EasyLease 0 % Programöversikt


Med EasyLease-programmet från Cisco Capital behöver du inte låta ett begränsat kassaflöde hindra dig från att skaffa det moderna nätverk som din verksamhet behöver för att växa och stå sig i konkurrensen.


Ciscos EasyLease-program har utformats särskilt för att hjälpa små och medelstora företag att finansiera tekniklösningar, hantera kassaflödet och utnyttja den senaste tekniken från Cisco med maximal flexibilitet och utan initialkostnader.


Cisco Capital ger dig tydliga och flexibla villkor, bra priser och snabb kreditbehandling. Skaffa de verktyg ditt företag behöver för att bli framgångsrikt.


Det här får du med EasyLease:

  • Konkurrenskraftiga priser och flexibla villkor
  • Enkla leasingavtal med flexibla villkor och alternativ
  • Flera alternativ vid leasingperiodens slut, inklusive möjligheten att köpa till bra priser
  • Omfattande lösningar för Cisco-baserade lösningar

Varför ska jag finansiera nya teknikinköp med EasyLease?


Bevara kapitalbudgeten
Förutsebara och överkomliga betalningar bidrar till förbättrad likviditet och bevarade kreditgränser.


Slipp föråldrad teknik
Det går att bygga in ett uppdateringsalternativ i leasingavtalet som gör att du får uppgradera till den senaste tekniken vid en viss tidpunkt under leasingperioden.


Du får maximal flexibilitet
Implementera den lösning som ditt företag verkligen behöver istället för att låta budgeten styra inköpet. Utnyttja nya fräscha tekniklösningar och se till att ditt företag håller jämna steg med användarnas behov.


Förbättrad ROI
Förbättra avkastningen på investeringar och er finansiella planering genom att förenkla teknikinvesteringarna.


EasyLease är ett flexibelt finansieringsprogram från Cisco Capital för små och medelstora företag. De enkla villkoren och konkurrenskraftiga priserna gör att ditt företag snabbt kan dra fördel av Ciscos tekniklösningar, samtidigt som ni lättar på budgettrycket och får bättre kassaflöde.


EasyLease 0 % Programöversikt


EasyLease: Network


Med Ciscos lösningar får du ett snabbt, pålitligt och mycket säkert nätverk, vilket numera är en nödvändig grund för all affärsverksamhet. Med EasyLease:Network ser du till att begränsningar i budgeten inte hindrar dig från att skaffa ett Cisco-nätverk. EasyLease:Network erbjuder kvalificerade kunder en enda, återkommande månadsbetalning utan några räntekostnader.


EasyLease: Voice


Cisco Unified Communications är en enkel, flexibel och överkomlig kommunikationslösning som uppfyller dagens affärskrav. Oavsett begränsade budgetar är EasyLease:Voice ett effektivt, räntefritt finansieringsalternativ med en löptid på 36 månader. Det lättar på budgettrycket och ger bättre kassaflöde.


EasyLease: 0 % för småföretag

Vi kan hjälpa dig

Dela