Exekutiva perspektiv

Modeller för nästa generations IT

Nätverken behöver anpassa sig efter affärsvärldens hastigheter i och med att IT förändras. (2,28 min)

Tekniken förändras oerhört snabbt, med nya konsumtionsmodeller i och med cloud, säkerhet, mobilitet och programmerbara nätverk. De här nya sätten att konsumera skapar nya marknader och nya affärsmodeller som förändrar kommunikationen och kunskapsöverföringen på företag. De har förändrat IT:s roll drastiskt.

Var informationen finns och hur användarna kommer åt den förändras också. Teknikanvändarna kräver mer och kan göra mer på egen hand. IT-ledare måste använda mer strategiska, snabba och responsiva nätverk för att hantera den ökande komplexiteten i det tekniska landskapet.

Cloud

Erbjuder IT för flera plattformar

Erbjuder IT för flera plattformar

Cloud computing förbättrar nätverksåtkomsten och gör det lättare att dela resurser.

Mobilitet

Ökar produktiviteten

Ökar produktiviteten

Användandet av mobila enheter har blivit norm på arbetsplatsen, vilket leder till ökad innovation och produktivitet.

Snabb IT

Skapar snabbare och mer responsiv IT

Skapar snabbare och mer responsiv IT

Dagens ökade IT-behov förutsätter flexibla och programmerbara nätverk.Ändrar hur vi arbetar tillsammans

Läs mer om hur människor och enheter kan kopplas samman i framtiden med Internet of Everything.

Ta reda på hur

Executive Connection

Ta reda på mer om dina kollegor och branschkollegor som arbetar på Cisco.

John T. Chambers

John T. Chambers

Styrelseordförande och Chief Executive Officer

Ledarnas biografier
Om Cisco

Vi kan hjälpa dig

Dela