Unified Communications

Telefonsystem

Telefonsystem

Vägledning för köpare

Telefonsystem kan hjälpa små företag att minska kostnader, förbättra produktivitet och samarbete samt uppfylla företagets mål.

 

Teléfonos empresariales

Telefonsystem finns i ett antal konfigurationer som erbjuder ett ständigt växande urval av funktioner och fördelar. De mest avancerade telefonsystemen som finns i dag körs på IP (Internet Protocol)-nätverk – samma nätverk som många små företag använder för att ansluta personal, enheter och informationsresurser.

Den här vägledningen för köpare kan vara till hjälp när du väljer bland de telefonsystem som finns. Den ger dig riktlinjer för det bästa sättet att installera ett nytt telefonsystem för ditt företag.

När du utvärderar och implementerar telefonsystem måste du ta hänsyn till dessa tre faktorer: ?

 1. Förstå vad din anställda behöver. Telefonsystem kan ge dina anställda mer verktyg så att de blir effektivare. Behöver de lätt tillgång till medierik konferensteknik? Eller behöver de ett telefonnummer som samtidigt ringer på flera apparater?
  Telefonsystem erbjuder många funktioner och egenskaper, bl.a.:
  • Videokonferens
  • Mobila programvarutelefoner
  • Automatisk telefonist
  • Personsökning och interntelefon
  • Närvaroteknik
  • Trådlös IP-kapacitet
  • Integrering med system för hantering av kundrelationer (customer relationship management, CRM)
  • Förenad meddelandefunktion
 2. Var redo för förändring. Dagens telefonsystem kan förbättra hur dagliga affärstransaktioner utförs. Om din försäljningspersonal använder trådlösa IP-telefonsystem kan de snabbt kontrollera om en produkt finns på lager, utan att ens behöva lämna kundens sida.
 3. Tala med din betrodda konsult. Konsultera din lokala tjänsteleverantör eller återförsäljare för att försäkra dig om att dina telefonsystem och deras funktioner och egenskaper uppfyller både ditt företags kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål.

Mer information finns på: Röst och konferensfunktioner

Vi kan hjälpa dig

Dela