Nätet kanske kan ses som gränslöst, men är i själva verket till stora delar avgränsade områden. Avgränsningarna består i vilken enhet som är ansluten (t.ex. mobiltelefon eller dator), vilken plats man befinner sig på (jobbet, hemma eller på stan) och vilket program man kör (lokalt, internt eller tjänst i nätet). Cisco lanserar idag en ny nätverksarkitektur – Borderless Networks – och ett antal routrar som syftar till att göra det enklare att arbeta över dessa gränser.

Cisco Integrated Services Router Generation 2, (ISR G2) är en familj av nya routrar med integrerade funktioner som hjälper företag och operatörer att på ett enkelt sätt leverera avancerade nätverkstjänster som video och samarbetstjänster till bland exempelvis regionkontor. Produktfamiljen finns i tre versioner: Cisco 3900, 2900 och 1900 Series Integrated Services Router med olika grad av prestanda och funktionalitet.

Kortfattat om ISR G2

  • Video – Anpassade för att hantera video i nätet på ett optimalt sätt (så kallade ”medianets”)
  • Service virtualisering – Håller isär programvara och hårdvara för att enklare skapa virtuella tjänster som snabbt kan föras ut till exempelvis filialkontor utan dyrbar support och installation på platsen
  • Energisnåla och effektiva – Med Ciscos teknik för energihantering – EnergyWise – kan man enkelt kontrollera och styra enheternas energikonsumtion.
  • Borderless – I takt med att allt fler av företagens nätverkstjänster behöver vara tillgängliga även utanför företagets eget nätverk behövs ett nytt synsätt och en ny arkitektur för att bygga effektiva och funktionella nätverk.

Länkar:

Bilder på produkterna är bifogade.

För mer information, kontakta:
Henrik Bergqvist, teknikchef Cisco AB
Tel: +46 70 544 9622
Epost: henrik.bergqvist@cisco.com

Om Caperio
Caperio är ett av Sveriges största och mest expansiva IT-företag. Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora verksamheter att effektivisera sin IT-användning, från produkt- och teknikstrategi till systemdesign och förvaltning. Caperio är verksamma inom produktlogistik, licensadministration, nätverk/kommunikation, server/storage, telefoni och dokumenthantering.
Caperios affärsidé är att hjälpa kunden realisera sin egen affärsidé genom att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa lösningar. Med ett proaktivt förhållningssätt skapar vi effektivitet, säkerhet och trygghet för kunden genom hela affärsprocessen.
Caperio finns idag i Stockholm, Örebro, Göteborg och Uppsala med ca 85 medarbetare. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är dess Certified Adviser och Likviditetsgarant

Om Cisco
Cisco är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 20 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har cirka 66 000 anställda och omsatte 39,5 miljarder dollar under räkenskapsåret 2008. För mer information besök: http://www.cisco.se