Architektúra Bezpečná sieť bez hraníc rieši problémy čoraz mobilnejšej pracovnej sily.


San Francisco/Hannover/Bratislava, 10. marec 2010 - Spoločnosť Cisco ponúka riešenie problémov podnikovej bezpečnosti prostredníctvom novej architektúry, ktorá užívateľom umožní prístup k informáciám z akéhokoľvek zariadenia a ktorejkoľvek lokality, pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti a jednoduchosti ovládania. Architektúra Bezpečná sieť bez hraníc prináša zdokonalenie podnikovej bezpečnosti zameraním sa na štyri kľúčové oblasti - podnikové koncové body (mobilné alebo pevné), prepojenie s internetom, dátové centrá a bezpečnostné pravidlá rozoznávajúce kontext a lokalitu.

Ako prvé elementy architektúry Cisco uvádza bezpečnostné riešenie Cisco AnyConnect Secure Mobility a rozširuje funkčnosť riešenia Cisco TrustSec™. Podnikom tak prinesie trvalú ochranu a bezpečnosť, ktoré sú čoraz dôležitejšími, keďže pracovná sila je neustále mobilnejšia a využíva nové formy webovej kolaborácie a komunikácie. Na takúto výzvu nie sú tradičné bezpečnostné prístupy postačujúce.

Hlavné prvky architektúry Cisco Bezpečná sieť bez hraníc

 • Cisco AnyConnect Secure Mobility - Integruje funkcie klienta Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, aplikácie Cisco IronPort S-Series Web Security Appliance a brány firewall Cisco Adaptive Security Appliance. Vzdialený prístup ďalšej generácie, pokročilá webová bezpečnosť a inteligentné rozpoznávanie ohrození tohto riešenia umožňujú podnikom uplatňovať bezpečnostné pravidlá a ovládanie aj na mobilných užívateľov.

  K zdokonaleniam systému Cisco AnyConnect patrí:
  • nepretržitá a vysoko bezpečná konektivita
  • automatická detekcia bezpečnostnej prístupovej brány
  • detekcia dôveryhodnej siete
  • vysoko bezpečný prístup aplikácií pre riadené aj neriadené zariadenia

  K zdokonaleniam bezpečnostnej aplikácie Cisco IronPort Web Security patrí:
  • viditeľnosť aplikácií a ich hĺbková kontrola
  • riadenie prístupu softvér-ako-služba
  • zdokonalená ochrana pred ohrozeniami
  • zjednotené lokálne aj centralizované bezpečnostné pravidlá a poskytovanie správ

  Plány pre rozširovanie riešenia Cisco AnyConnect Secure Mobility zahŕňajú hybridné uplatnenie prostredníctvom zariadení radu Cisco IronPort S-Series a cloudovej bezpečnosti poskytovanej riešením Cisco ScanSafe. Kombináciou koncového bodu, siete a cloudu v jednom riešení prináša spoločnosť Cisco podnikom vysokú mieru flexibility a škálovateľnosti.
 • Cisco TrustSec - Riešenie umožňuje zákazníkom zabudovávať bezpečnostné pravidlá, identitu a ochranu do siete s riadením prístupu na základe pravidiel, poskytuje networking rozpoznávajúci identitu a zachováva integritu a dôvernosť dát. Vďaka Cisco TrustSec môžu zákazníci lepšie chrániť svoje bezhraničné siete zjednodušovaním riadenia pravidiel a riadenia prístupu, ako aj umožnením vysoko bezpečnej kolaborácie. Po rozšírení obsahuje riešenie Cisco TrustSec aj Cisco Network Admission Control (NAC) a Cisco Identity-Based Networking Services (IBNS).

  Medzi nové funkcie riešenia Cisco TrustSec patrí integrované profilovanie zariadení a služby prístupu hostí pre prostredia 802.1X, zdokonalené technológie 802.1X, zdokonalený end-to-end monitoring a riešenie problémov, Security Group Tag (SGT) označovanie a technológie protokolu SGT Exchange Protocol (SXP) pre prepínače Cisco Catalyst® a Cisco Nexus®.

  Riešenie Cisco AnyConnect Secure Mobility a rozšírené funkcie riešenia Cisco TrustSec budú dostupné v druhom štvrťroku 2010.