Spoločnosti predstavili novú Integrovanú cloudovú platformu, ktorá umožňuje automatizáciu rozsiahlych cloudových infraštruktúr.


San José/Bratislava, 9. december 2010 - Spoločnosti Cisco a BMC Software vytvorili strategickú alianciu, ktorá prinesie nové riešenia pre rozsiahle multi-užívateľské cloudové infraštruktúry. Spoločnosti prepojili produktový vývoj a technologické architektúry, aby mohli zákazníkom ponúknuť riešenia zdokonaľujúce cloudové služby. Jedným z nich je Integrovaná cloudová platforma - nové riešenie vytvorené pre uspokojenie potrieb poskytovateľov služieb a operátorov rozsiahlych privátnych cloudových prostredí. Platforma umožňuje poskytovateľom jednoduché prevádzkovanie end-to-end cloudových služieb na cloudovej infraštruktúre, vrátane vytvárania sietí dátových centier, výpočtových systémov, úložných priestorov a aplikácií.

Bezpečné, škálovateľné a multi-užívateľské cloudové služby

 • Cisco a BMC budú tieto riešenia podporovať zjednotením marketingu, služieb, predaja, testovania a certifikácie.
 • BMC prináša inovatívne softvérové riešenia, ktoré dynamicky prepájajú cloudové a IT služby s neustále sa meniacimi potrebami spoločností.
 • Cisco bude zároveň ponúkať relevantné riešenia od BMC ako alternatívu svojho systému Cisco Unified Computing System™.

Rýchlejšie zavádzanie nových cloudových služieb

 • Integrovaná cloudová platforma napomáha veľkým poskytovateľom cloudových služieb eliminovať mnohé komplikované kroky potrebné pre vytvorenie a prevádzku cloudových služieb.
 • Spoločné riešenie je založené na novej úrovni integrácie riešenia spoločnosti BMC nazvaného Cloud LifeCycle Management (CLM) s riešeniami Cisco pre vytváranie sietí dátových centier, výpočtových operácií a úložných kapacít.
 • Integrovaný systém je navrhnutý pre prevádzku v rozsiahlych privátnych, verejných aj hybridných cloudových prostrediach.
 • Pre poskytovateľov služieb prináša Integrovaná cloudová platforma kombináciu riešenia Cisco Unified Service Delivery a možností riešenia CLM od BMC, ktoré zvyšujú efektívnosť, znižujú čas potrebný pre uvedenie riešení na trh, zdokonaľujú kvalitu služieb, znižujú ich komplikovanosť a zvyšujú súlad s normami. 
  • Jednoduché obstarávanie nových cloudových služieb: Prostredníctvom tejto platformy môžu poskytovatelia cloudových služieb automatizovať a optimalizovať úvodné náklady a konfiguráciu svojich nových cloudových ponúk.
  • Bezpečné, multi-užívateľské cloudové služby: Využitím vysoko bezpečnej architektúry sieťových kontajnerov umožňuje riešenie automatizáciu fyzického aj virtuálneho delenia multi-užívateľskej cloudovej infraštruktúry, vrátane inteligentného umiestňovania kontajnerov na základe veľkosti a bezpečnostných požiadaviek.
  • Samoobslužný portál pre správu cloudových služieb: Integrovaný portál umožňuje poskytovateľom služieb ponúknuť zákazníkom samoobslužný model riadenia pre ich cloudovú infraštruktúru. Prostredníctvom portálu môžu služby rýchlo a jednoducho pridávať alebo odstraňovať.
  • Zjednodušená prevádzka: Integrovaná cloudová platforma spája plánovanie, zriaďovanie, záruku, súlad s normami a riadenie verejných aj súkromných cloudových infraštruktúr.

O spoločnosti BMC Software

Podnikanie prekvitá, keď informačné technológie bežia čo najinteligentnejšie, najrýchlejšie a najdokonalejšie. Preto sa tie najnáročnejšie IT organizácie po celom svete spoliehajú na software spoločnosti BMC a využívajú ho v rámci distribuovaných, mainframe, virtuálnych aj cloudových prostredí. BMC ako uznávaný líder v oblasti Business Service Management ponúka komplexný prístup a zjednotenú platformu, ktorá napomáha IT organizáciám znižovať náklady a riziká, ako aj podporovať tvorbu zisku. Tržby spoločnosti BMC dosiahli ku koncu daňového obdobia (30. september 2010) približne 1,96 miliardy USD. Bližšie informácie nájdene na stránke www.bmc.com.