Hantera de utmaningar företaget står inför med hjälp av ny teknik

Vare sig det handlar om att minska kostnaderna, öka effektiviteten eller få nöjdare kunder har varje företag sina speciella utmaningar. Med hjälp av Ciscos nätverksteknik kan du minska kostnader, arbeta snabbare, skydda informationen och förbättra din service till kunderna.

Vad är Cisco Smart Business Roadmap?

Använd Cisco Smart Business Roadmap-strategin för att dra fördel av dagens möjligheter samtidigt som du optimerar dina investeringar, i takt med att ditt företag utvecklas och växer.

You Inc:s säkerhetsbild

Skydda nätverket och därmed företaget

Ju mer information du har på nätverket, desto viktigare är det att skydda nätverket. Ett säkerhetsintrång kan innebära att produktiviteten minskar och att känslig information kommer ut.Ett sådant intrång kan också skada företagets rykte och ha en negativ inverkan på lönsamheten.

Med ett Self Defending Network från Cisco kan du:

 • Skydda din information
 • Skydda din information om kunder
 • Identifiera hot mot nätverket, både inifrån och utifrån
 • Upptäcka och stoppa hot innan skada uppstår
 • Var beredd på att vidta åtgärder mot eventuella nya hot.

Lär dig mer om de verkliga fördelarna

Utforska viktiga integrerade lösningar

 • Säkerhet
 • Routing och Switching
You Inc:s bild av operativ produktivitet

Öka företagets produktivitet

Affärsmiljön blir alltmer konkurrensbetonad och kunderna kräver mer, konkurrenterna blir mer konkurrenskraftiga och fokus på kostnader blir allt viktigare. För att kunna hålla dig steget före måste du hitta nya sätt att förbättra produktiviteten.

Det är där nätverkstekniken kommer in. Genom att öka produktiviteten kan du förbättra hela verksamheten och arbeta på ett bättre och effektivare sätt.

Med ett flexibelt och stabilt nätverk kan du:

 • förbättra din kommunikation med kunder och kolleger
 • rationalisera arbetet och förenkla nätverkshanteringen
 • hjälpa alla att samarbeta och göra saker på ett produktivare sätt
 • öka omsättningen och minska kostnaderna.

Lär dig mer om de verkliga fördelarna

Utforska viktiga integrerade applikationer

 • Routing och Switching
 • IP-kommunikation
 • Trådlöst
 • Applikationer
You Inc:s bild av kostnadsskydd

Hålla kostnaderna nere och omsättningen hög

Med hjälp av kommunikationsteknik kan du få tillgång till de verktyg du behöver för att kunna konkurrera effektivt och samtidigt hålla nere kostnaderna. Med Cisco kan du använda mångsidiga lösningar som ger bättre avkastning på dina investeringar.

Med hjälp av nätverksteknik kan du kombinera data-, tal- och videokommunikation för att:

 • förenkla hanteringen - ett nätverk i stället för två eller fler
 • minska kostnaderna för telekommunikation
 • minska kostnaderna för att anställa, flytta och utbilda personal.
 • eliminera omodern teknik och onödiga kostnader.

Lär dig mer om de verkliga fördelarna

Fallstudie:

Utforska viktiga integrerade applikationer

 • IP-kommunikation
You Inc:s bild av kundrespons

Ge kunderna det de behöver

Dina kunder begär en hel del av dig. De vet vad de vill ha och när. De förväntar sig att du förutser deras behov och levererar snabbt och smidigt.

Genom att koppla ditt kommunikationssystem till kundinformationen med hjälp av nätverksteknik kan du:

 • förbättra samspelet med kunderna
 • ge de som har kontakt med kunderna direkttillgång till kundinformation
 • ge kunder intuitiva självbetjäningsalternativ
 • skydda kundinformation

Lär dig mer om de verkliga fördelarna

Utforska viktiga integrerade applikationer

 • IP-kommunikation
 • Applikationer

Vi kan hjälpa dig

Dela