Unified Communications

Telefonsystem

Telefonsystem

Integrering med Unified Communications

Integrering av dina telefonsystem med Ciscos Unified Communications-teknik kan förbättra affärskommunikation, produktivitet och lönsamhet.

 

Teléfonos empresariales

Integrering av telefonsystem och Unified Communications

Telefonsystem hjälper personal, affärspartner och kunder att sköta affärer med hjälp av röst-, video-, data- och mobilitetstillämpningar, mellan olika arbetsplatser, och från skrivbord till fordon.

Men telefonsystem behöver förenade kommunikationer och olika röst-, video-, data- och mobilitetstillämpningar för att bli effektivare. Dessa telefonsystem kan annars utsättas för informationsöverbelastning och feldirigerade kommunikationer, vilket försenar beslut, gör processer långsammare och minskar produktiviteten.

Telefonsystem för effektivare kommunikationer

Ciscos Unified Communications integrerar tillämpningar för telefonsystem och skapar en förenad arbetsplats som tar bort kommunikationshinder, så att man kan välja när, hur, var och med vem man vill kommunicera. Cisco Unified Communications:

  • Gör att information når mottagarna snabbt, var de än arbetar eller vilka produkter eller telefonsystem de än använder. Detta leder till effektivare beslutsfattning och kostnadsbesparingar genom personliga produktivitetsförbättringar.
  • Gör det möjligt för organisationer att nära integrera funktionalitet och kommunikationer med affärsprocesser, såsom planering av storföretagsresurser (ERP), hantering av kundrelationer (CRM) och hantering av leveranskedjor (SCM), vilket kan omvandla dessa processer och öka lönsamheten.

Förbättra produktivitet och lönsamhet

Cisco Unified Communications förbättrar verksamhetens produktivitet och lönsamhet med:

  • Snabba anslutningar, som t.ex. IP-telefonsystem, förenade kunder, programvarutelefoner och mobila förenade kommunikationer som ger all personal åtkomst till nätverkade tjänster
  • Effektivare, enhetliga kommunikationer genom snabbmeddelanden, närvaro, mobilitet, preferens och förenad meddelandehantering, så att användare kan välja hur, när och var de kan nås
  • Samarbeten på begäran som stöds av telefonsystem, som t.ex. användarkontrollerade ljud-, webb- och videokonferenser, är integrerade med Outlook-kalendern, så att kommunikationsflaskhalsar undviks

Integrera telefonsystem och tillämpningar

När man övergår till ett telefonsystem med förenad kommunikation förbättras konkurrenskraften samtidigt som man får avsevärd avkastning på investeringen och reducerade totala ägandekostnader Cisco Unified Communications integreras med befintliga telefonsystem och använder ett intelligent nätverk till att anpassa kommunikationer till affärsprocesser, så att personalen kan:

  • Få lätt tillgång till information, och bli anslutna på olika sätt
  • Nå mobila kollegor och viktiga beslutsfattare snabbt och se vem som är tillgänglig, så att rätt resurs nås första gången
  • Kommunicera spontant, via peka-och-klicka-data-, röst- och videokonferenssessioner som använder avancerade samarbetsverktyg som t.ex. whiteboardtavlor och delning av tillämpningar, från ett enstaka webbaserat gränssnitt

Integrera och förbättra telefonsystem, kommunikationsprogramvara och samarbetstillämpningar.


Mer information finns på: Cisco röstgatewayer och ATA:er för små företag (Linksys Business-serien)

Vi kan hjälpa dig

Dela