Colaborarea stabilește componentele cheie ale inițiativei globale Cisco de "urbanizare inteligentă" în concordanță cu Metropolis 'Vision 2030'


București, 24 martie 2009 - Cisco a anunțat astăzi semnarea unui acord bilateral cu Metropolis, o asociație compusă din 106 dintre cele mai mari orașe ale lumii, pentru a dezvolta inițiativa Metropolis „Vision 2030" pentru orașe sustenabile în întreaga lume. Ca parte a acestui acord, Cisco va consilia Metropolis în privința modului de dezvoltare a unui model operațional colaborativ între orașele membre ale Metropolis și crearea Urban Leadership Academy pentru demonstrarea modalităților prin care orașele viitorului vor putea utiliza eficient tehnologiile pentru a promova un transport public nepoluant, a reduce poluarea printr-o dezvoltare urbană inteligentă, a oferi acces extins la servicii centrate pe cetățean și a susține o dezvoltare economică sustenabilă.

Anunțul a fost făcut la o ceremonie condusă de Wim Elfrink, Chief Globalisation Officer and EVP, Cisco Services și Jean-Paul Huchon, President, Metropolis. În cadrul acestei colaborări strategice, Cisco va colabora cu Metropolis pe o perioadă inițială de doi ani, pentru dezvoltarea de practici noi și îmbunătățirea modelelor existente privind dezvoltarea și sustenabilitatea urbană.

Metropolis este asociația mondială a metropolelor principale și funcționează ca forum internațional pentru explorarea aspectelor și problemelor comune tuturor orașelor mari.

Colaborarea cu Metropolis este un reper istoric important pentru Cisco, deoarece face parte din recenta sa inițiativă globală „Urbanizarea inteligentă" care are drept scop să ajute orașele mari din întreaga lume să beneficieze de avantajele oferite de rețea ca utilitate de viitor pentru integrarea administrării orașelor și să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și la asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile.

Anunțul de astăzi pornește de la puternica bază de colaborare dintre Cisco și Metropolis privind programul Connected Urban Development (Dezvoltarea urbană conectată)

Citate semnificative:

 • Jean Paul Huchon, President, Metropolis
  „Secolul XXI va fi secolul metropolelor. În prezent, mai mult de jumătate din populația lumii trăiește în zone urbane și acest fenomen va cunoaște o creștere rapidă. Principala prioritate actuală a asociației Metropolis este oferirea a ceea ce este mai bun pentru aceste metropole și populația lor. Semnarea acordului cu Cisco este foarte importantă pentru rețeaua noastră în vederea dezvoltării metodei optime de creare a unor orașe sustenabile și consolidării obiectivului Metropolis, adică schimbul de informații și de experiență."
 • Josep Roig, Secretary General, Metropolis
  „Metropolis a lucrat peste 20 de ani cu cele mai mari orașe ale lumii și, în prezent, remarcă o mai mare deschidere către parteneriatele public-privat în planificarea urbană. În perspectivă strategică recunoaștem necesitatea integrării tehnologiilor în structurile urbane indiferent de nivelul de dezvoltare a acestora. Parteneriatele publicprivat și cooperarea cu companii precum Cisco reprezintă una dintre cele mai eficiente căi de a stimula spiritul inovator și de a spori calitatea vieții cetățenilor."
 • Wim Elfrink, Chief Globalisation Officer and EVP, Cisco Services
  „Ca asociație principală a orașelor mari din întreaga lume, Metropolis a fost un deschizător de drumuri în înțelegerea de către municipalități a modului de pregătire pentru obținerea unei competitivități pe termen lung. În prezent, Metropolis este lider în înțelegerea modului cum tehnologiile pot servi drept instrumentul cel mai puternic al secolului XX pentru o dezvoltare mai inteligentă și mai sustenabilă."
  „Mai ales în aceste timpuri de schimbări globale majore, utilizarea strategică a tehnologiilor este esențială pentru a ajuta orașele să folosească optim resursele în vederea unei dezvoltări pe termen lung și a sporirii calității vieții, inclusiv în domenii precum sănătatea, învățământul, siguranța și securitatea, conservarea energiei, transportul și proprietățile imobiliare. Suntem onorați să conlucrăm cu Metropolis pentru a transforma actualele orașe în orașe ale viitorului. Credem că această colaborare este esențială pentru orașe și constituie o zonă importantă de dezvoltare pentru Cisco."

În condițiile acordului semnat astăzi, Cisco și Metropolis vor colabora în următoarele domenii principale:

 • Dezvoltarea programului 'Vision 2030' pentru orașe sustenabile. Cisco și Metropolis vor dezvolta o viziune pe termen lung pentru crearea de orașe sustenabile prin utilizarea de tehnologii de comunicații.
 • Colaborare pentru inovații urbane. Metropolis și Cisco vor explora posibilitatea creării de centre pentru inovații regionale. Centrele pentru inovații regionale vor întreprinde acțiuni de implementare în diverse aspecte ale politicilor, asociind cu Cisco orașele selectate în vederea dezvoltării de platforme și instrumente noi pentru administrarea serviciilor urbane.
 • De asemenea, Cisco va asigura consiliere strategică pentru program și suport pentru dezvoltarea unei abordări în parteneriat a inovațiilor urbanistice pentru Metropolis și asociații săi de afaceri, cu concentrare specifică asupra parteneriatelor tehnologice și de afaceri.
 • Creare a unei platforme digitale pentru colaborare pentru membrii asociației Metropolis. Cisco va utiliza soluțiile sale pentru colaborare, cum ar fi Cisco WebEx și Cisco TelePresence, pentru a facilita crearea unui model funcțional colaborativ între Metropolis și orașele sale membre. Utilizând o abordare Web 2.0, Cisco va contribui la facilitarea schimbului de inovații între orașele din întreaga lume.
 • Instituire Urban Leadership Academy. Cisco și Metropolis urmăresc să dezvolte împreună un cadru de programe de instruire care să demonstreze modul cum orașele pot eficientiza utilizarea tehnologiilor pentru impulsionarea sustenabilității. De asemenea, modulele de instruire vor ajuta municipalitățile, planificatorii urbani și specialiștii să înțeleagă mai bine rolul potențial și impactul tehnologiilor de rețea în funcționarea structurilor urbane.
 • Anunțul de astăzi se bazează pe competența tehnologică a companiei Cisco în programul Connected Urban Development (CUD) (Dezvoltarea urbană conectată), un parteneriat public-privat incluzând orașe precum San Francisco, Amsterdam și Seul, care dezvoltă soluții ICT replicabile pentru promovarea practicilor de dezvoltare urbană sustenabilă și inteligentă.

Linkuri/Adrese URL:

Etichete:
Cisco, Globalizare, Urbanizare inteligentă, Urbanizare, Administrație publică, a patra utilitate, consum de energie, sustenabilitate ecologică, orașe, Connected Urban Development, soluții sustenabile globale, siguranță publică și securitate, transport, clădiri, energie, sănătate, învățământ, orașul Bengaluru, San Francisco, Amsterdam, Seul, Singapore, sustenabil, inteligent, dezvoltare urbană, Incheon Metropolitan City, Majitek, Wim Elfrink, Josep Roig, MetropolisNews, also available as PDF:
pdf file icon Cisco și Metropolis colaborează pentru dezvoltarea de orașe inteligente sustenabile (PDF - 184KB)