Medzinárodné finále prestížnej súťaže študentov na Slovensku


Bratislava, 25. jún 2009 - viac ako 50 študentov Sieťového akademického programu Cisco zo 7 krajín strednej a východnej Európy si dnes meria schopnosti a vedomosti v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Medzinárodné finále, súboj najlepších

V poradí štvrtý ročník medzinárodnej súťaže umožňuje stredoškolským a vysokoškolským študentom prezentovať vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí získané štúdiom v rámci uvedeného programu, ktorý je najúspešnejšou globálnou vzdelávacou iniciatívou. Do finále súťaže v Bratislave nominovala každá zúčastnená krajina najlepších študentov, víťazov národných súťaží. Jednotlivci a skupiny budú súťažiť v troch kategóriách, pričom súťaž pozostáva z on-line vedomostného testu a riešenia praktickej úlohy zvyšujúcej sa náročnosti.

Najlepší riešitelia v jednotlivých kategóriách získajú hodnotné ceny a zároveň postúpia do celosvetového kola súťaže, ktorého sa zúčastní 120 najlepších študentov Sieťových akadémií z celého sveta. Päť víťazov globálneho kola získa možnosť 5-dňového študijného pobytu v Spojených štátoch amerických.

Slováci najúspešn

Študenti sieťového akademického programu zo Slovenska patria v štvorročnej histórií súťaže medzi najúspešnejších. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v minulom ročníku súťaže, ktorý sa konal v Brne za účasti študentov z 10 krajín vyhrali všetky kategórie. Veríme, že aj tento rok nás budú úspešne reprezentovať.

Študentskú súťaž Networking Academy Games organizuje spoločnosť Cisco Slovakia už štvrtý rok. Práve Slovensko bolo iniciátorom zaujímavej súťaže, ktorá umožňuje vyhľadávať skutočné talenty v oblasti informačných technológií.

„Slovenská republika patrí medzi Európsku špičku v oblasti prípravy sieťových špecialistov na báze programu Sieťových akadémií Cisco. Dôkazom toho je aj rastúci počet držiteľov medzinárodných priemyselných certifikátov aj tých najvyšších úrovní. Súťažou NAG 2009 chceme študentov podporiť v ich štúdiu sieťových technológií, umožniť im prezentovať svoje vedomosti a zároveň oceniť najlepších študentov za ich usilovnú prácu počas celého roka," konštatuje František Jakab, koordinátor programu v SR. „Ocenenia im zároveň môžu pomôcť v ich ďalšom vzdelávaní a profesionálnom raste," dodáva F. Jakab.

Ďalšie informácie o medzinárodnom kole súťaže nájdete tu.

O programe Sieťových akadémi í

Sieťový akademický program spoločnosti Cisco, je najvýznamnejšou globálnou vzdelávacou iniciatívou, ktorej cieľom je príprava žiadaných špecialistov v oblasti počítačových sietí a zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu.

Program je funkčným príkladom spolupráce verejných a privátnych inštitúcii - Ministerstva školstva SR, spoločnosti Cisco Systems a partnerov programu v Slovenskej republike. Dlhodobým cieľom programu v SR je každoročne pripraviť minimálne 300 sieťových odborníkov s medzinárodným certifikátom (CCNA alebo CCNP). Školy zapojené do programu Sieťových akadémií sú medzinárodne uznávanými centrami prípravy profesionálov v oblasti implementácie komunikačných technológií a riešení.News, also available as PDF:
pdf file icon Networking Academy Games 2009 (PDF - 112KB)