Soluţia Smart Connected Buildings transformă cererea de energie şi utilizarea acesteia


Bucureşti, 04 august 2009 - Cisco a anunţat lansarea soluţiei Smart Connected Buildings, cea mai recentă tehnologie emergentă şi o componentă-cheie pentru implementarea viziunii „Comunităţi inteligente şi conectate”, una dintre principalele 30 de oportunităţi de piaţă identificate de companie. Viziunea „Comunităţi inteligente şi conectate” se adresează necesităţii sporite de energie sustenabilă pentru satisfacerea cererii populaţiei din ce în ce mai urbanizate prin furnizarea unui plan bazat pe reţele de creare cu succes a unor oraşe ale viitorului inteligente şi a căror funcţionalitate se bazează pe informaţii interconectate. Soluţia se bazează pe platforma Cisco pentru sustenabilitate interconectată pentru utilizarea reţelei pentru sporirea eficienţei energetice, crearea de instrumente pentru gestionarea ‘sensibilă la consumurile energetice’ a oraşelor şi facilitarea oportunităţilor economice şi a creşterii calităţii vieţii pentru cetăţeni.

În vederea implementării viziunii „Comunităţi inteligente şi conectate”, Cisco a anunţat disponibilitatea dispozitivului Cisco® Network Building Mediator, o soluţie Smart Connected Buildings care furnizează informaţii pentru interconectarea sistemelor de imobil - sisteme HVAC (heating, ventilation and cooling - încălzire, ventilaţie şi climatizare), sisteme de iluminare, sisteme electrice, sisteme de securitate şi surse de energie alternative - prin reţeaua IP în vederea creării imobilelor inteligente şi eficiente energetic ale viitorului. Soluţia Cisco oferă utilizatorilor şi proprietarilor acestor imobile modalităţi noi de gestionare a utilizării energiei în funcţie de politici relevante pentru locatari.

Deoarece în SUA cea mai mare parte a electricităţii se consumă în clădirile de birouri şi în cele comerciale, Cisco crede că reţelele au potenţialul de a crea un impact semnificativ asupra eficienţei energetice globale şi a reducerii emisiilor de bioxid de carbon prin integrarea tehnologiei informaţiei în soluţiile Smart Connected Buildings. Continuând extinderea platformei sale pentru sustenabilitate interconectată, Cisco va contribui la accelerarea inovaţiilor energetice de la nivelul clădirilor comerciale până la nivelul clădirilor rezidenţiale.  

Soluţii implementate/caracteristici principale:

 • Noua soluţie Smart Connected Buildings, cea mai recentă tehnologie emergentă Cisco, este destinată facilitării reducerii consumurilor energetice şi rentabilizarea facilităţilor printr-o integrare flexibilă a tehnologiilor noi care contribuie la eficientizarea consumurilor energetice şi a managementului de mediu pentru „comunităţile inteligente şi conectate”.
 • Aceasta este prima unitate Emerging Technologies dezvoltată din Globalisation Centre East, Bangalore, India. Unitatea integrează tehnologii achiziţionate de Cisco de la Richards-Zeta, (Santa Barbara - California) în ianuarie 2009 cu tehnologia de comunicaţii în reţea Cisco şi dezvoltă soluţii software inovatoare pentru gestionarea consumurilor energetice.
 • Sandeep Vij (Vice President and General Manager) conduce echipa de la Globalisation Center East şi raportează lui Marthin De Beer (Senior Vice President, Emerging Technologies Group).
 • Prima soluţie Smart Connected Buildings, Cisco Network Building Mediator, asigură o arhitectură extensibilă care permite managerilor imobiliari să monitorizeze, să măsoare şi să optimizeze sistemele energetice, adăugând, în acelaşi timp, tehnologii alternative - celule solare, generatoare eoliene şi acumulatori electrochimici - şi programe de eficientizare a consumurilor energetice, cum ar fi programele cerere-răspuns automate, pentru reducerea cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor operaţionale.
 • Cisco Network Building Mediator comunică „în aval” cu sistemele clădirii prin diverse protocoale de sisteme deschise. Apoi converteşte datele în servicii deschise XML/SOAP care se conectează „în amonte” la aplicaţii, utilităţi, sisteme de gestionare şi servicii prin Internet (cloud computing).
 • Cisco Network Building Mediator extinde tehnologia Cisco EnergyWise pentru a furniza cea mai complexă soluţie comercială de gestionare a consumurilor energetice, asigurând monitorizarea, raportarea şi economisirea consumurilor energetice la nivelul mai multor sisteme şi dispozitive din clădire.
 • De asemenea, Cisco a anunţat că peste 20 de parteneri tehnologici vor participa la Cisco Development Technology Program for the Mediator în vederea furnizării de soluţii şi servicii pentru implementarea viziunii „Comunităţi inteligente şi conectate”.
 • În plus, Cisco intenţionează să introducă un Authorized Technology Provider Program pentru partenerii de canal şi integratorii de sisteme care vor oferi suport de vânzări şi de servicii pentru clienţi.
 • Cisco Network Building Mediator se poate comanda chiar acum şi este disponibil în două configuraţii: Cisco Network Building Mediator 2400 şi Cisco Network Building Mediator 4800. Preţurile pornesc de la 4.995 USD.

