Nowe laboratorium IPv6 przekazane krakowskiej AGH przez Cisco będzie częścią międzynarodowej sieci ośrodków szkoleniowych

LinkedInGoogle+
Podziel się:

KRAKÓW, 6 czerwca 2012 roku — Firma Cisco i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie poinformowały o otwarciu laboratorium do prowadzenia szkoleń i badań dotyczących protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6). Laboratorium, które znajduje się w nowym, otwartym 28 marca 2012 roku Centrum Informatyki AGH, jest integralną częścią międzynarodowej sieci ośrodków szkoleniowo-badawczych specjalizujących się w IPv6. Może być połączone z laboratorium IPv6 zarządzanym przez francuską sieć naukowo-badawczą RENATER z centralą w Paryżu oraz dwudziestoma podobnymi ośrodkami na całym świecie.

Najważniejsze informacje

 • Celem laboratorium jest utworzenie otwartego środowiska do weryfikacji rozwiązań, konfiguracji sieci i aplikacji opartych na protokole internetowym nowej generacji, IPv6. Umożliwia ono szkolenie specjalistów w dziedzinie Internetu z wyższych uczelni, administracji państwowej i branży telekomunikacyjnej, zarówno na miejscu, jak i z wykorzystaniem dostępu wirtualnego, na temat nowatorskich technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związanych z wdrażaniem IPv6.
 • Pod względem technologii i wyposażenia w sprzęt laboratorium w AGH jest dokładną repliką laboratorium paryskiego. Obydwa laboratoria są połączone europejską siecią transmisji danych GEANT używaną przez społeczności naukowe i edukacyjne. Laboratoria są połączone w taki sposób, że możliwe jest wykorzystywanie wolnych zasobów obu ośrodków: jeżeli jakiś badacz chce przeprowadzić testy w czasie, gdy jedno z laboratoriów jest zajęte, można go skierować do drugiego.
 • Laboratorium ułatwi AGH uczestniczenie w projekcie 6DEPLOY finansowanym w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej, w którym jest zaangażowanych 20 instytucji z całego świata. Cisco bierze udział w projekcie 6DEPLOY-2, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o IPv6 i wspomaganie jego wdrażania w infrastrukturze cyfrowej i środowiskach przemysłowych w Europie. Laboratoria do szkoleń w obszarze IPv6 tworzone w ramach tej struktury są budowane zgodnie z jednolitą specyfikacją, co umożliwia wykorzystywanie w nich tych samych materiałów szkoleniowych z programu 6DEPLOY-2. W naturalny sposób laboratoria IPv6 powstają więc w centrach wiedzy o IPv6 w poszczególnych krajach.
 • Firma Cisco, jako pionier technologii IPv6, odgrywała ważną rolę w promowaniu rozwoju IPv6 w różnych instytucjach standaryzacyjnych, w tym w Internet Engineering Task Force, a także dostarcza szeroką gamę produktów i kompleksowych rozwiązań IPv6. Prace badawczo-rozwojowe firmy koncentrują się na nowych obszarach, takich jak wykorzystanie protokołu IPv6 do przesyłania głosu i wideo (Voice over IPv6 i Video over IPv6).
 • W wyniku szybkiego rozwoju Internetu i upowszechnienia opartych na nim usług, przestrzeń publicznie dostępnych adresów IP staje się niewystarczająca. Konwergencja technologii i wzrost liczby urządzeń korzystających z Internetu - w tym komunikujących się wyłącznie z innymi urządzeniami, bez udziału człowieka - także wymaga nowej przestrzeni adresowej. W styczniu 2011 r. organizacja Internet Assigned Numbers Authority (IANA) przydzieliła organizacjom regionalnym (Regional Internet Registries - RIR) ostatnie wolne bloki IPv4.

Cytaty:

 • Krzysztof Zieliński, prof. kierownik Katedry Informatyki AGH

  „Laboratorium iPv6 doskonale uzupełnia bazę laboratoryjną Katedry Informatyki i wpisuje się bardzo dobrze w prowadzony nurt dydaktyki i badań związanych z Internetem Przyszłości. Jego utworzenie stanowi konsekwencje bardzo dobrej współpracy CISCO i AGH i wzmacnia pozycję Katedry Informatyki jako wiodącej jednostki kształcącej we współpracy międzynarodowej specjalistów dla przemysłu IT”.

 • Ramon Tancinco, dyrektor ds. budowy strategicznych relacji, odpowiedzialny za kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Rosję

  „W czasie gdy świat przygotowuje się do przejścia na protokół internetowy nowej generacji, edukacja na temat IPv6 nabiera kluczowego znaczenia. Laboratorium IPv6 w Krakowie umożliwia zdobycie solidnej wiedzy o nowym protokole, co pozwoli zapewnić ciągłość funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw. Nowe laboratorium IPv6 tworzy innowacyjne środowisko dla sektora naukowego i akademickiego, umożliwiając również transfer wiedzy do świata biznesu. Laboratorium to jest mocnym fundamentem długotrwałej współpracy pomiędzy Cisco i AGH. Oczekujemy, że szybko zaowocuje ona nowymi zastosowaniami tej technologii”.


Informacje o firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl