Bratislava, 26. marec 2009 - Svetové ekonomické fórum dnes vydalo ôsmu Globálnu správu o informačných technológiách (Global Information Technology Report 2008-2009). Víťazmi rebríčkov sa stali Dánsko a Švédsko, nasledujú USA, ktoré si polepšili o jednu priečku a potvrdili svoju exkluzivitu v sieťovej pripravenosti v období ekonomickej stagnácie. Prvú desiatku uzatvárajú Singapur (4.), Švajčiarsko (5.) a ďalšie škandinávske krajiny spolu s Holandskom a Kanadou. Správa zdôrazňuje, že kvalitné základy vzdelania a vysoká miera technologickej pripravenosti a inovácie sú hnacou silou na prekonanie súčasnej ekonomickej krízy. Slovensko sa spomedzi 134 testovaných krajín umiestnilo na 43. mieste. Realizáciu prieskumu podporila spoločnosť Cisco.

Lokálne údaje

Na Slovensku využíva internet 43,6 percent populácie, a v kategórii počet ľudí s prístupom k broadbandu (širokopásmového internetu) sme sa umiestnili na 40. priečke. Najlepšie sme sa podľa Správy WEF umiestnili v kategórii daňového systému (Effect of taxation - 17.priečka), intenzity lokálneho konkurenčného prostredia (Local competition intensity - 17. priečka) a počte procedúr na právne vynútenie kontraktov (Number of procedures to enforce a contract - 14. priečka). Najslabšie sme obstáli v kategórii úspechu vlády v podpore IKT (government success in ICT promotion - 114.priečka) a efektivite riešení právnych sporov (Efficiency of legal framework for disputes - 103.priečka). Viac dát.

„Krajiny s najrozvinutejšími sieťami na svete, vrátane škandinávskych krajín, Singapuru a USA, vďačia za svoj úspech najmä sústredeniu pozornosti národnej agendy na kvalitu vzdelania, inovácie a široký prístup verejnosti k informačným a komunikačným technológiám. Dosiahnutý úspech pripomína lídrom z verejného aj súkromného sektora, aby nepoľavovali vo svojom zameraní na IKT ako na dôležitý faktor podporujúci rast a konkurencieschopnosť v čase krízy," povedala Irene Mia, ekonómka Svetového Ekonomického Fóra a zároveň spolu-editorka Správy.

Tohtoročné vydanie Správy s názvom Mobilita vo svete sietí sa zameriava najmä na vzťah a súvislosť medzi mobilitou a IKT.

Hodnotiacim parametrom Správy je Index sieťovej pripravenosti (Networked Readiness Index - NRI), ktorý mapuje pripravenosť krajín na efektívne využívanie IKT na troch úrovniach: všeobecné podnikateľské, regulačné a infraštruktúrne prostredie pre IKT; pripravenosť troch kľúčových skupín (jednotlivci, podnikateľský sektor a verejná správa) využívať a profitovať z IKT; a ich reálne využívanie najnovších dostupných informačných a komunikačných technológií.

Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko k výsledkom správy uviedol: „Pre Slovensko je táto správa ďalším dôkazom toho, že investície do IKT a internetu nie je správne odkladať. Zvlášť, keďže dopady ekonomickej situácie neochromujú našu ekonomiku tak výrazne ako napríklad USA, mali by sme využiť každú šancu a prostriedky na to, aby sme dohnali náskok krajín, ktoré sa každoročne umiestňujú na najvyšších priečkach v používaní IKT."

Index NRI kombinuje dáta z verejne dostupných zdrojov a výsledkov prieskumu Executive Opinion Survey, ktorý každoročne realizuje Svetové Ekonomické Fórum v spolupráci so sieťou Partnerských inštitúcií (popredných výskumných inštitútov a biznis subjektov). Správa prináša jedinečné údaje o kvalitatívnych aspektoch inštitucionálneho a podnikateľského prostredia.

John Chambers, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Cisco, na margo výsledkov Správy uviedol: „Toto je ten správny čas na investíciu do všadeprítomného širokopásmového pripojenia - podporme všetkých ľudí na svete v úsilí stať sa súčasťou „human network" (siete ľudí). Som presvedčený, že najdôležitejším krokom, ktorý môžu vlády a vedúci predstavitelia podnikateľských sektorov rozvinutých aj rozvojových krajín urobiť, s cieľom podporiť ekonomický rast a prosperitu, je kolektívne sa sústrediť na dlhodobé príležitosti. Patrí k nim aj všeobecne dostupné širokopásmové pripojenie. Aj takto je možné zvýšiť kvalitu života a ekonomickú prosperitu pre nasledujúce generácie."

Kompletnú správu nájdete tu: http://www.weforum.org/pdf/gitr/2009/gitr09fullreport.pdf

Interaktívne analytické nástroje (profily krajín, dátové tabuľky, trendy) http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/

Parametrické porovnanie ktorýchkoľvek dvoch krajín: http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/headtoheadint.cfm

Svetové Ekonomické Fórum je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá usiluje o zlepšovanie sveta prostredníctvom podporovania partnerstiev lídrov, s cieľom vytvárať globálne, regionálne a priemyselné agendy.

Svetové Ekonomické Fórum so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku bolo založené ako nadácia v roku 1971. Je nestrannou a neziskovou organizáciou, ktorá nie je spojená so žiadnymi politickými, straníckymi či národnými záujmami (http://www.weforum.org).News, also available as PDF:
pdf file icon Svetové ekonomické fórum: v období globálnej neistoty sú kľúčovým katalyzátorom rastu infokomunikačné technológie (PDF - 122KB)