Citate:

 • Marthin De Beer (Senior Vice President, Emerging Technologies Group)
  „Anunţul de astăzi despre lansarea soluţiei Smart Connected Buildings drept cea mai recentă tehnologie emergentă de la Cisco evidenţiază forţa motorului nostru de inovare pentru identificarea şi dezvoltarea de soluţii pentru principalele oportunităţi de piaţă.  Obiectivul nostru este crearea unui set nou de sisteme şi soluţii care utilizează reţeaua şi extind forţa platformei pentru a asigura o gestionare sustenabilă a consumurilor energetice de la tehnologia informaţiei şi clădirile comerciale până la infrastructurile inteligente şi sistemele rezidenţiale.”
 • Wim Elfrink (Chief Globalisation Officer and EVP, Cisco Services)
  „În următorii 3-5 ani, datorită sporirii migraţiei masive a populaţiei spre centrele urbane, aproximativ 3 miliarde de persoane se vor conecta la Internet. Cisco previzionează o lume în care comunităţile şi oraşele de succes vor funcţiona pe baza informaţiilor transmise prin reţele şi în care tehnologia informaţiei va contribui la gestionarea mai bună a problemelor energetice şi de mediu. Oraşele viitorului şi numeroase oraşe inovatoare din prezent abordează problemele şi oportunităţile acestei lumi noi considerând reţelele drept platforme pentru stimularea dezvoltării economice, optimizarea managementului urban şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Tot ceea ce se conectează la reţele în aceste «comunităţi inteligente şi conectate» poate deveni mai ecologic.”
 • David Shroyer (Controls Engineer, NetApp)
  „În interval de 20 de minute de la primirea semnalului cerere-răspuns de la utilitate, Cisco Network Building Mediator reduce iluminarea cu 50% şi măreşte valoarea prestabilită a temperaturii cu patru grade, economisind astfel 1,1 MW. Corelată cu alte sisteme, soluţia Cisco ne-a ajutat să reducem consumurile energetice la locaţia noastră din Sunnyvale cu 18 milioane de kWh în decurs de 18 luni. Am redus emisiile de bioxid de carbon şi am economisit circa 2 milioane de USD din costurile energetice.”
 • Peter Kelley-Detwiler (SVP, Demand Response, Constellation Energy Group Inc.)
  „Am creat o soluţie pentru optimizarea raportului încărcare-reacţie prin care clienţii sunt recompensaţi pentru reducerea consumurilor energetice în perioadele de încărcare mare sau maximă a sistemelor. Pentru aceasta utilizăm tehnologia Cisco Network Building Mediator şi o utilizăm pentru coordonarea cu sistemele clădirii şi trimiterea de semnale pentru oprirea automată a anumitor sisteme.”
 • Norm Campbell (Manager, Metering Systems, Simon Property Group)
  „Organizarea sistemelor noastre energetice şi de clădire necesita o infrastructură dinamică pentru coordonarea datelor măsurate, EMS şi intrări externe corelate. Cisco Network Building Mediator este o platformă care ne permite să realizăm obiectivele de eficienţă energetică, să optimizăm raportul încărcare-reacţie şi  să implementăm sustenabilitatea sistemelor în condiţiile menţinerii confortului locatarilor şi clienţilor.”
 • Achuthan Nair (Vice President and Business Head, Wipro Technologies)
  „ Tehnologia Cisco Network Building Mediator se bazează pe o abordare deschisă în zonele predominant multiprotocol şi nestandard. Am reuşit să optimizăm inovator această tehnologie pentru gestionarea sistemelor non-IP, aducând astfel rigoarea gestionării serviciilor IT şi la nivelul echipamentelor non-IT. Clienţii pot beneficia astfel de o valoare adăugată semnificativă prin reducerea consumurilor energetice şi a costurilor de întreţinere.”

Linkuri/adrese URL:

Etichete/cuvinte cheie:

Cisco, Smart Connected Buildings, energie recuperabilă, Connected Real Estate, gestionare a consumurilor energetice, eficienţă energetică, clădiri inteligente, clădiri ecologice, clădire sustenabilă, automatizare a clădirilor, Connected Urban Development, sustenabilitate, ecologie, globalizare, Bangalore

Flux RSS Cisco: http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html

Clipuri video/imagini:

Fotografie a dispozitivului Cisco Network Building Mediator