Sweden

Medianet

Snabba upp övergången från tjänsteleverantör till upplevelseleverantör genom att utveckla ditt nätverk till ett medienät.


Ett medienät är ett intelligent nätverk som är optimerat för funktionsrika medier och kan hjälpa till att driva en videostrategi för företag, konsumenter och tjänsteleverantörer. Cisco är det enda företaget som, tillsammans med våra partner, kan ta sig an funktionsrika medier från ett heltäckande perspektiv genom att dra nytta av djupgående expertis inom IP-nätverk, video och konsumentlösningar.

Oöverträffad medietillväxt

Videotrafikens tillväxt är obestridlig. Cisco Visual Networking Index-studien säger att:

 • Global IP-trafik kommer att nå 44 exabyte per månad år 2012 – mer än sex gånger den sammanlagda trafiken för hela 2007
 • Nästan 90 procent av all konsumentdriven IP-trafik under 2012 kommer att vara video

Med robusta bredbandsanslutningar skiftar paradigmen för mediekonsumtion. För tjänsteleverantörer har paradigmet för mediedistribution en betydande inverkan på deras nätverk.

Anta utmaningarna

I dagens paradigm för medietjänster förekommer olika silon för medier, tjänster och infrastruktur. I morgondagens paradigm för medietjänster kommer medienätet, ett mediemedvetet Cisco IP Next-Generation Network (NGN), att leverera alla typer av medier med en enda heltäckande arkitektur. Företag som implementerar ett medienät kan:

 • Eliminera tjänstesilon
 • Leverera mer interaktiva, sociala och personliga videoupplevelser
 • Reducera driftkostnaderna
 • Tjäna på ett uppkopplat liv

Presenterat innehåll

Upplev Provider Mega Test för tjänsteleverantörer

Light 'Reading och EANTC validerar Ciscos heltäckande lösningar.

Bygga medienät med Cisco

Mediemedvetna, nätverksmedvetna och ändpunktsmedvetna medienät möjliggör en ny generation av kundupplevelser.

Nya videotjänster för konsumenter

Ta en titt på upplevelser som möjliggörs med medienät.

Underhållningens framtid

En effektiv videostrategi för tjänsteleverantörer.

Videons framtid

Hör MIT-videovisionärer tala om potentialen hos medienät.

Fler resurser

I syfte att anta de utmaningar som leverantörer av kabel-, telekommunikations-, utsändning- och satellittjänster ställs inför erbjuder Cisco branschens mest heltäckande IP-videolösning, dvs. medienätet.

Ett medienät för tjänsteleverantörer är baserat på följande tekniker.


Omvandla videoupplevelser

 • Skapa personliga, sociala och interaktiva upplevelser som skiljer sig från konsument till konsument.
 • Hjälp till att driva implementeringstakten för avancerade videotjänster.

Mediemedvetet nästa generations IP-nätverk (IP NGN)

 • Säkerställ kvaliteten hos konsumentens videoupplevelser genom att integrera videointelligens i IP-infrastrukturen.
 • Hantera den snabba bandbreddstillväxt som video medför.

Virtualisering

 • Ge tjänsteleverantören möjlighet att hantera komplexiteten och anpassa infrastrukturens storlek.
 • Möjliggör snabbare och samtidig introduktion av nya tjänster på alla geografiska marknader.
 • Ge tjänsteleverantören möjlighet att utöka innehållet exponentiellt och hantera bandbreddskonsumtionen mer effektivt.

Tjäna pengar

 • Stöd modeller för intjänande av pengar utöver traditionella videoabonnemangstjänster, inklusive online-video, avancerad reklam samt transktionsbaserade och intäktsdelande möjligheter.
 • Öka tjänstens hastighet för att snabbt gör nya tjänster tillgängliga.

Vi kan hjälpa dig

Dela