Sweden

Datacentral och virtualisering

För visning av detta innehåll krävs den senaste versionen av Adobe Flash Player med JavaScript aktiverat.
Hämta Flash Player

Realisera nätverkets styrka

På det globala planet genomgår tjänsteleverantörer en större omvandling orsakad av:

  • Bredbandets utbreddhet
  • Tjänsteleverans via webbportaler
  • Ekonomiska påfrestningar

Virtualisering utlovar åtgärder för nyckelproblemen inom tjänsteleverans, men tidigare tillvägagångssätt har inte uppfyllt löftet.

Cisco har ett nytt holistiskt tillvägagångssätt för virtualisering:

  • Förena nätverks- och databehandlingsresurser
  • Inriktning på säkerhets- och tillämpningsprestanda

Detta tillvägagångssätt realiserar styrkan i virtualisering för att hjälpa till att uppfylla löftet och skapa större öppenhet för tillämpningar och möjligheter för dig och dina kunder.


Upptäck en ny strategisk berättelse och bli en central länk i värdekedjan med leverans av tjänster med högt värde.

Tjänsteleverantörers infrastruktur som tjänst

Skaffa mer information om Ciscos produkter, tekniker och utformningar som bildar grunden så att du kan erbjuda IaaS-tjänster med högre värde.


Unified Service-leverans

Förbättra kvaliteten och effektiviteten i traditionella tjänster och hjälp till att skapa grunden för att leverera molnbaserade tjänster.


Vi kan hjälpa dig

Dela