Bratislava, 22. apríl 2009 - Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj rokoval počas pracovnej cesty v USA o možnostiach rozvoja spolupráce s predstaviteľmi prestížnych univerzít, ako aj významných vedeckých a výskumných pracovísk a inštitúcií. Od spoločnosti Cisco si prevzal cenu programu Sieťových akadémií.

Kalifornská univerzita v Berkeley predstavila zástupcom Slovenska možnosti manažovania a financovania výskumných projektov škôl v spolupráci s privátnymi firmami. Stretnutie ministra Mikolaja v San Franciscu na pôde Stanfordského výskumného inštitútu sa venovalo možnostiam spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu.

Vzájomné rokovania vyústili do podpisu dvoch memoránd o porozumení. Vďaka prvému bude Technická univerzita v Košiciach spolupracovať s jednou z najprestížnejších univerzít na svete - Standfordskou univerzitou. Memorandum poskytuje základ pre ďalšie diskusie, rokovania a dohody oboch inštitúcií. Vďaka nemu sa v budúcnosti očakáva spustenie viacerých spoločných výskumných projektov a aktivít. Univerzity majú záujem spolupracovať predovšetkým v oblasti mobilných vzdelávacích systémov, rozvoja nových efektívnych peer-to-peer sietí ale aj budovania vzdelávacích infraštruktúr nových generácií.

Druhá dohoda vytvorila základ pre partnerstvo kalifornského centra Plugandplay a bratislavskej Univerzity Komenského. Plugandplay je technické centrum na podporu financovania začínajúcich start-up firiem, ktoré vyvíjajú nové inovatívne technológie pre rôzne odvetvia a zároveň ich aplikujú v praxi. Cieľom spolupráce s Univerzitou Komenského je podpora prepojenia akademickej oblasti s podnikateľským sektorom na Slovensku.

Slovenská delegácia navštívila aj centrálu spoločnosti Cisco v San José, kde si minister Mikolaj, ako predstaviteľ Ministerstva školstva, prevzal cenu spoločnosti udelenú pri príležitosti 10. výročia pôsobenia programu Sieťových akadémií Cisco na Slovensku. Pri preberaní ceny minister Mikolaj ocenil prínos programu sieťových akadémií pre rozvoj vzdelávania na Slovensku, do ktorého sa u nás doposiaľ zapojilo 61 stredných a vysokých škôl. Dnes v rámci programu študuje takmer 6 000 študentov a od jeho založenia na Slovensku v roku 1999 jeho brány opustilo už viac ako 16 000 študentov. „Program sieťových akadémií nám priniesol nové medzinárodne uznávané vzdelávacie technológie a postupy využívajúce potenciál internetu. Počas desaťročnej existencie programu slovenské školy mali možnosť nielen vyskúšať najmodernejšie vzdelávacie metódy, zaviesť ich do bežnej vzdelávacej praxe, ale aj podieľať sa na ich vývoji prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Cisco a s viacerými významnými zahraničnými univerzitami," povedal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. „Som rád, že program sieťových akadémií je na Slovensku veľmi úspešný, veď prispieva k odbornej príprave študentov, ktorí sú vďaka znalostiam a skúsenostiam získanými v programe veľmi žiadaní na trhu práce," dodal minister školstva.

Program Sieťových akadémii Cisco prispel aj k vytvoreniu spolupráce medzi Stanfordskou univerzitou a Technickou univerzitou v Košiciach. Podnet na túto spoluprácu vznikol práve na pôde Regionálnej akadémie pri Technickej univerzite. Cieľom návštevy slovenskej delegácie na pôde uznávanej univerzity v Stanforde bolo potvrdenie vzájomnej spolupráce. Memorandum o porozumení medzi oboma inštitúciami podpísal za Technickú univerzitu jej rektor Prof. A. Čižmár.

Zástupcovia Standfordskej univerzity ponúkli slovenskému ministerstvu školstva svoje skúsenosti pri pokračujúcej reforme nášho školstva, najmä pri projektoch zameraných na modernizáciu vzdelávania na základných a stredných školách, ale aj pri aktivitách rozvoja digitálnych školských programov a implementácii mobilných vzdelávacích technológií a metód. Standfordská univerzita patrí v tejto oblasti k svetovej špičke a má veľké skúsenosti z realizácie významných projektov s podporou UNESCO.

Slovenská delegácia mala zároveň príležitosť zúčastniť sa prezentácie technológie spoločnosti Cisco s názvom TelePresence, ktorá v súčasnej dobe predstavuje najdokonalejšiu formu komunikácie prostredníctvom videa.

Okrem predstaviteľov spoločnosti Cisco sa Ján Mikolaj stretol aj so zástupcami iných významných IT spoločností (IBM, Hewlett Packard). Ocenil, že v rámci ich programov majú slovenské akademické inštitúcie možnosť žiadať o granty na financovanie vzdelávacích aktivít, vysokoškolského aplikovaného výskumu alebo podporu manažmentu informácií, inteligentnej infraštruktúry, či technológií udržateľného rozvoja. Úspešní žiadatelia zo Slovenska tak napríklad využívajú bezplatne softvérové aplikácie, publikácie, alebo on-line kurzy.News, also available as PDF:
pdf file icon Úspešné rokovania ministra školstva SR v USA (PDF - 114KB)