Noul indice Cisco Global Cloud previzionează o creştere de 12 ori a traficului cloud până în 2015; Cloud va reprezenta 51% din volumul de lucru al centrelor de date până în 2014

Bucureşti, 7 decembrie 2011 – Cisco introduce astăzi Cisco CloudVerse®, un cadru care îmbină elementele fundamentale – Centrul de date unificat, Reţeaua inteligentă cloud şi Aplicaţiile cloud – necesare organizaţiilor pentru a construi, gestiona şi conecta structuri cloud publice, private şi hibride. Cisco CloudVerse® permite companiilor să valorifice toate avantajele structurilor cloud: agilitate sporită, rezultate economice mai bune, securitate îmbunătăţită şi o experienţă dinamică garantată.

Noul indice Cisco® Global Cloud (2010 – 2015) anticipează schimbările dramatice pe care le va aduce cloud computing-ul în sistemele informatice ale companiilor şi serviciile de larg consum. Conform studiului, peste 50% din volumul de lucru al centrelor de date se va derula pe bază de cloud până în 2014, iar traficul cloud global va creşte de 12 ori până în 2015, ajungând la 1,6 zetabytes/an – echivalentul a peste patru zile de transmisie video de cea mai înaltă clasă pentru fiecare om de pe planetă. Cu alte cuvinte, 1,6 zettabytes înseamnă:

 • 22 trilioane ore de transmisie de muzică;
 • 5 trilioane ore de conferinţe de afaceri pe internet cu un webcam;
 • 1,6 trilioane ore de transmisie video de înaltă definiţie (HD) on-line.

„Cloud computing-ul devine un subiect tot mai important pentru România, unde atât sectorul privat, cât şi cel public caută modalităţi prin care cloud-ul poate schimba felul în care acestea apelează la serviciile şi aplicaţiile IT. Indicele Cisco Global Cloud oferă detalii privind tendinţele şi creşterea preconizată a traficului care ajută organizaţiile să ia decizii strategice pe termen lung.” – a declarat Cristian Popescu, Director General Cisco România „Până acum, tehnologia cloud era apanajul centrelor de date, ceea ce făcea dificilă construirea şi gestionarea cloud-ului, dar şi interconectarea mai multor cloud-uri, ridicând probleme serioase multor companii. Cisco abordează acest neajuns într-un mod unic, facilitând accesul la mai multe cloud-uri – oferind o experienţă de nivel business pentru următoarea etapă a Internetului.”

Cloud-ul este componenta de trafic din centrele de date cu cea mai rapidă rată de creştere, urmând să crească de patru ori la o rată de creştere anuală combinată (CAGR) de 33% şi să atingă valoarea de 4,8 zetabytes pe an până în 2015. De asemenea, se estimează că în prezent, cloud-ul reprezintă 11% din traficul centrelor de date, urmând să crească la peste 33% din total până în 2015. Cloud devine un element esenţial pentru viitorul tehnologiei informaţionale (IT) şi livrarea de video şi conţinut. Majoritatea traficului din centrele de date nu este generat de utilizatorii finali, ci chiar de centrele de date şi structurile cloud prin activităţi netransparente pentru utilizatorii finali – cum ar fi sesiuni de back-up şi replicare. Până în 2015, 76% din traficul centrelor de date va avea loc chiar în centrele de date, în timp ce volumele de lucru migrează între diverse terminale virtuale şi se efectuează unele sarcini în aşteptare, 17% din traficul total părăseşte centrul de date şi este livrat utilizatorului final, iar 7% din traficul total se generează între centrele de date prin activităţi precum întrepătrunderea structurilor cloud (cloud-bursting), replicarea datelor şi actualizări.

Conform studiului, creşterea explozivă anticipată a traficului din cloud şi centrele de date va crea nevoia de capacităţi avansate care să permită centrelor de date şi reţelei să se coreleze pentru a susţine soluţii complete de aplicaţii cloud şi livrarea de servicii. Traficul din cloud este dinamic, iar tehnologia avansată network intelligence şi capacităţile de gestionare ar putea deveni elemente esenţiale care să faciliteze provizionarea la cerere a resurselor de calculul, reţea şi stocare.

În prezent, majoritatea tehnologiilor cloud se află în depozite, lucru care nu permite o abordare de gestionare integrată, eficientă. Prin integrarea celor trei elemente cloud fundamentale – Centrul de date unificat Cisco cu Reţeaua inteligentă Cisco în vederea activării aplicaţiilor Cloud – CloudVerse oferă o experienţă cloud de cea mai înaltă calitate: în interiorul structurii cloud; între structurile cloud şi dincolo de cloud la utilizatorul final.


Astăzi, peste 70% din principalii furnizori cloud folosesc Cisco CloudVerse în cadrul experienţei cloud. Un număr din ce în ce mai mare de companii, furnizori de servicii şi autorităţi guvernamentale anunţă adoptarea Cisco CloudVerse ca fundamentul strategiei cloud pe care o adoptă, printre acestea numarându-se ACS – companie parte a Xerox; Fujitsu; NWN; LinkedIn; Orange Business Services; Qualcomm; Silicon Valley Bank; Telecom Italia; Telefónica S.A.; Telstra; şi Terremark, o companie a Verizon.

Sonu Nayyar – Director Operaţional şi de Produs, LinkedIn

„Router-ul Cisco ASR 9000 ne-a ajutat să ne scalăm rapid accesul la centrele de date de generaţie următoare pentru a satisface cererile de lăţime de bandă şi pentru a asigura accesul la serviciile noastre. Relaţia pe care o avem cu Cisco ne ajută să ne menţinem reputaţia pe piaţă, să ne reducem costurile fiind de asemenea esenţială pentru succesul nostru continuu.”


Cisco susţine CloudVerse cu noi servicii de activare cloud care îmbină expertiza Cisco în domeniul serviciilor profesionale cu cea a unui amplu ecosistem de parteneri, ceea ce permite organizaţiilor să accelereze succesul cloud şi să valorifice întregul potenţial al sistemului de calcul cloud.

Cisco CloudVerse oferă un avantaj economic atrăgător – ajută organizaţiile să ofere IT-ca serviciu – (as-a-service) pentru companii şi servicii dinamice pentru IMM/consumatori. Trecerea de la un centru de date virtualizat tradiţional la un cloud CloudVerse poate reduce costurile totale de deţinere a reţelei informatice (TCO – costuri de exploatare şi cheltuieli de capital) cu până la 50%, reducând şi perioada de livrare a noilor servicii cloud de la săptămâni la minute.

Despre Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) este lider mondial în domeniul reţelelor care transformă modalitatea de conectare, comunicare şi colaborare dintre oameni. Informaţii despre Cisco sunt disponibile la adresa http://www.cisco.com. Pentru ştiri în direct, vă rugăm să accesaţi http://newsroom.cisco.com

# # #

Cisco, sigla Cisco şi Cisco Systems sunt mărci înregistrate ale Cisco Systems, Inc. în State Unite şi în anumite alte ţări. Toate celelalte mărci înregistrate menţionate în acest document sunt deţinute de proprietarii respectivi. Folosirea cuvântului partener nu presupune o relaţie de parteneriat între Cisco şi orice altă companie. Acest document reprezintă informaţii publice ale Cisco


Detalii şi aspecte importante suplimentare despre indicele Cisco Global Cloud

Prezentare generală

 • Indicele Cisco Global Cloud (2010 – 2015) a fost creat cu scopul de a estima rata de creştere şi tendinţele traficului global din centrele de date cu Protocol Internet şi din cloud. Pe măsură ce reţeaua şi centrul de date devin tot mai strâns corelate în ceea ce priveşte livrarea serviciilor cloud, acest studiu se adaugă studiilor existente privind traficul din reţea pentru a putea oferi noi detalii şi vizibilitate asupra tendinţelor recente care afectează arhitecturile centrelor de date şi cloud.
 • Indicele Cisco Global Cloud este generat prin modelarea şi analiza diverselor surse primare şi secundare, printre care peste 30 de terabytes de date generate lunar în ultimul an dintr-o gamă largă de centre de date de pe glob, măsurători realizate pe baza unui număr de peste 45 milioane de teste privind viteza în bandă largă şi a previziunilor de piaţă realizate de terţi.
 • Indicele Cisco Global Cloud include şi o previziune privind „tranziţia volumului de lucru” referitoare la transferul volumului de lucru de la tradiţionalele centre de date la cloud, precum şi o analiză a „gradului de pregătire pentru adoptarea cloud” realizată în importante regiuni geografice şi axată pe capacităţile reţelelor de a suporta diverse tipuri de servicii de calcul tip cloud pentru companii şi consumatori.
 • Previziunile şi metodologia indicelui Cisco Global Cloud, white paper 2010 – 2015 conţine rezultate detaliate ale studiului şi o descriere a metodologiei.
 • Infograficul Indicelui Cisco Global Cloud (2010 – 2015) oferă o imagine care poate fi descărcată şi apoi folosită pe blog-uri şi în medii de socializare.

Cloud-ul va reprezenta o treime din traficul total al centrelor de date

 • La nivel global, traficul cloud va creşte de la doar 11% (11 exabytes pe lună şi 130 exabytes pe an) din traficul total al centrelor de date în 2010 la peste o treime din traficul total al centrelor de date (mai exact, 34% - 137 exabytes pe lună şi 1,6 zetabytes pe an) până în 2015.
 • Principalul factor determinant al tranziţiei la cloud va fi reprezentat de o mai mare virtualizare şi de îmbunătăţirea economiilor de scară.

Traficul cloud global creşte de două ori mai repede decât traficul global din centrele de date

 • Tranziţia la servicii cloud determină o creştere a traficului cloud global într-un ritm de două ori mai mare decât cel al traficului din centrele de date la nivel global. Traficul centrelor de date globale va creşte de patru ori (33% CAGR) între 2010 şi 2015, în timp ce traficul cloud global va creşte de 12 ori (66% CAGR) în aceeaşi perioadă.
 • Centrele de date cloud asigură performanţe îmbunătăţite, un grad de utilizare mai mare şi o simplificare a administrării în comparaţie cu centrele de date tradiţionale. Virtualizarea joacă rolul de principal catalizator, facilitând consolidarea hardware şi software, o mai mare automatizare şi o abordare integrată a securităţii.

Creşterea traficului global din centrele de date: o creştere de patru ori până în 2015

 • Se preconizează o creştere de peste patru ori a traficului din centrele de date, de la 1,1 zetabytes în 2010 la 4,8 zetabytes pe an în 2015, reprezentând o rată de creştere anuală combinată de 33%.

Surse de trafic pentru centrele de date: majoritatea se află chiar în centrul de date

 • 76% din traficul centrelor de date în 2015 va avea loc chiar în centrele de date, prin activităţi precum stocarea şi autentificarea în terminalele virtuale.
 • 17% reprezintă din traficul centrelor de date se livrează utilizatorilor finali.
 • 7% se generează între centrele de date, prin activităţi precum cele de creare a unei versiuni de rezervă şi replicare.

Valoarea de vârf a activităţii utilizatorilor finali va creşte de peste 2,5 ori în medie în 2015

 • Datorită în principal creşterii serviciilor pe bază de video pentru consumatori, traficul dintre centrele de date şi utilizatori prezintă unele valori de vârf semnificative în ceea ce priveşte activitatea. Asemănător orelor de maximă audienţă, se estimează o creştere de peste 2,5 ori a volumului orar al traficului centrelor de date în perioadele de vârf, necesitând astfel pregătirea pentru o capacitate suplimentară a centrelor de date şi structurilor cloud, precum şi a reţelei. Modelul cloud la cerere este cel mai potrivit pentru a răspunde acestui tip de cerere variabilă.

Tranziţia volumului de lucru

 • În 2010, 21% din volumele de lucru erau procesate în cloud, iar 79% erau gestionate într-un centru de date tradiţional.
 • 2014 este primul an în care balanţa volumelor de lucru înclină spre cloud, pentru prima dată – 51% din volumele de lucru totale se vor afla în mediu cloud, spre deosebire de 49% în spaţiul informatic tradiţional.
 • La nivel general, volumul de lucru din centrele de date în perioada 2010 – 2015 va creşte de 2,7 ori, însă rata de creştere a volumului de lucru în cloud în perioada 2010 – 2015 este de peste şapte ori în perioada previzionată.

Gradul de pregătire pentru adoptarea cloud la nivel global

 • Pentru a evalua gradul general de pregătire pentru adoptare, au fost analizate diverse atribute: ubicuitatea la bandă largă, vitezele medii de încărcare şi descărcare şi latenţa medie au fost evaluate în fiecare regiune geografică.
 • Toate regiunile incluse în studiu – Asia Pacific, Orientul Mijlociu şi Africa, Europa Occidentală, Europa Centrală şi de Est, America Latină şi America de Nord – sunt în prezent pregătite pentru adoptarea aplicaţiilor de calcul cloud de bază, cum ar fi relaţionarea socială şi conferinţele pe web.
 • Pentru aplicaţii de calcul cloud intermediare, cum ar fi transmisiile video de înaltă definiţie şi chat video, s-a constatat că Asia Pacific, Europa Occidentală, Europa Centrală şi de Est şi America de Nord deţin capacităţi medii de reţea suficient de puternice pentru a suporta aceste servicii.
 • În urma evaluării s-a constata că niciuna dintre regiuni nu poate suporta aplicaţii cloud avansate, cum ar fi conferinţe video de înaltă definiţie şi jocuri avansate în agregat, însă anumite ţări din fiecare regiune – cum ar fi Coreea de Sud şi Japonia – deţin în prezent capacităţile necesare în acest sens.

Informaţii grafice inserate şi animaţie YouTube