Kraków, 19 października 2011 roku, Firma Cisco poinformowała dziś o planach utworzenia centrum wsparcia w Krakowie, które będzie obsługiwało klientów z regionu Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Rosji (EMEAR). Centrum wsparcia będzie częścią sieci już istniejących ośrodków tego typu oraz będzie świadczyło usługi wewnętrznym i zewnętrznym klientom w tym takim działom jak: Cisco Services i dział finansowy a także będzie wspierać działalność operacyjną firmy.

Centrum, które będzie wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania do współpracy, ma rozpocząć działalność późną wiosną lub wczesnym latem 2012 roku.

Cytat:

  • Michael Ganser, wiceprezes firmy Cisco odpowiedzialny za region EMEAR Central
    “Krakowskie centrum wsparcia jest ważną częścią naszej strategii doskonalenia sposobu obsługi naszych klientów, partnerów i interesariuszy wewnętrznych w całym regionie EMEAR. Działania centrum wsparcia pomogą nam wykorzystać wspólną infrastrukturę na potrzeby różnych działów. Dostępność wykształconej kadry oraz znakomita infrastruktura komunikacyjna spowodowały, że zdecydowaliśmy się ulokować centrum w Polsce a konkretnie w Krakowie. Jest to również atrakcyjne miejsce pracy dla członków zespołu, zarówno z Polski jak i z innych krajów. Otwieramy centrum w Europie Środkowej, żeby być bliżej naszych klientów, zarówno w sensie odległości geograficznej jak i strefy czasowej oraz żeby oferować im pomoc w różnych językach.”

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl