Majitelia zariadenia iPad môžu už teraz využívať riešenie Cisco WebEx Meeting Center pre plnohodnotnú online webovú a audio komunikáciu.


San José/Bratislava, 7. apríl 2010 - Spoločnosť Cisco oznámila dostupnosť riešenia Cisco WebEx Meeting Center pre zariadenie Apple iPad. Táto voľne dostupná biznis aplikácia umožňuje užívateľom iPadu zúčastniť sa plnohodnotných online stretnutí priamo z ich zariadenia prostredníctvom niekoľkých jednoduchých dotykov na obrazovke.

Aplikácia Cisco WebEx je dostupná na stiahnutie už dnes z App Store. Po stiahnutí sa môžu užívatelia zúčastniť stretnutí jednoducho dotykom na príslušný odkaz z e-mailu alebo pozvánky v kalendári. Táto aplikácia poskytuje užívateľom ďalší spôsob využitia dnes už široko rozšírených WiFi sietí.

Fakty:

  • Cisco WebEx Meeting Center pre iPad prináša robustné funkcie dostupné počas stretnutí, ktoré plne využívajú schopnosti zariadenia iPad. Vďaka animácii, vizuálnym efektom, užívateľským pohybom a dotykovému ovládaniu je práca s aplikáciou jednoduchá a intuitívna. 
  • Vlastnosti aplikácie dostupné počas stretnutia umožňujú účastníkom prehliadať zdieľané prezentácie, aplikácie alebo pracovné plochy. Užívatelia môžu zároveň prehliadať zoznam ostatných zúčastnených, sledovať, kto z nich práve hovorí, ako aj komunikovať jednotlivo alebo so všetkými účastníkmi naraz.
  • Užívatelia môžu využiť Cisco WebEx VoIP audio priamo zo zariadenia iPad, alebo si vyžiadať spätné zavolanie na telefón.