Calitatea broadband crește în întreaga lume în ciuda recesiunii economice


București, 7 octombrie 2009 - Rezultatele celui de-al doilea studiu global anual despre calitatea conexiunilor broadband relevă faptul că, în 62 din cele 66 de țări analizate, calitatea serviciilor broadband pentru utilizatorii individuali a crescut față de anul trecut. Cu toate acestea, datele noi din studiu evidențiază diferențierea calității comunicațiilor broadband între zonele urbane și cele rurale.

Primul studiu relevant despre calitatea comunicațiilor broadband a fost publicat în septembrie 2008 pentru a evidenția capacitatea fiecărei țări de a beneficia de serviciile și aplicațiile Web din generația următoare. Echipa de cercetare a descoperit că scorul calității broadband este corelat cu gradul de dezvoltare a țării respective ca economie informațională și că țările care au adoptat comunicațiile broadband ca prioritate în agenda națională dețin cea mai ridicată calitate a conexiunilor. Raportul din acest an acoperă un grup suplimentar de 24 de țări și cuprinde analize noi privind calitatea conexiunii broadband în peste 240 de orașe, incluzând România, respectiv București.

Cercetarea din 2009 oferă o imagine nouă despre țările-lider în comunicații broadband la ora actuală, combinând datele privind penetrarea benzii largi în fiecare țară cu măsurarea calității serviciilor broadband percepută la nivel de utilizatori individuali.

Studiul, sponsorizat de Cisco, a fost realizat de o echipă de studenți MBA de la Școala de Afaceri Said a Universității din Oxford și de la Secția de Științe Economice Aplicate a Universității din Oviedo.

Informații importante:

 • Media totală a calității comunicațiilor broadband a crescut pe tot globul:
  • Media globală pentru viteza de download a crescut cu 49% la 4,75 megabiți/secundă (Mbps)
  • Media globală pentru viteza de upload a crescut cu 69% la 1,3 Mbps
  • Media globală de latență a scăzut cu 21% la 170 milisecunde
 • Coreea de Sud conduce în clasamentul broadband pe țări în 2009.

      Penetrare broadband (% din locuințe) Calitate broadband
  (scor normalizat)
  Leadership broadband
  1 Coreea de Sud 97% 66 139
  2 Japonia 64% 64 115
  3 Hong Kong 99% 33 111
  4 Suedia 69% 57 110
  5 Elveția 90% 40 108
  6 Olanda 83% 46 108
  7 Singapore 96% 32 107
  8 Luxemburg 99% 27 107
  9 Danemarca 82% 45 106
  10 Norvegia 84% 38 102

