Administraţia Centrală:

Administraþiile centrale acordã o atenþie din ce în ce mai sporitã impactului pe care Internetul îl are asupra afacerilor ºi, în consecinþã, cer ca propriile lor organizaþii sã ia în considerare acest aspect. De asemenea, guvernele doresc din ce în ce mai mult sã se remarce în iniþierea de acþiuni ºi sã ofere un exemplu care sã dovedeascã beneficiile care rezultã din eficienþa serviciilor ºi/sau controlul bugetului.

Pericolul de a rãmâne în afara "erei digitale" este real ºi presupune schimbãri politice nedorite, acum când importanþa Internetului în economiile din întreaga lume a devenit evidentã.

Stabilirea unui exemplu bun, în cadrul departamentelor centrale, este criticã pentru progres ºi va reprezenta în sine impulsul necesar ce va arãta cetãþenilor îmbunãtãþirile fãcute în nivelurile de servicii. Alte avantaje vor mai apãrea odatã cu implementarea infrastructurii ce va gãzdui iniþiativele Guvern-Client, Guvern-Companii ºi Guvern-Guvern.

Iatã mai jos câteva probleme:

Eficientizarea operaþiunilor din back office ºi reducerea costurilor presupuse de acest sector


Poziþionarea cetãþeanului în centrul serviciilor publice


Oferirea unor sisteme de plãþi flexibile ºi uºor de accesat pentru cetãþean