
  • Softvér Cisco Unified Communications Manager Express software nainštalovaný na smerovači Cisco poskytuje pozemnej infraštruktúre možnosť záložného volania.