Platformă de colaborare permite reprezentanților aflați la distanță să participe la discuțiile privind schimbările climatice pe durata COP15 și după


București, 7 decembrie - Cisco a instalat o platformă pentru întruniri virtuale pe tema modificărilor climatice globale. O soluție Cisco TelePresence™ și tehnologiile de conferință asociate vor extinde posibilitățile de comunicare în cadrul conferinței Națiunilor Unite de la Copenhaga privind modificările climatice (COP15). De asemenea, GCCMP  va susține discuțiile viitoare privind schimbările climatice, permițând delegaților și colegilor aflați la distanță să se alăture discuțiilor respective într-o manieră mult mai cuprinzătoare, eficientă și susținută.

Soluția, care include Cisco TelePresence și servicii de conferință audio și pe Web, este concepută pentru a ajuta delegații și grupurile de interese din toată lumea participante la COP15 să poarte discuții pe tema schimbărilor climatice fără costurile financiare, legate de timp și de emisiile de carbon asociate deplasării. Inițial, platforma va conecta centrul de conferințe Bella din Copenhaga cu un număr de locații guvernamentale, ale Națiunilor Unite și ale Cisco din toată lumea în cadrul unei rețele private IP. Platforma va permite negociatorilor pe teme climatice și echipelor de sprijin să participe la întruniri și negocieri cu colegi, experți, persoane interesate și mass-media indiferent de locație înainte, în timpul și după COP15. 

La începutul acestui an, Ministerul de Externe din Danemarca a ales compania Cisco drept partener tehnologic oficial al COP15, care are loc în capitala daneză între 7 și 18 decembrie. Conferința părților (COP) este o întrunire anuală a membrilor din cadrul convenției Națiunilor Unite pentru schimbările climatice pentru a analiza progresul privind chestiunea schimbărilor climatice. Obiectivul COP15 este de a stabili un acord global între toate țările lumii pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră rezultate în urma activităților omului.

Soluții implementate/caracteristici principale:

  • Platforma va facilita conferințe în direct video, audio și pe Web pentru 12.000-15.000 de delegați din peste 192 de țări, plus circa 3.000-4.000 de reprezentanți ai presei din toată lumea, la COP15.
  • Clădirea principală de conferințe de la COP15, centrul Bella din Copenhaga, Danemarca, are patru săli pentru Cisco TelePresence, concepute special pentru ca participanții la întrunire și cei aflați la distanță să se simtă ca și cum ar fi în aceeași încăpere. Sălile vor fi conectate la 77 de săli Cisco TelePresence, la Ministerul pentru Energie și Climă din Danemarca și la o serie de ambasade daneze din lume fără niciun cost pentru participanții la COP15. În plus, guvernul danez facilitează accesul la secretariatul UNFCCC din Bonn, la UNEP în Nairobi, la Palatul Națiunilor de la Națiunile Unite, la UNICC în Geneva și la sediul Națiunilor Unite din New York.
  • Parteneriatul Cisco cu Danemarca este prevăzut până la sfârșitul anului 2010.
  • Compania Cisco își asumă o mare responsabilitate ecologică la nivelul operațiunilor de afaceri, al culturii, al produselor și al soluțiilor sale. Viziunea Cisco constă în puterea tehnologiei de a transforma modul în care omenirea gestionează problemele energetice și de mediu. Pe plan intern, Cisco a instalat 650 de unități TelePresence în peste 200 de orașe din 45 de țări, ceea ce a permis reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de călătoriile în interes de serviciu, emisii estimate la 181.319 de tone metrice.

Svend Olling, șef de departament, Ministerul Regal de Externe din Danemarca

„Implementarea face parte din angajamentul guvernului danez pentru ca COP15 să fie o conferință bazată pe colaborare și cât mai ecologică posibil. Cisco TelePresence va oferi delegaților care participă la conferință posibilitatea de a se întâlni cu colegi, experți și consilieri din toată lumea care le pot oferi consilierea și informațiile necesare atunci când discută un posibil acord. Cu platforma întrunirilor privind modificările climatice globale putem oferi delegaților acces la consiliere corectă și în timp util din partea experților, indiferent de locul acestora pe glob. Inaugurăm o platformă a întrunirilor care aduce caracterul atotcuprinzător și eficiența pe scena politică."

Laura Ipsen, vice-președinte principal pentru politică globală și afaceri guvernamentale la Cisco

„În viziunea Cisco, această tehnologie are puterea de a transforma modul în care omenirea gestionează problemele energetice și de mediu.  Prin implementarea platformei întrunirilor privind modificările climatice globale, noi ajutăm la extinderea acoperirii negociatorilor și persoanelor interesate din toată lumea participante la COP15 oferindu-le experiența unei întruniri virtuale în care participanții pot depăși barierele timpului, distanțele și diferențele culturale pentru a progresa în această chestiune importantă reducând, în același timp, impactul emisiilor de carbon. Cisco speră că platforma întrunirilor privind modificările climatice globale va facilita și grăbi discuțiile despre modul în care națiunile lumii pot conlucra pentru a reduce impactul nostru asupra mediului."

Resurse suplimentare:

Cisco și COP15:  http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns669/climate_change_conference.html
Site Web COP15: http://en.cop15.dk/frontpage
Pentru informații suplimentare despre platforma întrunirilor privind modificările climatice globale de la Cisco la COP15 accesați:
http://en.cop15.dk/about+cop15/going+to+cop15/virtual+conferencing+at+cop15

Organizațiile interesate să participe la platforma întrunirilor privind modificările climatice globale sunt invitate să acceseze: http://www.cisco.com/go/cop15

Cisco TelePresence:
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns669/networking_solutions_solution_segment_home.html

Despre gazda COP15 - Guvernul danez
Ca țară gazdă, Danemarca răspunde de toate aspectele practice ale organizării COP15 în strânsă colaborare cu secretariatul Națiunilor Unite pentru schimbări climatice. În Danemarca, Ministerul Regal de Externe danez răspunde de logistica și comunicațiile asociate COP15. Pentru mai multe informații, accesați www.cop15.dk.

Despre COP15
COP15 este cea de-a 15-a conferință anuală a părților în cadrul convenției Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Pentru mai multe informații, accesați www.unfccc.int.