Kľúčovými inováciami portfólia dátových centier sú nová Virtual Security Gateway, Virtual WAAS, druhá generácia switchov Nexus a rozšírenie skupiny systémov Unified Computing.


SAN JOSÉ/ Bratislava, 4. október 2010. Spoločnosť Cisco oznámila rozšírenie portfólia produktov a služieb dátových centier. Taktiež vyvíja inovatívne riešenia IT architektúr, ktoré pomôžu zvyšovať pridanú hodnotu pre klientov a podporia nové biznis modely, akými sú napríklad virtualizácia, či verejné a privátne "cloudy".

Cisco predstavilo riešenie Unified Network Services, ktoré je navrhnuté na poskytovanie služieb v akomkoľvek prostredí. Rozšírenia Unified Fabric a Unified Computing majú klientom zabezpečiť zvýšenú flexibilitu rozmiestnenia, zjednodušenie a najmä zvýhodnenie cien. Cisco tiež uvádza nové profesionálne služby, ktoré pomôžu partnerom a zákazníkom využiť naplno ich investície do Cisco Data Center Business Advantage.

Produkty Unified Network Services, Unified Computing a Unified Fabric sú základom integrovanej architektúry Cisco Data Center Business Advantage, navrhnutej na zvyšovanie efektivity a agility tradičných aj virtualizovaných dátových centier. Data Center Business Advantage pomáha zákazníkom spojiť investície do IT s ich zvýšenou návratnosťou. Nárast ziskovosti a skrátenie času dodania nových služieb prispejú k zlepšovaniu výnosnosti a umožnia transformatívne rozširovanie podnikania a IT modelov.

Služby Cisco Unified Network
Cisco Virtual Security Gateway (VSG) je virtuálne zariadenie navrhnuté na poskytovanie kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek na úrovni VM v sieťach VLAN a zdieľaných infraštruktúrach dátových centier. Poskytuje jednoduché ovládanie, flexibilné umiestnenie, zvýšený výkon a centralizovanú správu. Cisco Virtual Security Gateway sa implementuje ako softvér pre Nexus 1000V.
Cisco virtual Wide Area Application Services (vWAAS) je prvým riešením WAN optimalizácie prispôsobeným na cloudy. Zrýchľuje poskytovanie aplikácií z tradičnej a virtuálnej privátnej infraštruktúry cloudov, aby zabezpečilo optimálne podmienky pre užívateľov.

Nový switch Nexus 5548 zvyšuje výkon a rozsah Unified Fabric
Nový switch Cisco Nexus 5548 veľkosti 1 RU má 48 portov, podporuje technológiu Unified Port (ktorýkoľvek port môže byť nakonfigurovaný pre Ethernet alebo Fibre Channel) vďaka slotu pre rozširujúci modul, čím sa zlepšuje flexibilita umiestnenia. Navyše podporuje Layer 3 a FabricPath kvôli rozšíriteľnosti.

Nový kompaktný blade server s rozšírenou pamäťou dopĺňa portfólio Unified Computing System
Nový blade UCS B230 M1 s procesorom Intel Xeon 6500/7500 poskytne používateľom zvýšenú pamäťovú kapacitu a výkon v kompaktnom blade serveri s polovičnou šírkou.