Systém Cisco HealthPresence umožňuje lekárom a zdravotníckemu personálu robiť rozhodnutia efektívnejšie a zároveň redukuje cestovné náklady pacientov.

22. júl 2009 - Spoločnosť Cisco dnes oznámila výsledky pilotného programu HealthPresence realizovaného v škótskom Aberdeene a kalifornskom San José. So vzdialenou formou starostlivosti bolo počas programu spokojných 95 percent pacientov.

Cisco HealthPresence je koncept poskytovania starostlivosti o pacientov, ktorý využíva kombináciu technológie Cisco TelePresence™ a lekárskych prístrojov. Umožňuje zdravotníckemu personálu poskytovať interaktívnu starostlivosť v klinickom prostredí pacientom vzdialeným desiatky kilometrov. Spoločnosť Cisco plánuje so spoločnosťou UnitedHealth Group (UHG vybudovať prvú celonárodnú telekomunikačnú zdravotnú sieť, pomocou ktorej bude možné poskytovať služby zdravotnej starostlivosti vidieckym a odľahlým oblastiam.

Cisco HealthPresence riešenie znamená pohodlnejší kontakt pacientov s lekárom a zlepšuje aj efektívnosť zdravotníckych služieb, rozširuje dosah poskytovateľov zdravotníckych služieb, a tiež optimalizuje využitie vzácnych zdrojov medicínskej starostlivosti. Medzi najdôležitejšie výsledky pilotného programu patria aj tieto zistenia:

 • viac ako 95 percent pacientov bolo spokojných so skúsenosťou s Cisco HealthPresence
 • viac ako 95 percent pacientov malo pocit, že táto forma návštevy lekára bola dôverná
 • viac ako 90 percent užívateľov by službu odporučilo aj iným.

Cisco HealthPresence

 • Cisco HealthPresence kombinuje technológiu Cisco TelePresence - riešenie prenosu informácií v reálnom čase, ktorá umožňuje priamu interakciu prostredníctvom siete - a technológiu podobnú call-centru do vysoko zabezpečenej telemetrickej siete. Týmto spôsobom poskytuje na diaľku lekársku starostlivosť porovnateľnej kvality, aká je pacientom dostupná pri osobnej návšteve lekára.
 • Cisco HealthPresence poskytuje komunikačnú platformu spolupráce, vďaka ktorej môže vzdialený lekár vyšetrovať pacientov na základe fyziologických údajov získaných pomocou rôznych lekárskych prístrojov, ako napr. fonendoskop, tlakomer, zariadenia na meranie okysličenosti krvi a iných diagnostických prístrojov. Každé pracovisko Cisco HealthPresence zamestnáva asistenta vyškoleného na obsluhu týchto prístrojov podľa inštrukcií lekára vzdialeného niekedy aj stovky kilometrov.

Výhľady do budúcnosti

Vďaka pozitívnej odozve zamestnancov a lekárov plánuje spoločnosť Cisco rozšíriť pilotné programy HealthPresence aj pre zamestnancov v iných lokalitách v USA. Cisco a UHG zároveň spoločne vyvíjajú úsilie rozšíriť sieť pilotného programu aj o špecialistov.

Systém Cisco HealthPresence

vlastnosti výhody
 • využíva Cisco TelePresence a zabezpečenú sieťovú infraštruktúru
 • kombinuje najmodernejšiu video technológiu a fyziologické údaje získané prostredníctvom lekárskych prístrojov
 • sprostredkuje prístup k starostlivosti kdekoľvek a kedykoľvek
 • môže byť nastavený na poskytovanie služieb primárnej alebo špeciálnej starostlivosti
 • využíva IP komunikačnú platformu, umožňuje servis z call centier, lekárskych oddelení, nemocníc alebo kliník
 • aplikovateľný všade kde je dostupné širokopásmové pripojenie do internetu
 • predpokladaná integrácia so satelitnou komunikáciou
 • pohodlnejší prístup k zdravotnej starostlivosti
 • môže byť umiestnený v nákupných alebo kancelárskych priestoroch, školách, priemyselných parkoch, ešte len plánovaných komunitách - všade tam, kde sú služby ťažko dostupné
 • pacienti získavajú prístup k špecialistom bez cestovania
 • využíva najmodernejšiu audio a video technológiu pre zobrazenie vo vysokom rozlíšení
 • poskytovateľom aj pacientom nahradzuje osobný kontakt prostredníctvom obrazu v životnej veľkosti a bez oneskorenia hlasu
 • možná integrácia so systémom zdravotných záznamov EMR a prístup k iným online službám
 • využitie EMR prostredníctvom zabezpečenej siete prináša technológiu pre zabezpečenie kontinuity a efektivity zdravotnej starostlivosti
 • budúca integrácia s technológiou IP call centier
 • optimalizuje využitie vzácnych zdrojov medicínskej starostlivosti
 • umožňuje organizáciu zdrojov podľa regiónov, typu, špecializácie, pohlavia, alebo akéhokoľvek iného faktoru