 • Coreea de Sud a depășit Japonia (față de clasamentul anului trecut) în ceea ce privește calitatea broadband în 2009, cu o îmbunătățire cu 72% scorului. Această îmbunătățire a fost determinată de eforturi continue ale guvernului de a consolida poziția acestei țări ca unul din liderii ICT în lume. În combinație cu o penetrare la scară mai mare a comunicațiilor broadband, Coreea de Sud a depășit Japonia și în clasamentul liderilor broadband.
 • Japonia se evidențiază ca având orașele cu cel mai mare scor al calității broadband din lume, cu Yokohama și Nagoya conducând în clasamentul pe orașe, unde Sapporo este de asemenea prezent.
 • Suedia prezintă cea mai ridicată calitate a comunicațiilor broadband din Europa. Suedia a recuperat foarte mult în raport cu Japonia și Coreea de Sud, cu un scor îmbunătățit cu 38% față de 2008. Suedia a avut cel mai mare succes în depășirea barierei de calitate broadband, cetățenii din afara orașelor celor mai populate bucurându-se de o calitate a comunicațiilor chiar mai bună decât cei din metropole.
 • Lituania, Bulgaria și Letonia se situează imediat după Suedia, cu o calitate amplificată de introducerea recentă a fibrei optice în orașe și de îmbunătățirea rețelelor de cablu, dar o penetrare scăzută a comunicațiilor broadband înseamnă că aceste țări încă nu au pătruns în categoria liderilor de bandă largă.
 • 39 de țări au un scor al calității broadband peste pragul necesar pentru a furniza o calitate constantă pentru majoritatea aplicațiilor Web utilizate actualmente, cum sunt rețelele sociale, video streaming la definiție standard, comunicații web și partajarea fișierelor de dimensiuni reduse cum sunt fotografiile și muzica.
 • Nouă țări - Coreea de Sud, Japonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Letonia, Olanda, Danemarca și România dețin nivelul de calitate a comunicațiilor broadband necesar pentru aplicații Web din generația următoare, cum sunt televiziune IP de înaltă definiție și comunicații video de calitate ridicată (cum ar fi facilitatea de teleprezență la domiciliu), aplicații care vor deveni uzuale în următorii 3-5 ani. În 2008, numai Japonia a depășit acest prag.
 • Cercetarea compară țările din punctul de vedere al stadiului de dezvoltare economică:1
  • Dintre țările dezvoltate, considerate economii inovatoare, Coreea de Sud a prezentat cea mai mare îmbunătățire a calității broadband în ultimul an, cu un scor al calității mai mare cu 73%. Suedia, Statele Unite și Republica Cehă au înregistrat de asemenea îmbunătățiri peste medie.
  • Dintre economiile determinate de factorul eficiență, Bulgaria conduce în clasamentul creșterilor, cu un scor mai mare cu 57%. Lituania, România și Letonia au realizat de asemenea creșteri peste medie.
  • Dintre economiile "factor", Kenya a reușit chiar să-și tripleze indicele BQS, dar punctajul general pentru Kenya rămâne mult sub pragul necesar pentru aplicațiile actuale. Vietnam și Qatar urmează Kenya din perspectiva celor mai mari progrese făcute în calitatea comunicațiilor pentru țări aflate în această etapă a dezvoltării economice.
 • 1Stadiile dezvoltării economice au fost preluate conform definiției din Raportul Global al Competitivității, al World Economic Forum (WEF) http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
 • Orașele cu cel mai ridicat scor al calității broadband (BQS) din toate țările cuprinse în acest studiu sunt:

 • Primele 10 orașe BQS Următoarele 10 orașe BQS
  Yokohama, Japonia 85 Rotterdam, Olanda 55
  Nagoya, Japonia 82 Riga, Letonia 54
  Kaunas, Lituania 79 Copenhaga, Danemarca 53
  Sapporo, Japonia 72 București, România 52
  Seul, Coreea de Sud 68 Stockholm, Suedia 51
  Malmo, Suedia 67 Vilnius, Lituania 50
  Osaka, Japonia 65 Zurich, Elveția 49
  Wuhan, China 60 Tokyo, Japonia 49
  Uppsala, Suedia 57 Goteborg, Suedia 49
  Sofia, Bulgaria 56 Kosice, Slovacia 48

 • Echipa de cercetare a comparat diferențele dintre scorul calității broadband pentru orașele cele mai populate și valoarea acestuia pentru restul țării. Deși s-a observat o diferențiere a calității comunicațiilor în majoritatea țărilor, 13 țări au prezentat diferențieri pronunțate ale indicelui între orașele mari și restul țării. Lituania, Rusia și Letonia au cel mai mare grad de diferențiere, în timp ce rezidenții din mediul rural din Suedia, Emiratele Arabe Unite și Islanda se bucură de o calitate similară, dacă nu chiar ușor mai ridicată, a serviciilor broadband decât conaționalii lor din orașe.
 • Țara cu cea mai ridicată calitate a comunicațiilor broadband în afara orașelor mari este Japonia, urmată de Coreea de Sud și Suedia.

