Unified Communications

Bildtelefon

Bildtelefon

Göra kommunikation ansikte-mot-ansikte en realitet

En bildtelefon från Cisco gör telefonsamtal ansikte-mot-ansikte möjliga från en enstaka, lättanvänd Cisco Unified Communications-enhet.

 

Teléfonos empresariales

En bildtelefon är en viktig komponent i Cisco Unified Communications-system, och möjliggör omedelbar kommunikation ansikte-mot-ansikte för både chefer och arbetsledare. Hos många av Ciscos bildtelefonmodeller finns det stöd för alla nödvändiga komponenter för ett videosamtal i en enstaka, lättanvänd enhet: kamera, LCD-skärm, högtalare, knappsats och lur. En Cisco bildtelefon förser varje anställd som använder en förenad samtalsplan och gemensam katalog med IP-telefoni och IP-bildtelefoni - över en enda Cisco Unified Communications-infrastruktur - via Cisco Unified CallManager.

Med en Cisco bildtelefon kan du dra fördel av:

  • Otaliga funktioner, inklusive vidarekoppling och överföring av samtal, konferens och parkering (nu tillgängligt med video)
  • Ett antal olika åtkomstmetoder, beroende på användarens önskemål.
  • Direkt åtkomst till IP-telefonkataloger, -tjänster, -inställningar och röstmeddelanden.
  • Särskilda knappar som kontrollerar bildtelefonfunktioner, inklusive att man ser sig själv i kameran (Self View), bild-i-bilden (Picture in Picture, PIP), avstängning av bild (Video Mute), Display och ljusstyrka (Brightness).

Vi kan hjälpa dig

Dela