Citate:

 • Profesor Alastair Nicholson, Universitatea din Oxford
  "Studiul privind calitatea comunicațiilor broadband a ajutat la o înțelegere mai bună a factorilor determinanți și a impactului socio-economic al calității broadband. Noile aplicații Web vor continua să solicite o creștere a parametrilor cheie de performanță pentru vitezele de download și upload și pentru latență, parametri pe care-i utilizăm la calcularea scorului de calitate broadband. În acest an, prin compararea calității broadband între țări cu același nivel de dezvoltare economică, avem o viziune asupra țărilor care au atins o performanță mai mare decât stadiul lor de dezvoltare."
 • Profesor María Rosalía Vicente, Universitatea din Oviedo
  "Studiul privind calitatea comunicațiilor broadband ne arată care sunt țările care au făcut pași reali către Internetul viitorului. De asemenea, ne oferă o dovadă recentă a diferențierilor dintre mediul și cel rural. Provocarea cu care se confruntă acum țările constă în echilibrarea acestei distribuții a calității. Această diferențiere a calității poate indica modul în care va distribui în viitor bunăstarea economică, deoarece comunicațiile determină tot mai mult capacitatea indivizilor, a firmelor și a popoarelor de a crea prosperitatea în viitor."
 • Fernando Gil de Bernabé, senior director, Cisco
  "Încă de la primul studiu efectuat cu echipele de cercetare de la universitățile din Oxford și Oviedo, așteptam cu nerăbdare să vedem ce ne vor dezvălui rezultatele din acest an. Și nu am fost deloc dezamăgiți. Este foarte interesant să descoperi că aproape fiecare țară a îmbunătățit calitatea comunicațiilor broadband, în ciuda dificultăților economice din anul trecut. Putem chiar să constatăm modul în care țările care au investit semnificativ în fibră optică și în tehnologii avansate, incluzând Coreea de Sud și Statele Unite, beneficiază de un real progres al calității broadband."

Informații pentru editori:
Utilizând peste 24 de milioane de înregistrări din testele practice pentru viteza broadband efectuate de utilizatori de pe tot globul în mai 2008 și între mai-iulie 2009 prin intermediul www.speedtest.net, echipa de cercetare a calculat, pentru fiecare țară, mediile statistice ale mai multor parametri cheie de performanță utilizați la stabilirea calității unei conexiuni broadband. Echipa a concluzionat că nivelul calității broadband este determinat, în principal, de vitezele de download și upload și de latență. Scorul calității broadband (BQS) pentru fiecare țară s-a stabilit utilizând o formulă care a calculat fiecare categorie în funcție de cerințele de calitate ale unui set de aplicații uzuale, acum și în viitor. Aplicațiile tipice de azi cuprind navigarea pe Web, rețelele sociale, descărcarea de muzică, streaming video și video chatting, IPTV la definiție standard și birourile de acasă (home offices). Aplicațiile viitoare includ soluții de teleprezență pentru utilizatorii individuali, precum și pentru servicii de sănătate și educație, partajare și streaming de fișiere video de calitate ridicată, IPTV de înaltă definiție, transmisia de evenimente în direct la calitate ridicată și automatizări avansate la domiciliu.

Despre Școala de Afaceri Said, Universitatea din Oxford
Înființată în 1996, Școala de Afaceri Said este una dintre cele mai tinere și mai antreprenoriale școli de afaceri din Europa, fiind reputată pentru educația inovatoare în afaceri. Parte integrantă a Universității din Oxford, Școala ilustrează rigoarea academică și gândirea vizionară care au făcut din Universitatea Oxford un lider mondial în educație. Școala are o reputație confirmată privind cercetarea într-o gamă largă de domenii, incluzând finanțe și contabilitate, analiză organizațională, management internațional, strategie și operațiuni de management. Școala este orientată către formarea unor generații noi de lideri de afaceri și antreprenori și realizează cercetări nu numai în ceea ce privește afacerile, dar și în privința conexiunilor între afaceri și alte domenii. În clasamentul programelor de MBA din Financial Times (ianuarie 2008), Said se află pe locul 19 în lume. Această realizare urmează succesului obținut de Școală în clasamentul HM Treasury din 2005 cu primele 50 de programe MBA din lume, fiind prima dintre toate școlile de MBA din Marea Britanie. Pentru informații suplimentare, consultați www.sbs.ox.ac.uk.

Linkuri/adrese URL: